భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

కావ్యాలు & గ్రంధాలు

క్రింద ఇచ్చిన కేటగిరి పై క్లిక్ చేయడం వలన నేరుగా అక్కడికి వెళ్ళండి

Krinda ichina kēṭagiri pai click cēyaḍaṁ valana nērugā akkaḍiki veḷḷaṇḍi
Go straight there by clicking on the category given below

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.