వేదాంగాలు Vedangalu Download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1545యజ్ఞవల్క్యశిక్షYagnavalkyaSiksha1297Download
1546తెలుగు కోర్సుTelugu Course68524Download
1547ఆంధ్రభాష వికాసముAndhraBhasha Vikasamu66249Download
1548భాషా శాస్త్రములసుత్రములుBhashaSastraMulaSutramulu744Download
1549భాషాచారిత్రికావవళిBhashaCharitrikaVyasavali36218Download
1550ద్రావిడభాపాపరిసెలనాము -2DravidaBhashaPariseelanamu-254653Download
1551మాత్రు భాషా బోధనMaathru BhashaBodhana1158Download
1552పరమలఘుమంజుషాParamaLaghuManjusha14810Download
1553సంస్కృతవనిSamskruthaVani20613Download
1554తెలుగుభాషాచరితTeluguBhashaCharitra53427Download
1555ముప్పడిరోజులాలో తెలుగుMuppadiRojulalo Telugu21010Download
1556వ్యావహరికభాషావికసంVyavahaarikaBhashaVikaasam18310Download
1557దక్షిణాదేసభాషాసరస్వాతములుDakshinadesaBhashaSaraswatamulu25611Download
1558బాషా సంస్కృత మార్గాదర్శిBasha SanskruthaMargadarshi16210Download
1559చక్కని తేలుగురాయదం ఎలChakkaniTeluguRayadamEla1184Download
1560ఆంధ్రభాషాచరిత్రముAndhraBhashaCharitramu1375Download
1561మనభాషాManaBhasha84257Download
1562సామన్య బాషాశాస్త్రంSaamanya BashaShastram21917Download
1563బాలా వ్యాకరనాముBala Vyakaranamu28926Download
1564విద్యార్ధి వ్యాకరనాముVidhyaardhi Vyaakaranamu4001Download
1565సంగ్రహహా వ్యాకరణముSangrahaVyakaranamu955Download
1566ఆంధ్రవ్యాకరనసర్వస్వాముAndhraVyakaranaSarvaswamu81331Download
1567తెలుగు వ్యాకరనాముTelugu Vyakaranamu1787Download
1568సులభావ్యకరనముSulabhaVyakaranamu1364Download
1569సులభావ్యకరనముSulabhaVyakaranamu1568Download
1570సులభావ్యాకరనాము -1SulabhaVyakaranamu-146116Download
1571ఆంధ్రశబ్దతత్వము -2AndhraShabdaTatvamu-2442Download
1572ఆంధ్రశబ్ద తత్వము-క్రియాప్రకరణంAndhraShabdaTatvamu-KriyaPrakaranam1336Download
1573ఆంధ్రశబ్దమంజరి -1AndhraShabdaManjari-11325Download
1574బాలా వ్యాకరనాముBala Vyakaranamu1083Download
1575బాలవ్యకరన సూక్తులు -1BalaVyaakarana Sukthulu-11649Download
1576బాలవ్యకరనసుక్తులు -3BalaVyakaranaSukthulu-329117Download
1577బాలప్రౌదవ్యాకరనాముBalaProudaVyakaranamu36212Download
1578బాలప్రౌడవ్యాకరనసర్వస్వాము -2BalaProudaVyakaranaSarvaswamu-21766Download
1579అలంకారామంజరిAlankaraManjari59521Download
1580అలంకరాస్త్రాము-అధునికా సాహిత్యముAlankaraSastramu-AdhunikaSahityamu32811Download
1581బాలచంద లోకముBalachanda Lokamu563Download
1582అకురాయ్-తెలుగువ్యాకరనాసంపుటిAkuRayi-TeluguVyakaranaSamputi21812Download
1583ఆంధ్రసంసకృతం వ్యాకరనాముAndhraSamskruthaVyakaranamu724Download
1584ఆంధ్రవ్యాసరాచనభాశాంతేకరనమార్గాడ్AndhraVyasaRachanaBhashantekaranaMargad1764Download
1585అర్సినిarsini975Download
1586ఆంధ్రదీపికAndhraDeepika33719Download
1587ఆంధ్రమహభారతముచండశిల్పముAndhraMahaaBharatamuChandahSilpamu62143Download
1588ఆధూనికాభాషా శాస్త్ర సిద్ధాంతంAadhunikaBhashaShastra Siddhaantaalu38320Download
1589ఆంధ్రవ్యాకరన సర్వస్వాతత్వముAndhraVyakarana Sarvasvatattvamu1407Download
1590ఆంధ్రలక్ష్నసారాము -2AndhraLakshnaSaramu-2583Download
1591చందోదర్పనముChandoDarpanamu23510Download
1592చందోవ్యాకరనముChandoVyakaranamu1816Download
1593ద్వాణి-మనుచరితDwani-Manucharitra51429Download
1594ఘుదచిత్రరాహస్యప్రకాషికGhudaChitraRahasyaPrakashika1296Download
1595జనపద సాహిత్యమ్లోఅంకరవిదనముJanapadaSahityamloAlankaraVidhanamu39016Download
1596కావ్యత్మKavyathma35816Download
1597లఘుసిద్ధంతకౌముధిLaghuSiddhanthaKowmudhi1386Download
1598లక్షనసారసంగ్రహంLakshanaSaaraSangraham39114Download
1599లక్షనాసిరోమణిLakshanaSiromani67935Download
1600మహాభాష్యవర్తము-నవహ్నికముMahabhashyaVivarthamu-Navahnikamu65340Download
1601మురారీఅనార్ఘరాఘవంMurariAnarghaRaghavam892110Download
1602పరమలఘుమంజుషా -1ParamaLaghuManjusha-11487Download
1603ప్రౌదవ్యకరనాముProudhaVyakaranamu40929Download
1604ప్రసిద్ధంధ్రా వ్యాకరనలుPrasiddhandhraVyakaranalu49429Download
1605ప్రౌధవ్యకరన ఘంటపాధముProudhaVyakaranaGhantapadhamu26227Download
1606భాషా కువలయానందముBhashaKuvalayanandamu30620Download
1607సబ్ధమంజరిSabdhaManjari1796Download
1608సబ్ధారత్నవళిSabdhaRatnavali52130Download
1609అక్షరసమమ్నాయముAksharaSamamnayamu604Download
