మన ప్రాచీన సంస్కృతీ మరియు చరిత్ర Telugu books

హిందూ దేశాచరిత, హిందుత్వం, తారతరల భరతచరిత, బరతాసంగ్రమంపరినమము, భరతదేశిషసంసంస్కార్థలు, భారతీయతత్వశాస్త్రము -1 నుండి 5 వరకు, భారతీయ విజ్ఞానము, భారతీయ విజ్ఞానము, భారతీయ సాహిత్యసంకలనం, ఆంధ్రభాషాచరిత్రము -1 నుండి 2 వరకు, ఆంధ్రభాషవికసము, అధికారభాషా తీరుతేనులు, అధికారభాష-తెలుగుచరిత, ఆంధ్ర సాహిత్యచరిత, ఆంధ్రవాంగ్మయచరిత, తెలుగువాంగ్మయము, ఆంధ్ర సాహిత్యదర్పనము, ఆంధ్రుల చరిత్రా, ఆంధ్రులపుట్టు పూర్వోత్తరములు, అధునికా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రా, ఆకాస భారతి, ఆత్మమానందలహరి, ఉదయ దర్శనము, ఉభయ భారతి, ఉషా కిరణాలు, ఓకేజాతిగ రూపొండడంఎలా, జయ సాహిత్యవ్యాసలు, జనపదగయవంగ్మయపరిచాయము, జనపద సాహిత్యవీరగధలు, ట్రైబల్ లైఫ్
తులనాత్మకా సాహిత్యం, తెలుగువియాసపరీనామం, తెలుగుసాహితీవాస్తుపరినామం
తెలుగులోఅబ్దావాంగ్మయం, తెలుగువారిఇంటిపెర్లు, తెలుగువారిజనపదకళరుపాలు, దర్శని, ద్విపాడవంగ్మయము, ధర్మరాక్షన, విజయనగరచరిత్రము, ప్రచేనాభారతేయసంసంకృతి, వ్యాసభారతి, వ్యాసవని, వ్యాసావలి, సరస్వతా వ్యాసములు -3, సరస్వతా వ్యాసములు -4, సరస్వతా వ్యాసములు -5, సింహవలోకనం

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

books.myeduhub.in web service offers easy access to the eBooks of Telugu Bhakti Grandhālu భక్తి గ్రంధాలు|Devotional books. you can also download more than 4 thousand Devotional books free. The Entire ebook or individual chapters can be downloaded in Pdf or zip or rar format.

