వేదాలు Vedalu

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1233వేదములయధార్ధస్వరూపంVedamulaYadhardhaSwaroopam51137Download
1234ఋగ్వేదంRigVedam5896Download
1235శ్రీమాధ్రావచన రిగ్వేదసంహిత -2SriMadandhraVachanaRigvedaSamhitha-230928Download
1236ఋగ్వేదసంహితRigvedaSamhitha2805Download
1237యజుర్వేదంYajurVedam7777Download
1238అధర్వవేదంAdharvaVedam3664Download
1239అధర్వవేదంAdharvaVedam51016Download
1240యజుర్వేదభాష్యం -1 నుండి 6 వరకుYajurVedaBhashyam-1To62940197Download
1241వేదవిగ్ననాముVedaVignanamu1379Download
1242వేదరాహస్యముVedaRahasyamu1039Download
1243వేదములు -2Vedamulu-220316Download
1244సంస్కృత సాహిత్యచరితSamskruthaSahityaCharitra83948Download
1245వేదలోవిగ్ననాబీజలుVedalaloVignanaBeejaalu757Download
1246భారతీయసంసంకృతి -1 నుండి 3 వరకుBharathiyaSamskruthi-1To31639Download
1247సంస్కృతవజమచరిత -1-వైతికSamskruthaVajmayaCharitra-1-Vaidika48328Download
1248సంస్కృతవజమయచరిత -2-లోకికాSamskruthaVajmayaCharitra-2-Lowkika51334Download
1249అర్షసంస్కృతిArshaSamskruti1747Download
1250భారతినిరుక్తి-వేదస్వరూపదర్శనంBharathiNirukti-VedaSwaroopaDarshanamu87341Download
1251మహాభారతం లోవిద్యవిధనంMahabharathamLoVidhyaaVidhanam20111Download
1252వేదమృతముVedamruthamu986Download
1253ఋగ్వేదరాహస్యలుRigvedaRahasyalu30715Download
1254వేదవేదంచచంద్రVedaVedangaChandrika1579Download
1255వేదవజమయముVedaVajmayamu17710Download
1256వేదాంతసంగ్రహముVedanthaSangrahamu646Download
1257వేదభూమిVedaBhoomi23117Download
1258వేదోక్తాధర్మతవత్ముVedokthaDharmaTatvamu935Download
1259విశ్వకర్మవిశ్వరూపముViswaKarmaViswaRoopamu42620Download
1260అమర సాహితియంAmaraSahithyam685Download
1261వేదాలలోఅప్సరసా-గాంధర్వులుVedalaloApsarasa-Gandharvulu183Download
1262విశ్వ బ్రహ్మనులకుప్రధమసత్కరహతViswaBrahmanulakuPradhamaSatkararhata17911Download
1263వేదాస్వరూపము -1VedaSwaroopamu-11057Download
1264శిల్పకళదర్శనము -2-యజ్ఞశిల్పముShilpaKalaDarshanamu-2-YagnaShilpamu24916Download
1265సయనాచార్యుభాష్యమునాకుటలుగుఅనువాడముSaayanacharyaBhashyamunakuTeluguAnuvadamu1365Download
1266చతుర్దాస భువనములు ఎవి ఏక్కడChaturdasaBhuvanamuluEviEkkada555Download
1267వేదవజమయముVedaVajmayamu714Download
1268అర్షవిగ్ననసర్వస్వామ్ -1 నుండి 3 వరకుArshaVignanaSarvaswam-1To3128355Download
1269చతుర్వేదసంహితChaturvedaSamhita167098Download
1270కృష్ణయజుర్వేదియైటైరీయసంహిత -6 కంద -6 వ భాగంKrishnaYajurvediyaTaittireeyaSamhita-6Kanda- 6thPart42841Download
1271అధహ యజుర్వేదభాష్యము -1AdhahYajurvedaBhashyamu-132333Download
1272అధహయజుర్వేదభాష్యము -2AdhahYajurvedaBhashyamu-222420Download
1273యజుర్వేదనుక్రమణికలుYajurvedanuKramanikalu17715Download
1274శ్రీదేవిసుక్తపరమధముSriDeviSukthaParamardhamu1119Download