1610సంస్కృత రూపాకములాలో నందిప్రస్థవనలుSamskruthaRupakamulaloNandiPrasthavanalu20212Download
1611సంస్కృతవ్యాకరనము -1SamskruthaVyakaranamu-123414Download
1612సరస్వతికాంతబరణముSaraswatiKantabaranamu77047Download
1613సంస్కృతకరియలుSanskritaKriyalu17510Download
1614సారాసంగ్రహాగణితము -1SaaraSangrahaGanitamu-11306Download
1615సంస్కృతవ్యాకరనసంగ్రహముSamskruthaVyakaranaSangrahamu23210Download
1616శ్రీనాథభాషాపరిసెలానాSrinaathaBhashaPariseelana66737Download
1617త్రిలింగాలచనము -4TrilingaLakshanamu-41598Download
1618తెలుగువైకరనలపాయిసంస్కృతప్రకృతవైకరనలప్రభవంTeluguVyakaranalapaiSamskruthaPrakruthaVyakaranalaPrabhavam23710Download
1619తెలుగువాక్యంTeluguVakyam1298Download
1620తెలుగుబాషాబోధనప్రణాలికTeluguBashaBodhanaPranalika23225Download
1621తత్సమచంద్రికTatsamaChandrika50425Download
1622తెలుగులోదేసి చందాసుTeluguloDesi Chhandassu60141Download
1623తెనుగులఘువ్యకరనాముTenuguLaghuVyakaranamu733Download
1624ఉపన్యసదర్శనముUpanyasaDarpanamu49720Download
1625వడుకటెలుగులోఅపప్రయోగలుVadukaTeluguloApaPrayogalu1749Download
1626వైకృతచంద్రికVaikrutaChandrika34616Download
1627వ్యాకరనాచంద్రిక -1VyakaranaChandrika-11115Download
1628వాక్యపదేయము -1VaakyaPadeeyamu-152732Download
1629వాక్యపదేయము -2VaakyaPadeeyamu-2107181Download
1630విభక్తిభోధినిVibhaktiBhodhini552Download
1631ఆచా తెలుగురామయనంలో భాషా విశేలుAchha TeluguRamayanamlo Bhasha Vishesalu1155Download
1632ప్రౌదవ్యకరనవ్యాఖ్యానుసెలనాము -1ProudaVyakaranaVyakhyanuseelanamu-16914Download
1633విద్యార్ధికపతరు -2VidhyardhiKapataruvu-2102773Download
1634అమరకోసముAmarakosamu42532Download
1635భవార్ద ప్రకాసికాBhavarda Prakasika2348Download
1636ఆంధ్రసాహిత్యసర్వస్వాము- తెలుగు నిఘంటువుAndhraSahityaSarvasvamu-TeluguNighantuvu45618Download
1637తెలుగునిఘంటువుTeluguNighantuvu87054Download
1638తెలుగుపర్యాయపాడ నిఘంటువుTeluguParyayaPadaNighantuvu55740Download
1639తెలుగునిఘంటువుTeluguNighantuvu1487Download
1640ఆంధ్రటమిలకన్నడ-త్రిభాషా నిఘంటువుAndhraTamilaKannada-TriBhashaNighantuvu62137Download
1641విద్యార్ధికోషముVidyardhiKoshamu37723Download
1642విద్యార్ధికల్పవల్లిVidyardhiKalpavalli41431Download
1643సంస్కృత ఆంధ్రా నిఘంటువుSanskruthaAndhraNighantuvu33914Download
1644విశ్వకోశము-సంస్కృతంఅంధ్రా నిఘంటువుVishvakoshamu-SanskruthaAndhraNighantuvu35224Download
1645ఆంధ్రవాచస్పత్యము -1AndhraVachaspatyamu-148420Download
1646ఆంధ్రవాచస్పత్యము -2AndhraVachaspatyamu-267433Download
1647ఆంధ్రవాచస్పత్యము -3AndhraVachaspatyamu-380860Download
1648ఆంధ్రవాచస్పత్యము-AndhraVachaspatyamu-48460Download
1649పరియాపాడ నిఘంటువుParyayapadaNighantuvu41920Download
1650అచ్చాటేలుగుకోసము -3AchhaTeluguKosamu-389167Download
1651షబ్ధార్ధాచంద్రికాShabdaardhaChandrika83182Download
1652ఆంధ్రదీపికAndhraDeepika42335Download
1653ఆంధ్రనామసర్వస్వాముAndhraNamaSarvaswamu93334Download
1654ఆంధ్రకరియస్వరూపమణి దీపికAndhraKriyaSwaroopaManiDeepika17611Download
1655బలాలాషాబ్దరత్నకరముBalalaShabdaRatnakaramu59522Download
1656వ్యాకరనాపాడకోసముVyakaranaPadakosamu35635Download
1657శబ్దరత్నకరముShabdaRatnakaramu46935Download
1658తెలుగు వ్యూపత్తి కోసం -2Telugu Vyutpatthi Kosam-228522Download
1659తెలుగువిట్పట్టికోసం -3TeluguVyutpattiKosam-336120Download
1660చందపాడకోసముChandahPadaKosamu1998Download
1661ప్రసాక్షరపదకోసముPrasaaksharaPadakosamu23515Download
1662జర్నలిస్ట్ పదకోసంJournalistPadakosam41831Download
1663పత్రికభాషా నిఘంటువుPatrikaBhashaNighantuvu32632Download
1664వర్తపలుకుబాడిVaarthaPalukubadi38112Download
1665పురుషోత్తమకవేయముPurushottamaKaveeyamu90459Download
1666పదభండ పరిజతము -2PadabhandaParijatamu-22259Download
1667సంస్కృతపదర్నవము -2SamskrutaPadarnavamu-294554Download
1668సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -1SuryarayandhraNighantuvu-176152Download
1669సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -2SuryarayandhraNighantuvu-289862Download
1670సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -6SuryarayandhraNighantuvu-651552Download