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
హిందూ దేశాచరితHinduDeshaCharitra26626Download
హిందుత్వంHindutvam16411Download
తారతరల భరతచరితTarataralaBharathaCharitra18225Download
బరతాసంగ్రమంపరినమముBarathaSangramamParinamamu996Download
భరతదేశిషసంసంస్కార్థలుBharathadeshiyaSanghaSanskarthalu1214Download
భారతీయతత్వశాస్త్రము -1 నుండి 5 వరకుBharatiyaTatvaSastramu-1To52513146Download
భారతీయ విజ్ఞానముBharatiyaVignanamu1608Download
భారతీయ విజ్ఞానముBharatiyaVignanamu20212Download
భారతీయ సాహిత్యసంకలనంBharatiyaSahithyaSankalanam84378Download
ఆంధ్రభాషాచరిత్రము -1 నుండి 2 వరకుAndhraBhashaCharitramu-1To21805121Download
ఆంధ్రభాషవికసముAndhraBhashaVikasamu11348Download
అధికారభాషా తీరుతేనులుAdhikaraBhashaTeerutennulu564Download
అధికారభాష-తెలుగుచారితAdhikaraBhasha-TeluguCharitra26421Download
ఆంధ్ర సాహిత్యచరితAndhraSahithyaCharitra45419Download
ఆంధ్రవాంగ్మయచరితAndhraVangmayaCharitra21214Download
తెలుగువాంగ్మయముTeluguVangmayamu27714Download
ఆంధ్ర సాహిత్యదర్పనముAndhraSahithyaDarpanamu1497Download
ఆంధ్రుల చరిత్రాAndhrulaCharitra59143Download
ఆంధ్రులపుట్టు పూర్వోత్తరములుAndhrulaPuttuPurvottaramulu11311Download
అధునికా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రాAdhunikaAndhraPradeshCharitra37625Download
ఆకాస భారతిAkasaBharathi29818Download
ఆత్మమానందలహరిAthmanandaLahari26119Download
ఉదయ దర్శనముUdhyamaDarshanamu51441Download
ఉభయ భారతిUbhayaBharathi25715Download
ఉషా కిరణాలుUshahKiranalu35628Download
ఓకేజాతిగ రూపొండడంఎలాOkeJaathigaRupondadamEla927Download
జయ సాహిత్యవ్యాసలుJayaSahithyaVyasalu21114Download
జనపదగయవంగ్మయపరిచాయముJanapadaGeyaVangmayaParichayamu30815Download
జనపద సాహిత్యవీరగధలుJanapadaSahithyaVeeragadhalu956Download
ట్రైబల్ లైఫ్TribalLife25915Download
తులనాత్మకా సాహిత్యంTulanatmakaSahithyam21117Download
తెలుగువియాసపరీనామంTeluguVyasaParinamam65534Download
తెలుగుసాహితీవాస్తుపరినామంTeluguSahitheeVasthuParinamam2687Download
తెలుగులోఅబ్దావాంగ్మయంTeluguloAlabdaVangmayam1838Download
తెలుగువారిఇంటిపెర్లుTeluguVariIntiPerlu57134Download
తెలుగువారిజనపదకళరుపాలుTeluguVariJanapadaKalarupalu82064Download
దర్శనిDarshini1239Download
ద్విపాడవంగ్మయముDwipadaVangmayamu453Download
ధర్మరాక్షనDharmaRakshana604Download
నవభావనNavaBhavana17512Download
పాంచజన్యమ్PaanchaJanyam80050Download
పూర్వభారతకర్మికులూPurvaBharathaKarmikulu1466Download
ప్రపాంచచరిత -5PrapanchaCharitra-521111Download
ప్రాచీనా దక్షిణాభారచరితPraacheenaDakshinaBharathaCharitra60021Download
ప్రచీనా ప్రపంచ చరిత్రాPraacheenaPrapanchaCharitra32310Download
ప్రాచీనభారతదేశచరితPraacheenaBharathadesaCharitra20023Download
ప్రాచీనావీరశైవముPraacheenaVeeraShaivamu1287Download
భరత్‌వానీదర్శనముBharathDwaniDarshanamu43828Download
భరతేతిహాసా సినిమాలపాయ్ జనపద సాహిత్యప్రభవంBharatetihasaCinimalapaiJanapadaSahityaPra bhavam1597Download
మనచరితManaCharitra27914Download
మనద్రుకోణంManaDrukkonam1648Download
మనవరసత్వముManaVaarasatvamu1479Download
విజయనగరచరిత్రముVijayaNagaraCharitramu33132Download
ప్రచేనాభారతేయసంసంకృతిPraacheenaBharateeyaSamskruthi543Download
వ్యాసభారతిVyasaBharathi19612Download
వ్యాసవనిVyasaVani97970Download
వ్యాసావలిVyasaavali16710Download
సరస్వతా వ్యాసములు -3SaraswataVyasamulu-346927Download
సరస్వతా వ్యాసములు -4SaraswataVyasamulu-442926Download
సరస్వతా వ్యాసములు -5SaraswataVyasamulu-594164Download
సింహవలోకనంSimhavalokanam38444Download

