భాగవతం తెలుగులో – Bhagavatamu in Telugu

భాగవతం తెలుగులో భగవంతుని లీలామృతంగా, శరణాగతులైన భక్తుల గాథగా, భక్తి యోగాన్ని చాటి చెప్పే ప్రాచీన గ్రంథంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీమద్భాగవతం పుట్టుకకు కారణం ఇదే.Andhra Bhagavatamu Visistadwita  - Dr.T. Lakshminarasimha CharyuluGargabhagavatam Krishna - Dr. Jandhyala Suman BabuGargabhagavatamu - Sri Dharmavarapu SeetharamanjaneyuluMadhurabhakti Mahabhagavatamu Basava Puranamu - Dr. Suravaram PuspalathaPotana Andhramahabhagavatamuna Bhakti Srungaramulu - Dr.K. Balaramakrishna SubbarajuPotana Bhagavatam Srumgaram - Dr.M. Bhanuprasad RaoPotana Bhagavatam Vol 1 - TTDPotana Bhagavatam…

Continue Readingభాగవతం తెలుగులో – Bhagavatamu in Telugu