1671సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -7SuryarayandhraNighantuvu-753260Download
1672సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -8SuryarayandhraNighantuvu-856648Download
1673లలితకళపదకోసంLalitakalaaPadakosam41629Download
1674మండలికపదకోసముMandalikaPadakosamu53743Download
1675మండలికవృత్తిపదకోసము -1-వ్యావసాయంMandalikaVruttiPadakosamu-1-Vyavasayam31813Download
1676మండలికవృత్తిపడకోసము-కలాలుMandalikaVruttiPadakosamu-Kalalu32943Download
1677మండలికవృత్తిపదకోసము-లోహకరMandalikaVruttiPadakosamu-Lohakara36335Download
1678మండలికవృత్తిపదకోసము-మేదరMandalikaVruttiPadakosamu-Medara52847Download
1679మండలికవృత్తిపదకోసము-చెనేతMandalikaVruttiPadakosamu-Chenetha25613Download
1680వైద్యక పరిభాషVaidhyakaParibhasha43318Download
1681సాహిత్యసమీక్షSahithyaSameeksha37726Download
1682సమనవ్యాతిరేకార్థపాడ నిఘంటువుSamanaVyatirekarthaPadaNighantuvu38419Download
1683తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువుTeluguEnglishNighantuvu1708Download
1684ఇంగ్లీష్-తెలుగు-నిఘంటువుEnglish-Telugu-Dictionary88040Download
1685హిందీ-తెలుగుకోష్Hindi-TeluguKosh14710Download
1686హిందీ-తెలుగు డిక్షనరీHindi-TeluguDictionary103152Download
1687ఇంగ్లీష్-తెలుగు డిక్షనరీEnglish-TeluguDictionary54541Download
1688ఆంధ్రసంస్కృత కోశంAndhraSanskritaKosham763Download
168930 ముఖ్యామైన యోగములు30Mukhyamaaina Yogamulu32916Download
1690సర్వార్థచింతమణిSarvarthaChintamani22612Download
1691పురోహితదర్శినిఅనుజతకాలంకరముPurohithaDarshiniAnuJathakalankaramu22413Download
1692జ్యోతిర్వేదంJyothirvedam1065Download
1693జతకచక్రముగునిన్చుపద్దతిJathakaChakramuGuninchuPaddhathi23120Download
1694జాతకరాహస్యముJathakaRahasyamu1079Download
1695జతకాచంద్రికJathakaChandrika1177Download
1696హస్తారేఖాశాస్త్రాముHastaRekhaaShastramu1497Download
1697దైవగ్నడ్రస్టిపాధముDaivagnaDrustiPadhamu836Download
1698మీస్టార్నిమార్చేఅద్రుష్టనవరత్నాలూMeeStarNiMarcheAdrushtaNavaratnalu838Download
1699నాదీ జ్యోతిష్యమ్NaadeeJyotishyam1159Download
1700సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-శాస్తమSapramaanaJyotissaramu-Shastama13610Download
1701సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-తృతీయSapramaanaJyotissaramu-Truteeya1278Download
1702సాంఖ్యశాస్త్రంSankhyaShastramu2156Download
1703భ్రుగురాజకాండBhrugurajaKanda18010Download
1704నక్షత్రచింతమణిNakshatraChintamani1276Download
1705ప్రాచ్యపస్చత్యజ్యోతిషలుPrachyaPaschatyaJyothishalu47324Download
1706సరవాలిSaaraavali17111Download
1707సంకేతనిధిSankethaNidhi24615Download
1708విశాలాలాలో జ్యోతిశోపన్యసలుVideshalaloJyothishopanyasalu774Download
1709వ్యావసయ ముహూర్తధర్పనముVyavasayaMuhurthaDharpanamu1205Download
1710శకుణశాస్త్రాముShakunaShastramu938Download
1711మనవాస్తుసంపడManaVaastuSampada956Download
1712గ్రుహవాస్తుGruhaVaastu1015Download
1713గ్రుహవాస్తుమార్మలుGruhaVaastuMarmamulu32311Download
1714కామేశ్వరవాస్తుసుధరంKameshwaraVasthuSudhakaram28716Download
1715విశ్వకర్మప్రకాషిక-వాస్తుశాస్త్రాముVishwaKarmaPrakashika-VaastuShastramu18813Download
1716మాయవాస్తుMayaVaastu381Download
1717వస్తుప్రస్నలు-సమాధనలుVasthuPrasnalu-Samadhanalu311Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

యజ్ఞవల్క్యశిక్ష
తెలుగు కోర్సు
ఆంధ్రభాష వికాసము
భాషా శాస్త్రములసుత్రములు
భాషాచారిత్రికావవళి
ద్రావిడభాపాపరిసెలనాము -2
మాత్రు భాషా బోధన
పరమలఘుమంజుషా
సంస్కృతవని
తెలుగుభాషాచరిత
ముప్పడిరోజులాలో తెలుగు
వ్యావహరికభాషావికసం
దక్షిణాదేసభాషాసరస్వాతములు
బాషా సంస్కృత మార్గాదర్శి
చక్కని తేలుగురాయదం ఎల
ఆంధ్రభాషాచరిత్రము
మనభాషా
సామన్య బాషాశాస్త్రం
బాలా వ్యాకరనాము
విద్యార్ధి వ్యాకరనాము
సంగ్రహహా వ్యాకరణము
ఆంధ్రవ్యాకరనసర్వస్వాము
తెలుగు వ్యాకరనాము
సులభావ్యకరనము
సులభావ్యకరనము
సులభావ్యాకరనాము -1
ఆంధ్రశబ్దతత్వము -2
ఆంధ్రశబ్ద తత్వము-క్రియాప్రకరణం
ఆంధ్రశబ్దమంజరి -1
బాలా వ్యాకరనాము
బాలవ్యకరన సూక్తులు -1
బాలవ్యకరనసుక్తులు -3
బాలప్రౌదవ్యాకరనాము
బాలప్రౌడవ్యాకరనసర్వస్వాము -2
అలంకారామంజరి
అలంకరాస్త్రాము-అధునికా సాహిత్యము
బాలచంద లోకము
అకురాయ్-తెలుగువ్యాకరనాసంపుటి
ఆంధ్రసంసకృతం వ్యాకరనాము
ఆంధ్రవ్యాసరాచనభాశాంతేకరనమార్గాడ్
అర్సిని
ఆంధ్రదీపిక