HinduDeshaCharitra
Hindutvam
Tarataraala BharathaCharitra
BarathaSangramamParinamamu
BharathadeshiyaSanghaSanskarthalu
BharatiyaTatvaSastramu-1 To 5
Bharatiya Vignaanamu
Bharatiya Vignaanamu
BharatiyaSahithyaSankalanam
AndhraBhashaCharitramu-1 To 2
AndhraBhashaVikasamu
AdhikaraBhashaTeerutennulu
AdhikaraBhasha-TeluguCharitra
AndhraSahithyaCharitra
AndhraVangmayaCharitra
TeluguVangmayamu
AndhraSahithyaDarpanamu
Andhrula Charitra
AndhrulaPuttuPurvottaramulu
AdhunikaAndhraPradeshCharitra
Akasa Bharathi
AthmanandaLahari
Udyama Darshanamu
Ubhaya Bharathi
UshahKiranalu
OkeJaathigaRupondadamEla
JayaSahithyaVyasalu
JanapadaGeyaVangmayaParichayamu
JanapadaSahithyaVeeragadhalu
TribalLife
TulanatmakaSahithyam
TeluguVyasaParinamam
TeluguSahitheeVasthuParinamam
TeluguloAlabdaVangmayam
TeluguVariIntiPerlu
TeluguVariJanapadaKalarupalu
Darshini
DwipadaVangmayamu
DharmaRakshana
NavaBhavana
PaanchaJanyam
PurvaBharathaKarmikulu
PrapanchaCharitra-5
PraachienaDakshinaBharathaCharitra
Praacheena World Charitra
PraachienaBharathadesaCharitra
PraachienaVeeraShaivamu
BharathDwaniDarshanamu
Bharatetihasa Cinimalapai Janapada SahityaPrabhavam
ManaCharitra
ManaDrukkonam
ManaVaarasatvamu
VijayaNagaraCharitramu
PraacheenaBharateeyaSamskruthi
VyasaBharathi
VyasaVani
Vyasaavali
SaraswataVyasamulu-3
SaraswataVyasamulu-4
SaraswataVyasamulu-5
Simhavalokanam

హిందూ దేశాచరిత
హిందుత్వం
తారతరల భరతచరిత
బరతాసంగ్రమంపరినమము
భరతదేశిషసంసంస్కార్థలు
భారతీయతత్వశాస్త్రము -1 నుండి 5 వరకు
భారతీయ విజ్ఞానము
భారతీయ విజ్ఞానము
భారతీయ సాహిత్యసంకలనం
ఆంధ్రభాషాచరిత్రము -1 నుండి 2 వరకు
ఆంధ్రభాషవికసము
అధికారభాషా తీరుతేనులు
అధికారభాష-తెలుగుచారిత
ఆంధ్ర సాహిత్యచరిత
ఆంధ్రవాంగ్మయచరిత
తెలుగువాంగ్మయము
ఆంధ్ర సాహిత్యదర్పనము
ఆంధ్రుల చరిత్రా
ఆంధ్రులపుట్టు పూర్వోత్తరములు
అధునికా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రా
ఆకాస భారతి
ఆత్మమానందలహరి
ఉదయ దర్శనము
ఉభయ భారతి
ఉషా కిరణాలు
ఓకేజాతిగ రూపొండడంఎలా
జయ సాహిత్యవ్యాసలు
జనపదగయవంగ్మయపరిచాయము
జనపద సాహిత్యవీరగధలు
ట్రైబల్ లైఫ్
తులనాత్మకా సాహిత్యం
తెలుగువియాసపరీనామం
తెలుగుసాహితీవాస్తుపరినామం
తెలుగులోఅబ్దావాంగ్మయం
తెలుగువారిఇంటిపెర్లు
తెలుగువారిజనపదకళరుపాలు
దర్శని
ద్విపాడవంగ్మయము
ధర్మరాక్షన
నవభావన
పాంచజన్యమ్
పూర్వభారతకర్మికులూ
ప్రపాంచచరిత -5
ప్రాచీనా దక్షిణాభారచరిత
ప్రచీనా ప్రపంచ చరిత్రా
ప్రాచీనభారతదేశచరిత
ప్రాచీనావీరశైవము
భరత్‌వానీదర్శనము
భరతేతిహాసా సినిమాలపాయ్ జనపద సాహిత్యప్రభవం
మనచరిత
మనద్రుకోణం
మనవరసత్వము
విజయనగరచరిత్రము
ప్రచేనాభారతేయసంసంకృతి
వ్యాసభారతి
వ్యాసవని
వ్యాసావలి
సరస్వతా వ్యాసములు -3
సరస్వతా వ్యాసములు -4
సరస్వతా వ్యాసములు -5
సింహవలోకనం