1275ఆంధ్రవేదములు-ఋగ్వేదము -1AndhraVedamulu-RigVedamu-148829Download
1276ఆంధ్రవేదములు-కృష్ణయాజుర్ వేదము -1AndhraVedamulu-KrishnaYajurVedamu-150531Download
1277ఆంధ్రవేదములు-సామవేదంAndhraVedamulu-SamaVedamu44830Download
1278ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -1-పాధ్యAndhraRigVedaSamhita-1-Padhya112486Download
1279ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -3-పాధ్యAndhraRigVedaSamhita-3-Padhya96735Download
1280ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -5-పాధ్యAndhraRigVedaSamhita-5-Padhya126196Download
1281నుసింహవజపయ భాష్యసంహిత -2NrusimhaVajapeyaBhashyaSamhita-233720Download
1282యజుర్వేదభాష్యముYajurVedaBhashyamu86466Download
1283యజుర్వేదభాష్యము -16YajurVedaBhashyamu-1622522Download
1284యజుర్వేదభాష్యము -5YajurVedaBhashyamu-517717Download
1285అధర్వవేదసంహిత -5AtharvaVedaSamhitha-55139Download
1286యజుర్వేదదర్శనముYajurVedaDarshanamu37818Download
1287చతుర్వేదపరమార్థరహస్యముChaturvedaParamardhaRahasyamu54133Download
1288వేదాంతసిద్ధంతకౌముడిVedantaSiddhanthaKoumudi825Download
1289అభినవషాదశీతిAbhinavashadasheeti21628Download
1290అబ్దికాశ్రాధవిధిAbdikaSraddhaVidhi253Download
1291మహావాక్యరత్న ప్రభావళిMahaVakyaRatnaPrabhavali38728Download
1292వివహాఉపనాయనాదిమంత్రప్రస్నార్ధప్రకాసికVivahaUpanayanadiMantraPrasnardhaPrakasika30617Download
1293అరుణమంత్రాధప్రకాషికArunaManthrardhaPrakashika21713Download
1294అధర్వవేదసంహిత -1AtharvaVedaSamhitha-152015Download
1295ధ్యానముక్తవళిDhyanaMuktavali1087Download
1296అబ్దికరధన-సంవత్సారీకముAbdikaradhana-Samvatsareekamu334Download
1297వాసాధికారాVasadhikarah35419Download
1298మహాసౌరముMahaSouramu1816Download
1299పానిగ్రహణముPanigrahanamu685Download
1300రుద్రధ్యాయముRudraadhyayamu23711Download
1301లక్ష్మీసుక్తముLakshmiSookthamu273Download
1302ఉపనయనవివహవిధిUpanayanaVivahaVidhi20211Download
1303ఉపనయనసంస్కరముUpanayanaSamskaramu21714Download
1304సంహితాస్వాకర పద్దతి -1SamhitaSwahakaraPaddati-137518Download
1305మహావాక్యరత్నవళిMahaVakyaRatnavali36218Download
1306ప్రతిష్టకల్పముPratishtaKalpamu796Download
1307వేదగణితముVedaGanitamu765Download
1308అహ్నికమృతముAhnikamrutamu19514Download
1309చతుర్వేదసారముChaturvedaSaaramu1698Download
1310శాంతిప్రధనShanthiPrardhana184Download
1311పంచరాత్రవైఖానసగమములోక్రియాPancharatraVaikhanasagamamuloKriya26916Download
1312ప్రకీర్నాధికరPrakeernaadhikarah55329Download
1313శాంతిపటములుShanthiPatamulu254Download
1314యజ్ఞోపవీతధారణంYagnopaveetaDharanam31Download
1315పురుషశూక్తరాహస్యముPurushasookthaRahasyamu626Download
1316యజ్ఞోపవిత తత్వదర్శనంYagnopavitaTattvaDarshanam1367Download