ఆంధ్రమహభారతముచండశిల్పము
ఆధూనికాభాషా శాస్త్ర సిద్ధాంతం
ఆంధ్రవ్యాకరన సర్వస్వాతత్వము
ఆంధ్రలక్ష్నసారాము -2
చందోదర్పనము
చందోవ్యాకరనము
ద్వాణి-మనుచరిత
ఘుదచిత్రరాహస్యప్రకాషిక
జనపద సాహిత్యమ్లోఅంకరవిదనము
కావ్యత్మ
లఘుసిద్ధంతకౌముధి
లక్షనసారసంగ్రహం
లక్షనాసిరోమణి
మహాభాష్యవర్తము-నవహ్నికము
మురారీఅనార్ఘరాఘవం
పరమలఘుమంజుషా -1
ప్రౌదవ్యకరనాము
ప్రసిద్ధంధ్రా వ్యాకరనలు
ప్రౌధవ్యకరన ఘంటపాధము
భాషా కువలయానందము
సబ్ధమంజరి
సబ్ధారత్నవళి
అక్షరసమమ్నాయము
సంస్కృత రూపాకములాలో నందిప్రస్థవనలు
సంస్కృతవ్యాకరనము -1
సరస్వతికాంతబరణము
సంస్కృతకరియలు
సారాసంగ్రహాగణితము -1
సంస్కృతవ్యాకరనసంగ్రహము
శ్రీనాథభాషాపరిసెలానా
త్రిలింగాలచనము -4
తెలుగువైకరనలపాయిసంస్కృతప్రకృతవైకరనలప్రభవం
తెలుగువాక్యం
తెలుగుబాషాబోధనప్రణాలిక
తత్సమచంద్రిక
తెలుగులోదేసి చందాసు
తెనుగులఘువ్యకరనాము
ఉపన్యసదర్శనము
వడుకటెలుగులోఅపప్రయోగలు
వైకృతచంద్రిక
వ్యాకరనాచంద్రిక -1
వాక్యపదేయము -1
వాక్యపదేయము -2
విభక్తిభోధిని
ఆచా తెలుగురామయనంలో భాషా విశేలు
ప్రౌదవ్యకరనవ్యాఖ్యానుసెలనాము -1
విద్యార్ధికపతరు -2
అమరకోసము
భవార్ద ప్రకాసికా
ఆంధ్రసాహిత్యసర్వస్వాము- తెలుగు నిఘంటువు
తెలుగునిఘంటువు
తెలుగుపర్యాయపాడ నిఘంటువు
తెలుగునిఘంటువు
ఆంధ్రటమిలకన్నడ-త్రిభాషా నిఘంటువు
విద్యార్ధికోషము
విద్యార్ధికల్పవల్లి
సంస్కృత ఆంధ్రా నిఘంటువు
విశ్వకోశము-సంస్కృతంఅంధ్రా నిఘంటువు
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -1
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -2
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -3
ఆంధ్రవాచస్పత్యము-
పరియాపాడ నిఘంటువు
అచ్చాటేలుగుకోసము -3
షబ్ధార్ధాచంద్రికా
ఆంధ్రదీపిక
ఆంధ్రనామసర్వస్వాము
ఆంధ్రకరియస్వరూపమణి దీపిక
బలాలాషాబ్దరత్నకరము
వ్యాకరనాపాడకోసము
శబ్దరత్నకరము
తెలుగు వ్యూపత్తి కోసం -2
తెలుగువిట్పట్టికోసం -3
చందపాడకోసము
ప్రసాక్షరపదకోసము
జర్నలిస్ట్ పదకోసం
పత్రికభాషా నిఘంటువు
వర్తపలుకుబాడి
పురుషోత్తమకవేయము
పదభండ పరిజతము -2
సంస్కృతపదర్నవము -2
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -1
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -2
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -6
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -7
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -8
లలితకళపదకోసం
మండలికపదకోసము
మండలికవృత్తిపదకోసము -1-వ్యావసాయం
మండలికవృత్తిపడకోసము-కలాలు
మండలికవృత్తిపదకోసము-లోహకర
మండలికవృత్తిపదకోసము-మేదర
మండలికవృత్తిపదకోసము-చెనేత
వైద్యక పరిభాష
సాహిత్యసమీక్ష
సమనవ్యాతిరేకార్థపాడ నిఘంటువు
తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు
ఇంగ్లీష్-తెలుగు-నిఘంటువు
హిందీ-తెలుగుకోష్
హిందీ-తెలుగు డిక్షనరీ
ఇంగ్లీష్-తెలుగు డిక్షనరీ
ఆంధ్రసంస్కృత కోశం
30 ముఖ్యామైన యోగములు
సర్వార్థచింతమణి
పురోహితదర్శినిఅనుజతకాలంకరము
జ్యోతిర్వేదం
జతకచక్రముగునిన్చుపద్దతి
జాతకరాహస్యము
జతకాచంద్రిక
హస్తారేఖాశాస్త్రాము
దైవగ్నడ్రస్టిపాధము
మీస్టార్నిమార్చేఅద్రుష్టనవరత్నాలూ
నాదీ జ్యోతిష్యమ్
సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-శాస్తమ
సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-తృతీయ
సాంఖ్యశాస్త్రం
భ్రుగురాజకాండ
నక్షత్రచింతమణి
ప్రాచ్యపస్చత్యజ్యోతిషలు
సరవాలి
సంకేతనిధి
విశాలాలాలో జ్యోతిశోపన్యసలు
వ్యావసయ ముహూర్తధర్పనము
శకుణశాస్త్రాము
మనవాస్తుసంపడ
గ్రుహవాస్తు
గ్రుహవాస్తుమార్మలు
కామేశ్వరవాస్తుసుధరం
విశ్వకర్మప్రకాషిక-వాస్తుశాస్త్రాము
మాయవాస్తు
వస్తుప్రస్నలు-సమాధనలు
సుభావస్తుసలహలు

YagnavalkyaSiksha
Telugu Course
AndhraBhasha Vikasamu
BhashaSastraMulaSutramulu
BhashaCharitrikaVyasavali
DravidaBhashaPariseelanamu-2
Maathru BhashaBodhana
ParamaLaghuManjusha
SamskruthaVani
TeluguBhashaCharitra
MuppadiRojulalo Telugu
VyavahaarikaBhashaVikaasam
DakshinadesaBhashaSaraswatamulu
Basha SanskruthaMargadarshi
ChakkaniTeluguRayadamEla
AndhraBhashaCharitramu
ManaBhasha
Saamanya BashaShastram
Bala Vyakaranamu
Vidhyaardhi Vyaakaranamu
SangrahaVyakaranamu
AndhraVyakaranaSarvaswamu
Telugu Vyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu-1
AndhraShabdaTatvamu-2
AndhraShabdaTatvamu-KriyaPrakaranam
AndhraShabdaManjari-1
Bala Vyakaranamu
BalaVyaakarana Sukthulu-1
BalaVyakaranaSukthulu-3
BalaProudaVyakaranamu
BalaProudaVyakaranaSarvaswamu-2
AlankaraManjari
AlankaraSastramu-AdhunikaSahityamu
Balachanda Lokamu
