సుభాషిత శతకాలు Shatakalu in Telugu

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
2144ఆంధ్ర నాయక శతకంAndhraNayakaShatakam532Download
2145కలవ్రున దరపణంKalivarthanaDarpanamu19313Download
2146కాలాహస్తిశ్వర శతకముKaalahasteeshwaraShatakamu432Download
2147కుమారశతకముKumaraShatakamu332Download
2148కుమారి శాతకంKumariShatakmu332Download
2149కృష్ణశతకముKrishnaShatakamu332Download
2150కృష్ణశతకముKrishnaShatakamu532Download
2151దశవతరను శతకముDashavataranuShtakamu18011Download
2152దశరధి శతకముDasharadhiShatakamu372Download
2153దశరధి శతకముDasharadhiShatakamu1798Download
2154నరసింహశతకముNarasimhaShatakamu572Download
2155పుణ్యగణముPunyaganamu451Download
2156భార్త్రుహరిసుభాషితంBharthruhariSubhashitam50629Download
2157భార్త్రుహరిసుభాషితంBharthruhariSubhashitam523Download
2158భాస్కరషాతకుBhaskaraShatakamu352Download
2159ఆంధ్రనాయకషాతంAndhraNayakaShatakam1189Download
2160మారుతి శాతకముMaruthiShatakamu524Download
2161ముకపంచసతి-కటాక్ష శతకముMukapanchasathi-KataakshaSathakamu14310Download
2162వేమనశతకము -1VemanaShathakamu342Download
2163వేమనశతకము -2VemanaShathakamu563Download
2164శాతకత్రయముShatakaTrayamu21914Download
2165శాతకల్లో రత్నలుShatakalloRatnalu743Download
2166సుమతి శతకముSumathiShatakamu372Download
2167శాతకరత్నకరము -1ShatakaRatnakaramu-135729Download
2168శాతకత్రయముShatakaTrayamu645Download
2169మూడు శాతకాలూMooduShatakalu834Download
2170అచంతరామేశ్వరశతకముAchantaRameswaraShatakamu662Download
2171అప్పనపల్‌బాలాజీ చతుసతిAppanapallBalajiChatussati1002Download
2172అపదుద్దరకాటకముApaduddarakaShatakamu524Download
2173కలుములజవరలషాటముKalumulaJavaralaShatakamu302Download
2174కలహస్టీశ్వరషటకముKalahasteeshwaraShatakamu282Download
2175కలహస్టీశ్వర-Kalahasteeshwara- JnanprasoonnambaShatakamu633Download
2176జ్ఞానప్రసూనంబసతకముGirishaShatakamu332Download
2177గిరిషాషాటకముChennakeshavaSwamiShatakamu435Download
2178చెన్నకేశవస్వామి శతకముNagajaShatakamu282Download
2179నాగజా శతకముPanchaShati1436Download
2180పంచశతిParamamruthamu30915Download
2181పరమమృతముPaarvateshwaraShatakamu485Download
2182పార్వతేశ్వరశతకముPutraShatakamu292Download
2183పుత్రశతకముPuratanaShatakamulu5759Download
2184పురాతనశతకములుBalaShatakamu351Download
2185బాలషాటకముManasaaShatakamu392Download
2186మనసాశతకముMalleswaraShatakamu633Download
2187మల్లేశ్వరశతకముRaghramaShatakamu312Download
2188రాఘ్రమశతకముRaghavaVenkateswaraShatakamu895Download
2189రాఘవవేంకటేశ్వర శతకముRajarajeshwaraShathakamu1107Download
2190రాజరాజేశ్వర శతకముVangapanduShatakamu332Download
2191వంగపండు శతకముVasudevanamaShatakamu402Download
2192వాసుదేవనామ శతకముVishwanathaMadhyakkaralu2929Download
2193విశ్వనాథమాధ్యకరలుViswashanthiShatakamu322Download
2194విశ్వశాంతి శతకముVeranjaneyaShatakamu572Download
2195వేరంజనేయ శతకముVenkateshaShatakam382Download
2196వెంకటేశ శతకంVenkateshwaraShatakam424Download
2197వెంకటేశ్వర శతకముSataPatramu863Download
2198సతపత్రముSrikrishnaShatakamu61Download
2199శ్రీకృష్ణశతకముSrinivasaShatakamu472Download
2200శ్రీనివాస శతకముSarveshwaraShatakamu262Download
2201సర్వేశ్వరశతకముSubbarayaSmruthiShatakamu261Download
2202సుబ్బరాయస్మృతి శతకముSwarnagopalaShatakamu422Download
2203స్వర్ణగోపాల శతకముHariharanadhaShatakamu442Download
2204హరిహరనాధ శతకముMaaswami-VishweshwaraShatakamu272Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