1317వేదయగభూమిVedaYagaBhumi10910Download
1318నవయుగవేదంNavaYugaVedam1442Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

VedamulaYadhardhaSwaroopam
RigVedam
SriMadandhraVachanaRigvedaSamhitha-2
RigvedaSamhitha
YajurVedam
AdharvaVedam
AdharvaVedam
YajurVedaBhashyam-1 To 6
VedaVignanamu
VedaRahasyamu
Vedamulu-2
SamskruthaSahityaCharitra
VedalaloVignanaBeejaalu
BharathiyaSamskruthi-1 To 3
SamskruthaVajmayaCharitra-1-Vaidika
SamskruthaVajmayaCharitra-2-Lowkika
ArshaSamskruti
BharathiNirukti-VedaSwaroopaDarshanamu
MahabharathamLoVidhyaaVidhanam
Vedamruthamu
RigvedaRahasyalu
VedaVedangaChandrika
VedaVajmayamu
VedanthaSangrahamu
VedaBhoomi
VedokthaDharmaTatvamu
ViswaKarmaViswaRoopamu
AmaraSahithyam
VedalaloApsarasa-Gandharvulu
ViswaBrahmanulakuPradhamaSatkararhata
VedaSwaroopamu-1
ShilpaKalaDarshanamu-2-YagnaShilpamu
SaayanacharyaBhashyamunakuTeluguAnuvadamu
ChaturdasaBhuvanamulu Evi Ekkada
VedaVajmayamu
ArshaVignanaSarvaswam-1 To 3
ChaturvedaSamhita
KrishnaYajurvediyaTaittireeyaSamhita-6 Kanda-6thPart
AdhahYajurvedaBhashyamu-1
AdhahYajurvedaBhashyamu-2
YajurvedanuKramanikalu
SriDeviSukthaParamardhamu
AndhraVedamulu-RigVedamu-1
AndhraVedamulu-KrishnaYajur Vedamu-1
AndhraVedamulu-SamaVedamu
AndhraRigVedaSamhita-1-Padhya
AndhraRigVedaSamhita-3-Padhya
AndhraRigVedaSamhita-5-Padhya
NrusimhaVajapeyaBhashyaSamhita-2
YajurVedaBhashyamu
YajurVedaBhashyamu-16
YajurVedaBhashyamu-5
AtharvaVedaSamhitha-5
YajurVedaDarshanamu
ChaturvedaParamardhaRahasyamu
VedantaSiddhanthaKoumudi
Abhinavashadasheeti
AbdikaSraddhaVidhi
MahaVakyaRatna Prabhavali
VivahaUpanayanadiMantraPrasnardhaPrakasika
ArunaManthrardhaPrakashika
AtharvaVedaSamhitha-1
DhyanaMuktavali
Abdikaradhana-Samvatsareekamu
Vasadhikarah
MahaSouramu
Panigrahanamu
Rudraadhyayamu
LakshmiSookthamu
UpanayanaVivahaVidhi
UpanayanaSamskaramu
SamhitaSwahakaraPaddati-1
MahaVakyaRatnavali
PratishtaKalpamu
VedaGanitamu
Ahnikamrutamu
ChaturvedaSaaramu
ShanthiPrardhana
PancharatraVaikhanasagamamuloKriya
Prakeernaadhikarah
ShanthiPatamulu
YagnopaveetaDharanam
PurushasookthaRahasyamu
YagnopavitaTattvaDarshanam
VedaYagaBhumi
NavaYugaVedam

వేదములయధార్ధస్వరూపం
Ig గ్వేదం
శ్రీమాధ్రావచన రిగ్వేదసంహిత -2
Ig గ్వేదసంహిత
యజుర్వేదం
అధర్వవేదం
అధర్వవేదం
యజుర్వేదభాష్యం -1 నుండి 6 వరకు
వేదవిగ్ననాము
వేదరాహస్యము
వేదములు -2
సంస్కృత సాహిత్యచరిత
వేదలోవిగ్ననాబీజలు
భారతీయసంసంకృతి -1 నుండి 3 వరకు
సంస్కృతవజమచరిత -1-వైతిక
సంస్కృతవజమయచరిత -2-లోకికా
అర్షసంస్కృతి
భారతినిరుక్తి-వేదస్వరూపదర్శనం
మహాభారతం లోవిద్యవిధనం
వేదమృతము
Ig గ్వేదరాహస్యలు
వేదవేదంచచంద్ర
వేదవజమయము
వేదాంతసంగ్రహము