AkuRayi-TeluguVyakaranaSamputi
AndhraSamskruthaVyakaranamu
AndhraVyasaRachanaBhashantekaranaMargad
arsini
AndhraDeepika
AndhraMahaaBharatamuChandahSilpamu
AadhunikaBhashaShastra Siddhaantaalu
AndhraVyakarana Sarvasvatattvamu
AndhraLakshnaSaramu-2
ChandoDarpanamu
ChandoVyakaranamu
Dwani-Manucharitra
GhudaChitraRahasyaPrakashika
JanapadaSahityamloAlankaraVidhanamu
Kavyathma
LaghuSiddhanthaKowmudhi
LakshanaSaaraSangraham
LakshanaSiromani
MahabhashyaVivarthamu-Navahnikamu
MurariAnarghaRaghavam
ParamaLaghuManjusha-1
ProudhaVyakaranamu
PrasiddhandhraVyakaranalu
ProudhaVyakaranaGhantapadhamu
BhashaKuvalayanandamu
SabdhaManjari
SabdhaRatnavali
AksharaSamamnayamu
SamskruthaRupakamulaloNandiPrasthavanalu
SamskruthaVyakaranamu-1
SaraswatiKantabaranamu
SanskritaKriyalu
SaaraSangrahaGanitamu-1
SamskruthaVyakaranaSangrahamu
SrinaathaBhashaPariseelana
TrilingaLakshanamu-4
TeluguVyakaranalapaiSamskruthaPrakruthaVyakaranalaPrabhavam
TeluguVakyam
TeluguBashaBodhanaPranalika
TatsamaChandrika
TeluguloDesi Chhandassu
TenuguLaghuVyakaranamu
UpanyasaDarpanamu
VadukaTeluguloApaPrayogalu
VaikrutaChandrika
VyakaranaChandrika-1
VaakyaPadeeyamu-1
VaakyaPadeeyamu-2
VibhaktiBhodhini
Achha TeluguRamayanamlo Bhasha Vishesalu
ProudaVyakaranaVyakhyanuseelanamu-1
VidhyardhiKapataruvu-2
Amarakosamu
Bhavarda Prakasika
AndhraSahityaSarvasvamu-TeluguNighantuvu
TeluguNighantuvu
TeluguParyayaPadaNighantuvu
TeluguNighantuvu
AndhraTamilaKannada-TriBhashaNighantuvu
VidyardhiKoshamu
VidyardhiKalpavalli
SanskruthaAndhraNighantuvu
Vishvakoshamu-SanskruthaAndhraNighantuvu
AndhraVachaspatyamu-1
AndhraVachaspatyamu-2
AndhraVachaspatyamu-3
AndhraVachaspatyamu-
ParyayapadaNighantuvu
AchhaTeluguKosamu-3
ShabdaardhaChandrika
AndhraDeepika
AndhraNamaSarvaswamu
AndhraKriyaSwaroopaManiDeepika
BalalaShabdaRatnakaramu
VyakaranaPadakosamu
ShabdaRatnakaramu
Telugu Vyutpatthi Kosam-2
TeluguVyutpattiKosam-3
ChandahPadaKosamu
PrasaaksharaPadakosamu
JournalistPadakosam
PatrikaBhashaNighantuvu
VaarthaPalukubadi
PurushottamaKaveeyamu
PadabhandaParijatamu-2
SamskrutaPadarnavamu-2
SuryarayandhraNighantuvu-1
SuryarayandhraNighantuvu-2
SuryarayandhraNighantuvu-6
SuryarayandhraNighantuvu-7
SuryarayandhraNighantuvu-8
LalitakalaaPadakosam
MandalikaPadakosamu
MandalikaVruttiPadakosamu-1-Vyavasayam
MandalikaVruttiPadakosamu-Kalalu
MandalikaVruttiPadakosamu-Lohakara
MandalikaVruttiPadakosamu-Medara
MandalikaVruttiPadakosamu-Chenetha
VaidhyakaParibhasha
SahithyaSameeksha
SamanaVyatirekarthaPadaNighantuvu
TeluguEnglishNighantuvu
English-Telugu-Dictionary
Hindi-TeluguKosh
Hindi-TeluguDictionary
English-TeluguDictionary
AndhraSanskritaKosham
30Mukhyamaaina Yogamulu
SarvarthaChintamani
PurohithaDarshiniAnuJathakalankaramu
Jyothirvedam
JathakaChakramuGuninchuPaddhathi
JathakaRahasyamu
JathakaChandrika
HastaRekhaaShastramu
DaivagnaDrustiPadhamu
MeeStarNiMarcheAdrushtaNavaratnalu
NaadeeJyotishyam
SapramaanaJyotissaramu-Shastama
SapramaanaJyotissaramu-Truteeya
SankhyaShastramu
BhrugurajaKanda
NakshatraChintamani
PrachyaPaschatyaJyothishalu
Saaraavali
SankethaNidhi
VideshalaloJyothishopanyasalu
VyavasayaMuhurthaDharpanamu
ShakunaShastramu
ManaVaastuSampada
GruhaVaastu
GruhaVaastuMarmamulu
KameshwaraVasthuSudhakaram
VishwaKarmaPrakashika-VaastuShastramu
MayaVaastu
VasthuPrasnalu-Samadhanalu
SubhaVasthuSalahalu

YagnavalkyaSiksha
Telugu Course
AndhraBhasha Vikasamu
BhashaSastraMulaSutramulu
BhashaCharitrikaVyasavali
DravidaBhashaPariseelanamu-2
Maathru BhashaBodhana
ParamaLaghuManjusha
SamskruthaVani
TeluguBhashaCharitra
MuppadiRojulalo Telugu
VyavahaarikaBhashaVikaasam
DakshinadesaBhashaSaraswatamulu
Basha SanskruthaMargadarshi
ChakkaniTeluguRayadamEla
AndhraBhashaCharitramu
ManaBhasha
Saamanya BashaShastram
Bala Vyakaranamu
Vidhyaardhi Vyaakaranamu
SangrahaVyakaranamu
AndhraVyakaranaSarvaswamu
Telugu Vyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu-1
