భాగవతం తెలుగులో – Bhagavatamu in Telugu

భాగవతం తెలుగులో

books.myeduhub.in web service offers easy access to the eBooks of Telugu Bhakti Grandhālu |Devotional books. you can also download more than 4 thousand Devotional books free. The Entire ebook or individual chapters can be downloaded in Pdf or zip or rar format.

భగవంతుని లీలామృతంగా, శరణాగతులైన భక్తుల గాథగా, భక్తి యోగాన్ని చాటి చెప్పే ప్రాచీన గ్రంథంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీమద్భాగవతం పుట్టుకకు కారణం ఇదే.
Andhra Bhagavatamu Visistadwita  – Dr.T. Lakshminarasimha Charyulu
Gargabhagavatam Krishna – Dr. Jandhyala Suman Babu
Gargabhagavatamu – Sri Dharmavarapu Seetharamanjaneyulu
Madhurabhakti Mahabhagavatamu Basava Puranamu – Dr. Suravaram Puspalatha
Potana Andhramahabhagavatamuna Bhakti Srungaramulu – Dr.K. Balaramakrishna Subbaraju
Potana Bhagavatam Srumgaram – Dr.M. Bhanuprasad Rao
Potana Bhagavatam Vol 1 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 2 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 3 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 4 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 5 – TTD
Sri Krishna Bhagavatamu – Sripada Krishnamurthy Sastry
Sri Prarthana Bhagavatamu – Vidwan Kanamaluru Sivaraiah
Srimad Bhagavatam – Ushasri
Srimadbhagavatamu Trutiya Skandamu – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Chaturtha Skandamu 3 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Panchama Shasta Skandamu 4 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Saptama Astama Skandamu 5 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Navama Skandamu 6 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Dasamaskanda Purvardhamu 7 – Swami Tattvavidananda Saraswathi

Andhra Bhagavatamu Visistadwita  – Dr.T. Lakshminarasimha Charyulu
Gargabhagavatam Krishna – Dr. Jandhyala Suman Babu
Gargabhagavatamu – Sri Dharmavarapu Seetharamanjaneyulu
Madhurabhakti Mahabhagavatamu Basava Puranamu – Dr. Suravaram Puspalatha
Potana Andhramahabhagavatamuna Bhakti Srungaramulu – Dr.K. Balaramakrishna Subbaraju
Potana Bhagavatam Srumgaram – Dr.M. Bhanuprasad Rao
Potana Bhagavatam Vol 1 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 2 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 3 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 4 – TTD
Potana Bhagavatam Vol 5 – TTD
Sri Krishna Bhagavatamu – Sripada Krishnamurthy Sastry
Sri Prarthana Bhagavatamu – Vidwan Kanamaluru Sivaraiah
Srimad Bhagavatam – Ushasri
Srimadbhagavatamu Trutiya Skandamu – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Chaturtha Skandamu 3 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Panchama Shasta Skandamu 4 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Saptama Astama Skandamu 5 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Navama Skandamu 6 – Swami Tattvavidananda Saraswathi
Srimadbhagavatamu Dasamaskanda Purvardhamu 7 – Swami Tattvavidananda Saraswathi

This Post Has One Comment

Leave a Reply