వేదభూమి
వేదోక్తాధర్మతవత్ము
విశ్వకర్మవిశ్వరూపము
అమర సాహితియం
వేదాలలోఅప్సరసా-గాంధర్వులు
విశ్వ బ్రహ్మనులకుప్రధమసత్కరహత
వేదాస్వరూపము -1
శిల్పకళదర్శనము -2-యజ్ఞశిల్పము
సయనాచార్యుభాష్యమునాకుటలుగుఅనువాడము
చతుర్దాస భువనములు ఎవి ఏక్కడ
వేదవజమయము
అర్షవిగ్ననసర్వస్వామ్ -1 నుండి 3 వరకు
చతుర్వేదసంహిత
కృష్ణయజుర్వేదియైటైరీయసంహిత -6 కంద -6 వ భాగం
అధహ యజుర్వేదభాష్యము -1
అధహయజుర్వేదభాష్యము -2
యజుర్వేదనుక్రమణికలు
శ్రీదేవిసుక్తపరమధము
ఆంధ్రవేదములు- ig గ్వేదము -1
ఆంధ్రవేదములు-కృష్ణయాజుర్ వేదము -1
ఆంధ్రవేదములు-సామవేదం
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -1-పాధ్య
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -3-పాధ్య
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -5-పాధ్య
నుసింహవజపయ భాష్యసంహిత -2
యజుర్వేదభాష్యము
యజుర్వేదభాష్యము -16
యజుర్వేదభాష్యము -5
అధర్వవేదసంహిత -5
యజుర్వేదదర్శనము
చతుర్వేదపరమార్థరహస్యము
వేదాంతసిద్ధంతకౌముడి
అభినవషాదశీతి
అబ్దికాశ్రాధవిధి
మహావాక్యరత్న ప్రభావళి
వివహాఉపనాయనాదిమంత్రప్రస్నార్ధప్రకాసిక
అరుణమంత్రాధప్రకాషిక
అధర్వవేదసంహిత -1
ధ్యానముక్తవళి
అబ్దికరధన-సంవత్సారీకము
వాసాధికారా
మహాసౌరము
పానిగ్రహణము
రుద్రధ్యాయము
లక్ష్మీసుక్తము
ఉపనయనవివహవిధి
ఉపనయనసంస్కరము
సంహితాస్వాకర పద్దతి -1
మహావాక్యరత్నవళి
ప్రతిష్టకల్పము
వేదగణితము
అహ్నికమృతము
చతుర్వేదసారము
శాంతిప్రధన
పంచరాత్రవైఖానసగమములోక్రియా
ప్రకీర్నాధికర
శాంతిపటములు
యజ్ఞోపవీతధారణం
పురుషశూక్తరాహస్యము
యజ్ఞోపవిత తత్వదర్శనం
వేదయగభూమి
నవయుగవేదం

VedamulaYadhardhaSwaroopam
RigVedam
SriMadandhraVachanaRigvedaSamhitha-2
RigvedaSamhitha
YajurVedam
AdharvaVedam
AdharvaVedam
YajurVedaBhashyam-1 To 6
VedaVignanamu
VedaRahasyamu
Vedamulu-2
SamskruthaSahityaCharitra
VedalaloVignanaBeejaalu
BharathiyaSamskruthi-1 To 3
SamskruthaVajmayaCharitra-1-Vaidika
SamskruthaVajmayaCharitra-2-Lowkika
ArshaSamskruti
BharathiNirukti-VedaSwaroopaDarshanamu
MahabharathamLoVidhyaaVidhanam
Vedamruthamu
RigvedaRahasyalu
VedaVedangaChandrika
VedaVajmayamu
VedanthaSangrahamu
VedaBhoomi
VedokthaDharmaTatvamu
ViswaKarmaViswaRoopamu
AmaraSahithyam
VedalaloApsarasa-Gandharvulu
ViswaBrahmanulakuPradhamaSatkararhata
VedaSwaroopamu-1
ShilpaKalaDarshanamu-2-YagnaShilpamu
SaayanacharyaBhashyamunakuTeluguAnuvadamu
ChaturdasaBhuvanamulu Evi Ekkada
VedaVajmayamu
ArshaVignanaSarvaswam-1 To 3
ChaturvedaSamhita
KrishnaYajurvediyaTaittireeyaSamhita-6 Kanda-6thPart
AdhahYajurvedaBhashyamu-1
AdhahYajurvedaBhashyamu-2
YajurvedanuKramanikalu
SriDeviSukthaParamardhamu
AndhraVedamulu-RigVedamu-1
AndhraVedamulu-KrishnaYajur Vedamu-1
AndhraVedamulu-SamaVedamu
AndhraRigVedaSamhita-1-Padhya
AndhraRigVedaSamhita-3-Padhya
AndhraRigVedaSamhita-5-Padhya