AndhraShabdaTatvamu-2
AndhraShabdaTatvamu-KriyaPrakaranam
AndhraShabdaManjari-1
Bala Vyakaranamu
BalaVyaakarana Sukthulu-1
BalaVyakaranaSukthulu-3
BalaProudaVyakaranamu
BalaProudaVyakaranaSarvaswamu-2
AlankaraManjari
AlankaraSastramu-AdhunikaSahityamu
Balachanda Lokamu
AkuRayi-TeluguVyakaranaSamputi
AndhraSamskruthaVyakaranamu
AndhraVyasaRachanaBhashantekaranaMargad
arsini
AndhraDeepika
AndhraMahaaBharatamuChandahSilpamu
AadhunikaBhashaShastra Siddhaantaalu
AndhraVyakarana Sarvasvatattvamu
AndhraLakshnaSaramu-2
ChandoDarpanamu
ChandoVyakaranamu
Dwani-Manucharitra
GhudaChitraRahasyaPrakashika
JanapadaSahityamloAlankaraVidhanamu
Kavyathma
LaghuSiddhanthaKowmudhi
LakshanaSaaraSangraham
LakshanaSiromani
MahabhashyaVivarthamu-Navahnikamu
MurariAnarghaRaghavam
ParamaLaghuManjusha-1
ProudhaVyakaranamu
PrasiddhandhraVyakaranalu
ProudhaVyakaranaGhantapadhamu
BhashaKuvalayanandamu
SabdhaManjari
SabdhaRatnavali
AksharaSamamnayamu
SamskruthaRupakamulaloNandiPrasthavanalu
SamskruthaVyakaranamu-1
SaraswatiKantabaranamu
SanskritaKriyalu
SaaraSangrahaGanitamu-1
SamskruthaVyakaranaSangrahamu
SrinaathaBhashaPariseelana
TrilingaLakshanamu-4
TeluguVyakaranalapaiSamskruthaPrakruthaVyakaranalaPrabhavam
TeluguVakyam
TeluguBashaBodhanaPranalika
TatsamaChandrika
TeluguloDesi Chhandassu
TenuguLaghuVyakaranamu
UpanyasaDarpanamu
VadukaTeluguloApaPrayogalu
VaikrutaChandrika
VyakaranaChandrika-1
VaakyaPadeeyamu-1
VaakyaPadeeyamu-2
VibhaktiBhodhini
Achha TeluguRamayanamlo Bhasha Vishesalu
ProudaVyakaranaVyakhyanuseelanamu-1
VidhyardhiKapataruvu-2
Amarakosamu
Bhavarda Prakasika
AndhraSahityaSarvasvamu-TeluguNighantuvu
TeluguNighantuvu
TeluguParyayaPadaNighantuvu
TeluguNighantuvu
AndhraTamilaKannada-TriBhashaNighantuvu
VidyardhiKoshamu
VidyardhiKalpavalli
SanskruthaAndhraNighantuvu
Vishvakoshamu-SanskruthaAndhraNighantuvu
AndhraVachaspatyamu-1
AndhraVachaspatyamu-2
AndhraVachaspatyamu-3
AndhraVachaspatyamu-
ParyayapadaNighantuvu
AchhaTeluguKosamu-3
ShabdaardhaChandrika
AndhraDeepika
AndhraNamaSarvaswamu
AndhraKriyaSwaroopaManiDeepika
BalalaShabdaRatnakaramu
VyakaranaPadakosamu
ShabdaRatnakaramu
Telugu Vyutpatthi Kosam-2
TeluguVyutpattiKosam-3
ChandahPadaKosamu
PrasaaksharaPadakosamu
JournalistPadakosam
PatrikaBhashaNighantuvu
VaarthaPalukubadi
PurushottamaKaveeyamu
PadabhandaParijatamu-2
SamskrutaPadarnavamu-2
SuryarayandhraNighantuvu-1
SuryarayandhraNighantuvu-2
SuryarayandhraNighantuvu-6
SuryarayandhraNighantuvu-7
SuryarayandhraNighantuvu-8
LalitakalaaPadakosam
MandalikaPadakosamu
MandalikaVruttiPadakosamu-1-Vyavasayam
MandalikaVruttiPadakosamu-Kalalu
MandalikaVruttiPadakosamu-Lohakara
MandalikaVruttiPadakosamu-Medara
MandalikaVruttiPadakosamu-Chenetha
VaidhyakaParibhasha
SahithyaSameeksha
SamanaVyatirekarthaPadaNighantuvu
TeluguEnglishNighantuvu
English-Telugu-Dictionary
Hindi-TeluguKosh
Hindi-TeluguDictionary
English-TeluguDictionary
AndhraSanskritaKosham
30Mukhyamaaina Yogamulu
SarvarthaChintamani
PurohithaDarshiniAnuJathakalankaramu
Jyothirvedam
JathakaChakramuGuninchuPaddhathi
JathakaRahasyamu
JathakaChandrika
HastaRekhaaShastramu
DaivagnaDrustiPadhamu
MeeStarNiMarcheAdrushtaNavaratnalu
NaadeeJyotishyam
SapramaanaJyotissaramu-Shastama
SapramaanaJyotissaramu-Truteeya
SankhyaShastramu
BhrugurajaKanda
NakshatraChintamani
PrachyaPaschatyaJyothishalu
Saaraavali
SankethaNidhi
VideshalaloJyothishopanyasalu
VyavasayaMuhurthaDharpanamu
ShakunaShastramu
ManaVaastuSampada
GruhaVaastu
GruhaVaastuMarmamulu
KameshwaraVasthuSudhakaram
VishwaKarmaPrakashika-VaastuShastramu
MayaVaastu
VasthuPrasnalu-Samadhanalu
SubhaVasthuSalahalu

యజ్ఞవల్క్యశిక్ష
తెలుగు కోర్సు
ఆంధ్రభాష వికాసము
భాషా శాస్త్రములసుత్రములు
భాషాచారిత్రికావవళి
ద్రావిడభాపాపరిసెలనాము -2
మాత్రు భాషా బోధన
పరమలఘుమంజుషా
సంస్కృతవని
తెలుగుభాషాచరిత
ముప్పడిరోజులాలో తెలుగు
వ్యావహరికభాషావికసం