కాలాహస్తిశ్వర శతకము
కుమారశతకము
కుమారి శాతకం
కృష్ణశతకము
కృష్ణశతకము
దశవతరను శతకము
దశరధి శతకము
దశరధి శతకము
నరసింహశతకము
పుణ్యగణము
భార్త్రుహరిసుభాషితం
భార్త్రుహరిసుభాషితం
భాస్కరషాతకు
ఆంధ్రనాయకషాతం
మారుతి శాతకము
ముకపంచసతి-కటాక్ష శతకము
వేమనశతకము -1
వేమనశతకము -2
శాతకత్రయము
శాతకల్లో రత్నలు
సుమతి శతకము
శాతకరత్నకరము -1
శాతకత్రయము
మూడు శాతకాలూ
అచంతరామేశ్వరశతకము
అప్పనపల్‌బాలాజీ చతుసతి
అపదుద్దరకాటకము
కలుములజవరలషాటము
కలహస్టీశ్వరషటకము
కలహస్టీశ్వర-
జ్ఞానప్రసూనంబసతకము
గిరిషాషాటకము
చెన్నకేశవస్వామి శతకము
నాగజా శతకము
పంచశతి
పరమమృతము
పార్వతేశ్వరశతకము
పుత్రశతకము
పురాతనశతకములు
బాలషాటకము
మనసాశతకము
మల్లేశ్వరశతకము
రాఘ్రమశతకము
రాఘవవేంకటేశ్వర శతకము
రాజరాజేశ్వర శతకము
వంగపండు శతకము
వాసుదేవనామ శతకము
విశ్వనాథమాధ్యకరలు
విశ్వశాంతి శతకము
వేరంజనేయ శతకము
వెంకటేశ శతకం
వెంకటేశ్వర శతకము
సతపత్రము
శ్రీకృష్ణశతకము
శ్రీనివాస శతకము
సర్వేశ్వరశతకము
సుబ్బరాయస్మృతి శతకము
స్వర్ణగోపాల శతకము
హరిహరనాధ శతకము
మాస్వామి-విశ్వేశ్వర శతకము

Kaalahasthishwara Shatakamu
KumaraShatakamu
Kumari Shatakam
KrishnaShatakamu
KrishnaShatakamu
Dashavataranu Shatakamu
Dasharadhi Shatakamu
Dasharadhi Shatakamu
NarasimhaShatakamu
Punyaganamu
BharthruhariSubhashitam
BharthruhariSubhashitam
BhaskaraShatakamu
AndhraNayakaShatakam
Maruthi Shatakamu
Mukapanchasathi-Kataaksha Shathakamu
VemanaShathakamu-1
VemanaShathakamu-2
ShatakaTrayamu
Shatakallo Ratnaalu
Sumathi Shatakamu
ShatakaRatnakaramu-1
ShatakaTrayamu
Moodu Shatakalu
AchantaRameswaraShatakamu
AppanapallBalaji Chatussati
ApaduddarakaShatakamu
KalumulaJavaralaShatakamu
KalahasteeshwaraShatakamu
Kalahasteeshwara-
JnanprasoonnambaShatakamu
GirishaShatakamu
ChennakeshavaSwami Shatakamu
Nagaja Shatakamu
PanchaShati
Paramaamruthamu
PaarvateshwaraShatakamu
PutraShatakamu
PuratanaShatakamulu
BalaShatakamu
ManasaaShatakamu
MalleswaraShatakamu
RaghramaShatakamu
RaghavaVenkateswara Shatakamu
Rajarajeshwara Shathakamu
Vangapandu Shatakamu
Vasudevanaama Shatakamu
VishwanathaMadhyakkaralu
Viswashanthi Shatakamu
Veranjaneya Shatakamu
Venkatesha Shatakam
Venkateshwara Shatakamu
SataPatramu
SrikrishnaShatakamu
Srinivasa Shatakamu
SarveshwaraShatakamu
SubbarayaSmruthi Shatakamu
Swarnagopala Shatakamu
Hariharanadha Shatakamu
Maaswami-Vishweshwara Shatakamu

