మహాభారతం తెలుగులో – Maha Bharatham in Telugu

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. Maha Bharatham Vol 01 - Adi Parvam P-1Maha Bharatham Vol 02 - Adi Parvam P-2Maha Bharatham Vol 03 - Sabha ParvamMaha…

Continue Readingమహాభారతం తెలుగులో – Maha Bharatham in Telugu

మహా భారతం Maha Bharatham Telugu 101 Books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts Free download click on below download link PDF of the require file will open number of pages and size of the file are mentioned for user convenience if you have any difficulty to download the books please write the comment on the…

Continue Readingమహా భారతం Maha Bharatham Telugu 101 Books