NrusimhaVajapeyaBhashyaSamhita-2
YajurVedaBhashyamu
YajurVedaBhashyamu-16
YajurVedaBhashyamu-5
AtharvaVedaSamhitha-5
YajurVedaDarshanamu
ChaturvedaParamardhaRahasyamu
VedantaSiddhanthaKoumudi
Abhinavashadasheeti
AbdikaSraddhaVidhi
MahaVakyaRatna Prabhavali
VivahaUpanayanadiMantraPrasnardhaPrakasika
ArunaManthrardhaPrakashika
AtharvaVedaSamhitha-1
DhyanaMuktavali
Abdikaradhana-Samvatsareekamu
Vasadhikarah
MahaSouramu
Panigrahanamu
Rudraadhyayamu
LakshmiSookthamu
UpanayanaVivahaVidhi
UpanayanaSamskaramu
SamhitaSwahakaraPaddati-1
MahaVakyaRatnavali
PratishtaKalpamu
VedaGanitamu
Ahnikamrutamu
ChaturvedaSaaramu
ShanthiPrardhana
PancharatraVaikhanasagamamuloKriya
Prakeernaadhikarah
ShanthiPatamulu
YagnopaveetaDharanam
PurushasookthaRahasyamu
YagnopavitaTattvaDarshanam
VedaYagaBhumi
NavaYugaVedam

వేదములయధార్ధస్వరూపం
Ig గ్వేదం
శ్రీమాధ్రావచన రిగ్వేదసంహిత -2
Ig గ్వేదసంహిత
యజుర్వేదం
అధర్వవేదం
అధర్వవేదం
యజుర్వేదభాష్యం -1 నుండి 6 వరకు
వేదవిగ్ననాము
వేదరాహస్యము
వేదములు -2
సంస్కృత సాహిత్యచరిత
వేదలోవిగ్ననాబీజలు
భారతీయసంసంకృతి -1 నుండి 3 వరకు
సంస్కృతవజమచరిత -1-వైతిక
సంస్కృతవజమయచరిత -2-లోకికా
అర్షసంస్కృతి
భారతినిరుక్తి-వేదస్వరూపదర్శనం
మహాభారతం లోవిద్యవిధనం
వేదమృతము
Ig గ్వేదరాహస్యలు
వేదవేదంచచంద్ర
వేదవజమయము
వేదాంతసంగ్రహము
వేదభూమి
వేదోక్తాధర్మతవత్ము
విశ్వకర్మవిశ్వరూపము
అమర సాహితియం
వేదాలలోఅప్సరసా-గాంధర్వులు
విశ్వ బ్రహ్మనులకుప్రధమసత్కరహత
వేదాస్వరూపము -1
శిల్పకళదర్శనము -2-యజ్ఞశిల్పము
సయనాచార్యుభాష్యమునాకుటలుగుఅనువాడము
చతుర్దాస భువనములు ఎవి ఏక్కడ
వేదవజమయము
అర్షవిగ్ననసర్వస్వామ్ -1 నుండి 3 వరకు
చతుర్వేదసంహిత
కృష్ణయజుర్వేదియైటైరీయసంహిత -6 కంద -6 వ భాగం
అధహ యజుర్వేదభాష్యము -1
అధహయజుర్వేదభాష్యము -2
యజుర్వేదనుక్రమణికలు
శ్రీదేవిసుక్తపరమధము
ఆంధ్రవేదములు- ig గ్వేదము -1
ఆంధ్రవేదములు-కృష్ణయాజుర్ వేదము -1
ఆంధ్రవేదములు-సామవేదం
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -1-పాధ్య
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -3-పాధ్య
ఆంధ్రరిగ్వేదాసంహిత -5-పాధ్య
నుసింహవజపయ భాష్యసంహిత -2
యజుర్వేదభాష్యము
యజుర్వేదభాష్యము -16
యజుర్వేదభాష్యము -5
అధర్వవేదసంహిత -5
యజుర్వేదదర్శనము
చతుర్వేదపరమార్థరహస్యము
వేదాంతసిద్ధంతకౌముడి
అభినవషాదశీతి
అబ్దికాశ్రాధవిధి
మహావాక్యరత్న ప్రభావళి
వివహాఉపనాయనాదిమంత్రప్రస్నార్ధప్రకాసిక
అరుణమంత్రాధప్రకాషిక
అధర్వవేదసంహిత -1
ధ్యానముక్తవళి
అబ్దికరధన-సంవత్సారీకము
వాసాధికారా
మహాసౌరము
పానిగ్రహణము
రుద్రధ్యాయము
లక్ష్మీసుక్తము
ఉపనయనవివహవిధి
ఉపనయనసంస్కరము
సంహితాస్వాకర పద్దతి -1
మహావాక్యరత్నవళి
ప్రతిష్టకల్పము
వేదగణితము
అహ్నికమృతము
చతుర్వేదసారము
శాంతిప్రధన
పంచరాత్రవైఖానసగమములోక్రియా
ప్రకీర్నాధికర
శాంతిపటములు
యజ్ఞోపవీతధారణం
పురుషశూక్తరాహస్యము
యజ్ఞోపవిత తత్వదర్శనం
వేదయగభూమి
నవయుగవేదం

Leave a Reply