కాలాహస్తిశ్వర శతకము
కుమారశతకము
కుమారి శాతకం
కృష్ణశతకము
కృష్ణశతకము
దశవతరను శతకము
దశరధి శతకము
దశరధి శతకము
నరసింహశతకము
పుణ్యగణము
భార్త్రుహరిసుభాషితం
భార్త్రుహరిసుభాషితం
భాస్కరషాతకు
ఆంధ్రనాయకషాతం
మారుతి శాతకము
ముకపంచసతి-కటాక్ష శతకము
వేమనశతకము -1
వేమనశతకము -2
శాతకత్రయము
శాతకల్లో రత్నలు
సుమతి శతకము
శాతకరత్నకరము -1
శాతకత్రయము
మూడు శాతకాలూ
అచంతరామేశ్వరశతకము
అప్పనపల్‌బాలాజీ చతుసతి
అపదుద్దరకాటకము
కలుములజవరలషాటము
కలహస్టీశ్వరషటకము
కలహస్టీశ్వర-
జ్ఞానప్రసూనంబసతకము
గిరిషాషాటకము
చెన్నకేశవస్వామి శతకము
నాగజా శతకము
పంచశతి
పరమమృతము
పార్వతేశ్వరశతకము
పుత్రశతకము
పురాతనశతకములు
బాలషాటకము
మనసాశతకము
మల్లేశ్వరశతకము
రాఘ్రమశతకము
రాఘవవేంకటేశ్వర శతకము
రాజరాజేశ్వర శతకము
వంగపండు శతకము
వాసుదేవనామ శతకము
విశ్వనాథమాధ్యకరలు
విశ్వశాంతి శతకము
వేరంజనేయ శతకము
వెంకటేశ శతకం
వెంకటేశ్వర శతకము
సతపత్రము
శ్రీకృష్ణశతకము
శ్రీనివాస శతకము
సర్వేశ్వరశతకము
సుబ్బరాయస్మృతి శతకము
స్వర్ణగోపాల శతకము
హరిహరనాధ శతకము
మాస్వామి-విశ్వేశ్వర శతకము

Kaalahasthishwara Shatakamu
KumaraShatakamu
Kumari Shatakam
KrishnaShatakamu
KrishnaShatakamu
Dashavataranu Shatakamu
Dasharadhi Shatakamu
Dasharadhi Shatakamu
NarasimhaShatakamu
Punyaganamu
BharthruhariSubhashitam
BharthruhariSubhashitam
BhaskaraShatakamu
AndhraNayakaShatakam
Maruthi Shatakamu
Mukapanchasathi-Kataaksha Shathakamu
VemanaShathakamu-1
VemanaShathakamu-2
ShatakaTrayamu
Shatakallo Ratnaalu
Sumathi Shatakamu
ShatakaRatnakaramu-1
ShatakaTrayamu
Moodu Shatakalu
AchantaRameswaraShatakamu
AppanapallBalaji Chatussati
ApaduddarakaShatakamu
KalumulaJavaralaShatakamu
KalahasteeshwaraShatakamu
Kalahasteeshwara-
JnanprasoonnambaShatakamu
GirishaShatakamu
ChennakeshavaSwami Shatakamu
Nagaja Shatakamu
PanchaShati
Paramaamruthamu
PaarvateshwaraShatakamu
PutraShatakamu
PuratanaShatakamulu
BalaShatakamu
ManasaaShatakamu
MalleswaraShatakamu
RaghramaShatakamu
RaghavaVenkateswara Shatakamu
Rajarajeshwara Shathakamu
Vangapandu Shatakamu
Vasudevanaama Shatakamu
VishwanathaMadhyakkaralu
Viswashanthi Shatakamu
Veranjaneya Shatakamu
Venkatesha Shatakam
Venkateshwara Shatakamu
SataPatramu
SrikrishnaShatakamu
Srinivasa Shatakamu
SarveshwaraShatakamu
SubbarayaSmruthi Shatakamu
Swarnagopala Shatakamu
Hariharanadha Shatakamu
Maaswami-Vishweshwara Shatakamu

Leave a Reply