దక్షిణాదేసభాషాసరస్వాతములు
బాషా సంస్కృత మార్గాదర్శి
చక్కని తేలుగురాయదం ఎల
ఆంధ్రభాషాచరిత్రము
మనభాషా
సామన్య బాషాశాస్త్రం
బాలా వ్యాకరనాము
విద్యార్ధి వ్యాకరనాము
సంగ్రహహా వ్యాకరణము
ఆంధ్రవ్యాకరనసర్వస్వాము
తెలుగు వ్యాకరనాము
సులభావ్యకరనము
సులభావ్యకరనము
సులభావ్యాకరనాము -1
ఆంధ్రశబ్దతత్వము -2
ఆంధ్రశబ్ద తత్వము-క్రియాప్రకరణం
ఆంధ్రశబ్దమంజరి -1
బాలా వ్యాకరనాము
బాలవ్యకరన సూక్తులు -1
బాలవ్యకరనసుక్తులు -3
బాలప్రౌదవ్యాకరనాము
బాలప్రౌడవ్యాకరనసర్వస్వాము -2
అలంకారామంజరి
అలంకరాస్త్రాము-అధునికా సాహిత్యము
బాలచంద లోకము
అకురాయ్-తెలుగువ్యాకరనాసంపుటి
ఆంధ్రసంసకృతం వ్యాకరనాము
ఆంధ్రవ్యాసరాచనభాశాంతేకరనమార్గాడ్
అర్సిని
ఆంధ్రదీపిక
ఆంధ్రమహభారతముచండశిల్పము
ఆధూనికాభాషా శాస్త్ర సిద్ధాంతం
ఆంధ్రవ్యాకరన సర్వస్వాతత్వము
ఆంధ్రలక్ష్నసారాము -2
చందోదర్పనము
చందోవ్యాకరనము
ద్వాణి-మనుచరిత
ఘుదచిత్రరాహస్యప్రకాషిక
జనపద సాహిత్యమ్లోఅంకరవిదనము
కావ్యత్మ
లఘుసిద్ధంతకౌముధి
లక్షనసారసంగ్రహం
లక్షనాసిరోమణి
మహాభాష్యవర్తము-నవహ్నికము
మురారీఅనార్ఘరాఘవం
పరమలఘుమంజుషా -1
ప్రౌదవ్యకరనాము
ప్రసిద్ధంధ్రా వ్యాకరనలు
ప్రౌధవ్యకరన ఘంటపాధము
భాషా కువలయానందము
సబ్ధమంజరి
సబ్ధారత్నవళి
అక్షరసమమ్నాయము
సంస్కృత రూపాకములాలో నందిప్రస్థవనలు
సంస్కృతవ్యాకరనము -1
సరస్వతికాంతబరణము
సంస్కృతకరియలు
సారాసంగ్రహాగణితము -1
సంస్కృతవ్యాకరనసంగ్రహము
శ్రీనాథభాషాపరిసెలానా
త్రిలింగాలచనము -4
తెలుగువైకరనలపాయిసంస్కృతప్రకృతవైకరనలప్రభవం
తెలుగువాక్యం
తెలుగుబాషాబోధనప్రణాలిక
తత్సమచంద్రిక
తెలుగులోదేసి చందాసు
తెనుగులఘువ్యకరనాము
ఉపన్యసదర్శనము
వడుకటెలుగులోఅపప్రయోగలు
వైకృతచంద్రిక
వ్యాకరనాచంద్రిక -1
వాక్యపదేయము -1
వాక్యపదేయము -2
విభక్తిభోధిని
ఆచా తెలుగురామయనంలో భాషా విశేలు
ప్రౌదవ్యకరనవ్యాఖ్యానుసెలనాము -1
విద్యార్ధికపతరు -2
అమరకోసము
భవార్ద ప్రకాసికా
ఆంధ్రసాహిత్యసర్వస్వాము- తెలుగు నిఘంటువు
తెలుగునిఘంటువు
తెలుగుపర్యాయపాడ నిఘంటువు
తెలుగునిఘంటువు
ఆంధ్రటమిలకన్నడ-త్రిభాషా నిఘంటువు
విద్యార్ధికోషము
విద్యార్ధికల్పవల్లి
సంస్కృత ఆంధ్రా నిఘంటువు
విశ్వకోశము-సంస్కృతంఅంధ్రా నిఘంటువు
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -1
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -2
ఆంధ్రవాచస్పత్యము -3
ఆంధ్రవాచస్పత్యము-
పరియాపాడ నిఘంటువు
అచ్చాటేలుగుకోసము -3
షబ్ధార్ధాచంద్రికా
ఆంధ్రదీపిక
ఆంధ్రనామసర్వస్వాము
ఆంధ్రకరియస్వరూపమణి దీపిక
బలాలాషాబ్దరత్నకరము
వ్యాకరనాపాడకోసము
శబ్దరత్నకరము
తెలుగు వ్యూపత్తి కోసం -2
తెలుగువిట్పట్టికోసం -3
చందపాడకోసము
ప్రసాక్షరపదకోసము
జర్నలిస్ట్ పదకోసం
పత్రికభాషా నిఘంటువు
వర్తపలుకుబాడి
పురుషోత్తమకవేయము
పదభండ పరిజతము -2
సంస్కృతపదర్నవము -2
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -1
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -2
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -6
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -7
సూర్యరాయంద్ర నిఘంటువు -8
లలితకళపదకోసం
మండలికపదకోసము
మండలికవృత్తిపదకోసము -1-వ్యావసాయం
మండలికవృత్తిపడకోసము-కలాలు
మండలికవృత్తిపదకోసము-లోహకర
మండలికవృత్తిపదకోసము-మేదర
మండలికవృత్తిపదకోసము-చెనేత
వైద్యక పరిభాష
సాహిత్యసమీక్ష
సమనవ్యాతిరేకార్థపాడ నిఘంటువు
తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు
ఇంగ్లీష్-తెలుగు-నిఘంటువు
హిందీ-తెలుగుకోష్
హిందీ-తెలుగు డిక్షనరీ
ఇంగ్లీష్-తెలుగు డిక్షనరీ
ఆంధ్రసంస్కృత కోశం
30 ముఖ్యామైన యోగములు
సర్వార్థచింతమణి
పురోహితదర్శినిఅనుజతకాలంకరము
జ్యోతిర్వేదం
జతకచక్రముగునిన్చుపద్దతి
జాతకరాహస్యము
జతకాచంద్రిక
హస్తారేఖాశాస్త్రాము
దైవగ్నడ్రస్టిపాధము
మీస్టార్నిమార్చేఅద్రుష్టనవరత్నాలూ
నాదీ జ్యోతిష్యమ్
సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-శాస్తమ
సప్రమన జ్యోతిస్సారాము-తృతీయ
సాంఖ్యశాస్త్రం
భ్రుగురాజకాండ
నక్షత్రచింతమణి
ప్రాచ్యపస్చత్యజ్యోతిషలు
సరవాలి
సంకేతనిధి
విశాలాలాలో జ్యోతిశోపన్యసలు
వ్యావసయ ముహూర్తధర్పనము
శకుణశాస్త్రాము
మనవాస్తుసంపడ
గ్రుహవాస్తు
గ్రుహవాస్తుమార్మలు
కామేశ్వరవాస్తుసుధరం
విశ్వకర్మప్రకాషిక-వాస్తుశాస్త్రాము
మాయవాస్తు
వస్తుప్రస్నలు-సమాధనలు
సుభావస్తుసలహలుYagnavalkyaSiksha
Telugu Course
AndhraBhasha Vikasamu
BhashaSastraMulaSutramulu
BhashaCharitrikaVyasavali
DravidaBhashaPariseelanamu-2
Maathru BhashaBodhana
ParamaLaghuManjusha
SamskruthaVani
TeluguBhashaCharitra
MuppadiRojulalo Telugu
VyavahaarikaBhashaVikaasam
DakshinadesaBhashaSaraswatamulu
Basha SanskruthaMargadarshi