HinduDeshaCharitra
Hindutvam
Tarataraala BharathaCharitra
BarathaSangramamParinamamu
BharathadeshiyaSanghaSanskarthalu
BharatiyaTatvaSastramu-1 To 5
Bharatiya Vignaanamu
Bharatiya Vignaanamu
BharatiyaSahithyaSankalanam
AndhraBhashaCharitramu-1 To 2
AndhraBhashaVikasamu
AdhikaraBhashaTeerutennulu
AdhikaraBhasha-TeluguCharitra
AndhraSahithyaCharitra
AndhraVangmayaCharitra
TeluguVangmayamu
AndhraSahithyaDarpanamu
Andhrula Charitra
AndhrulaPuttuPurvottaramulu
AdhunikaAndhraPradeshCharitra
Akasa Bharathi
AthmanandaLahari
Udyama Darshanamu
Ubhaya Bharathi
UshahKiranalu
OkeJaathigaRupondadamEla
JayaSahithyaVyasalu
JanapadaGeyaVangmayaParichayamu
JanapadaSahithyaVeeragadhalu
TribalLife
TulanatmakaSahithyam
TeluguVyasaParinamam
TeluguSahitheeVasthuParinamam
TeluguloAlabdaVangmayam
TeluguVariIntiPerlu
TeluguVariJanapadaKalarupalu
Darshini
DwipadaVangmayamu
DharmaRakshana
NavaBhavana
PaanchaJanyam
PurvaBharathaKarmikulu
PrapanchaCharitra-5
PraachienaDakshinaBharathaCharitra
Praacheena World Charitra
PraachienaBharathadesaCharitra
PraachienaVeeraShaivamu
BharathDwaniDarshanamu
Bharatetihasa Cinimalapai Janapada SahityaPrabhavam
ManaCharitra
ManaDrukkonam
ManaVaarasatvamu
VijayaNagaraCharitramu
PraacheenaBharateeyaSamskruthi
VyasaBharathi
VyasaVani
Vyasaavali
SaraswataVyasamulu-3
SaraswataVyasamulu-4
SaraswataVyasamulu-5
Simhavalokanam

హిందూ దేశాచరిత
హిందుత్వం
తారతరల భరతచరిత
బరతాసంగ్రమంపరినమము
భరతదేశిషసంసంస్కార్థలు
భారతీయతత్వశాస్త్రము -1 నుండి 5 వరకు
భారతీయ విజ్ఞానము
భారతీయ విజ్ఞానము
భారతీయ సాహిత్యసంకలనం
ఆంధ్రభాషాచరిత్రము -1 నుండి 2 వరకు
ఆంధ్రభాషవికసము
అధికారభాషా తీరుతేనులు
అధికారభాష-తెలుగుచారిత
ఆంధ్ర సాహిత్యచరిత
ఆంధ్రవాంగ్మయచరిత
తెలుగువాంగ్మయము
ఆంధ్ర సాహిత్యదర్పనము
ఆంధ్రుల చరిత్రా
ఆంధ్రులపుట్టు పూర్వోత్తరములు
అధునికా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రా
ఆకాస భారతి
ఆత్మమానందలహరి
ఉదయ దర్శనము
ఉభయ భారతి
ఉషా కిరణాలు
ఓకేజాతిగ రూపొండడంఎలా
జయ సాహిత్యవ్యాసలు
జనపదగయవంగ్మయపరిచాయము
జనపద సాహిత్యవీరగధలు
ట్రైబల్ లైఫ్
తులనాత్మకా సాహిత్యం
తెలుగువియాసపరీనామం
తెలుగుసాహితీవాస్తుపరినామం
తెలుగులోఅబ్దావాంగ్మయం
తెలుగువారిఇంటిపెర్లు
తెలుగువారిజనపదకళరుపాలు
దర్శని
ద్విపాడవంగ్మయము
ధర్మరాక్షన
నవభావన
పాంచజన్యమ్
పూర్వభారతకర్మికులూ
ప్రపాంచచరిత -5
ప్రాచీనా దక్షిణాభారచరిత
ప్రచీనా ప్రపంచ చరిత్రా
ప్రాచీనభారతదేశచరిత
ప్రాచీనావీరశైవము
భరత్‌వానీదర్శనము
భరతేతిహాసా సినిమాలపాయ్ జనపద సాహిత్యప్రభవం
మనచరిత
మనద్రుకోణం
మనవరసత్వము
విజయనగరచరిత్రము
ప్రచేనాభారతేయసంసంకృతి
వ్యాసభారతి
వ్యాసవని
వ్యాసావలి
సరస్వతా వ్యాసములు -3
సరస్వతా వ్యాసములు -4
సరస్వతా వ్యాసములు -5
సింహవలోకనం

Leave a Reply