ChakkaniTeluguRayadamEla
AndhraBhashaCharitramu
ManaBhasha
Saamanya BashaShastram
Bala Vyakaranamu
Vidhyaardhi Vyaakaranamu
SangrahaVyakaranamu
AndhraVyakaranaSarvaswamu
Telugu Vyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu
SulabhaVyakaranamu-1
AndhraShabdaTatvamu-2
AndhraShabdaTatvamu-KriyaPrakaranam
AndhraShabdaManjari-1
Bala Vyakaranamu
BalaVyaakarana Sukthulu-1
BalaVyakaranaSukthulu-3
BalaProudaVyakaranamu
BalaProudaVyakaranaSarvaswamu-2
AlankaraManjari
AlankaraSastramu-AdhunikaSahityamu
Balachanda Lokamu
AkuRayi-TeluguVyakaranaSamputi
AndhraSamskruthaVyakaranamu
AndhraVyasaRachanaBhashantekaranaMargad
arsini
AndhraDeepika
AndhraMahaaBharatamuChandahSilpamu
AadhunikaBhashaShastra Siddhaantaalu
AndhraVyakarana Sarvasvatattvamu
AndhraLakshnaSaramu-2
ChandoDarpanamu
ChandoVyakaranamu
Dwani-Manucharitra
GhudaChitraRahasyaPrakashika
JanapadaSahityamloAlankaraVidhanamu
Kavyathma
LaghuSiddhanthaKowmudhi
LakshanaSaaraSangraham
LakshanaSiromani
MahabhashyaVivarthamu-Navahnikamu
MurariAnarghaRaghavam
ParamaLaghuManjusha-1
ProudhaVyakaranamu
PrasiddhandhraVyakaranalu
ProudhaVyakaranaGhantapadhamu
BhashaKuvalayanandamu
SabdhaManjari
SabdhaRatnavali
AksharaSamamnayamu
SamskruthaRupakamulaloNandiPrasthavanalu
SamskruthaVyakaranamu-1
SaraswatiKantabaranamu
SanskritaKriyalu
SaaraSangrahaGanitamu-1
SamskruthaVyakaranaSangrahamu
SrinaathaBhashaPariseelana
TrilingaLakshanamu-4
TeluguVyakaranalapaiSamskruthaPrakruthaVyakaranalaPrabhavam
TeluguVakyam
TeluguBashaBodhanaPranalika
TatsamaChandrika
TeluguloDesi Chhandassu
TenuguLaghuVyakaranamu
UpanyasaDarpanamu
VadukaTeluguloApaPrayogalu
VaikrutaChandrika
VyakaranaChandrika-1
VaakyaPadeeyamu-1
VaakyaPadeeyamu-2
VibhaktiBhodhini
Achha TeluguRamayanamlo Bhasha Vishesalu
ProudaVyakaranaVyakhyanuseelanamu-1
VidhyardhiKapataruvu-2
Amarakosamu
Bhavarda Prakasika
AndhraSahityaSarvasvamu-TeluguNighantuvu
TeluguNighantuvu
TeluguParyayaPadaNighantuvu
TeluguNighantuvu
AndhraTamilaKannada-TriBhashaNighantuvu
VidyardhiKoshamu
VidyardhiKalpavalli
SanskruthaAndhraNighantuvu
Vishvakoshamu-SanskruthaAndhraNighantuvu
AndhraVachaspatyamu-1
AndhraVachaspatyamu-2
AndhraVachaspatyamu-3
AndhraVachaspatyamu-
ParyayapadaNighantuvu
AchhaTeluguKosamu-3
ShabdaardhaChandrika
AndhraDeepika
AndhraNamaSarvaswamu
AndhraKriyaSwaroopaManiDeepika
BalalaShabdaRatnakaramu
VyakaranaPadakosamu
ShabdaRatnakaramu
Telugu Vyutpatthi Kosam-2
TeluguVyutpattiKosam-3
ChandahPadaKosamu
PrasaaksharaPadakosamu
JournalistPadakosam
PatrikaBhashaNighantuvu
VaarthaPalukubadi
PurushottamaKaveeyamu
PadabhandaParijatamu-2
SamskrutaPadarnavamu-2
SuryarayandhraNighantuvu-1
SuryarayandhraNighantuvu-2
SuryarayandhraNighantuvu-6
SuryarayandhraNighantuvu-7
SuryarayandhraNighantuvu-8
LalitakalaaPadakosam
MandalikaPadakosamu
MandalikaVruttiPadakosamu-1-Vyavasayam
MandalikaVruttiPadakosamu-Kalalu
MandalikaVruttiPadakosamu-Lohakara
MandalikaVruttiPadakosamu-Medara
MandalikaVruttiPadakosamu-Chenetha
VaidhyakaParibhasha
SahithyaSameeksha
SamanaVyatirekarthaPadaNighantuvu
TeluguEnglishNighantuvu
English-Telugu-Dictionary
Hindi-TeluguKosh
Hindi-TeluguDictionary
English-TeluguDictionary
AndhraSanskritaKosham
30Mukhyamaaina Yogamulu
SarvarthaChintamani
PurohithaDarshiniAnuJathakalankaramu
Jyothirvedam
JathakaChakramuGuninchuPaddhathi
JathakaRahasyamu
JathakaChandrika
HastaRekhaaShastramu
DaivagnaDrustiPadhamu
MeeStarNiMarcheAdrushtaNavaratnalu
NaadeeJyotishyam
SapramaanaJyotissaramu-Shastama
SapramaanaJyotissaramu-Truteeya
SankhyaShastramu
BhrugurajaKanda
NakshatraChintamani
PrachyaPaschatyaJyothishalu
Saaraavali
SankethaNidhi
VideshalaloJyothishopanyasalu
VyavasayaMuhurthaDharpanamu
ShakunaShastramu
ManaVaastuSampada
GruhaVaastu
GruhaVaastuMarmamulu
KameshwaraVasthuSudhakaram
VishwaKarmaPrakashika-VaastuShastramu
MayaVaastu
VasthuPrasnalu-Samadhanalu
SubhaVasthuSalahalu

Leave a Reply