పురాణాలు Puranalu Telugu Books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

పురాణాలు-విశ్లేషణ

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Religious Texts of India - An Introduction to the Puranas | Culture Express  - YouTube
NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1107విష్ణుపురాణంVishnuPuranam1506Download
1108పురాణ పరిచయంPurana Parichayam1518Download
1109అష్టదాసపురణకథ విజ్ఞానసర్వస్వాముAshtadasaPuranaKatha VignanaSarvaswamu57542Download
1110పురాణవాంగ్మయముPuranaVangmayamu696Download
1111బ్రహ్మపురాణము -1 నుండి 3 వరకుBrahmaPuranamu-1 To 359439Download
1112భవష్యమహా పురాణంBhavishyaMaha Puranam38230Download
1113అగ్ని పురాణంAgni Puranam183Download
1114బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణసారసంగ్రాహముBrahmaVaivarthaMahaPuranaSaaraSangrahamu1017Download
1115బ్రహ్మవైవర్తమహాపురాన- బ్రహ్మఖండముBrahmaVaivarthaMahaPurana- BrahmaKhandamu17014Download
1116బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- ప్రకృతి కందముBrahmaVaivarthaMahaPurana- PrakrutiKhandamu55837Download
1117బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- కృష్ణజణకండము-పూర్వర్ధంBrahmaVaivarthaMahaPurana- KrishnaJanmaKhandamu-Purvardham45836Download
1118బ్రహ్మవైవర్తమహాపురానా-కృష్ణ జన్మకండము-ఉత్తరాదంBrahmaVaivarthaMahaPurana-KrishnaJanmaKhandamu-Uttarardam42218Download
1119పద్మపురాణము-భూమిఖండముPadmaPuranamu-BhumiKhandamu27823Download
1120మత్స్యమహాపురంMatshyaMahaPuranam26315Download
1121భగవతవమనమార్కండేయమహా పురనములుBhagavathaVamanaMarkandeyaMahaPuranamulu30417Download
1122శివపురాణముShivaPuranamu12518Download
1123శివపురాణముShivaPuranamu451109Download
1124శివపురాణము-ధర్మసంహితShivaPuranamu-DharmaSamhita16216Download
1125శివతండవముSivaThandavamu1017Download
1126మార్కండేయపురణముMarkandeyaPuranamu36015Download
1127స్కందపురానంతర్గాథ-బ్రహ్మోత్తరఖండముSkandaPurananthargatha-BrahmottaraKhandamu19120Download
1128స్కందపురానంతర్గథ-కార్తీకా పురణంSkandaPurananthargatha-KaartheekaPuranam543Download
1129సంపూర్ణ కార్తీకామహాపురంSampurnaKartikaMahaPuranam13315Download
1130ఆంధ్రస్కండము -1AndhraSkandamu-130421Download
1131దేవిభాగతంDeviBhagavatham41997Download
1132దేవిభాగతంDeviBhagavatham99275Download
1133పరమేశ్వరి-దేవిభాగతంParameswari-DeviBhagavatham21618Download
1134దేవలమహర్షిచరిత- వచనదేవంగ పురాణంDevalaMaharshiCharitra- VachanaDevanga Puranam16813Download
1135ప్రధమంద్రమహపురాణముPradhamandhraMahapuranamu67639Download
1136స్కందపురాణ శారమృతంSkandaPurana Saramrutham17717Download
1137లక్ష్మీనరసింహ పురాణంLakshmiNarasimha Puranam792Download
1138విష్ణుపురాణంVishnuPuranam64451Download
1139దేవంగ పురాణంDevanga Puranam2503Download
1140శ్రీదత్త పురాణంSriDatta Puranam2562Download
1141గరుడ పురాణముGaruda Puranamu8007Download
1142విష్ణుధర్మొత్తరమహా పురాణము -1VishnuDharmottaraMaha Puranamu-157879Download
1143మత్స్యమహా పురాణంMatshyaMaha Puranam65261Download
1144కల్కి పురాణము -1 నుండి 2 వరకుKalki Puranamu-1 To 226222Download
1145వైశాఖపురాణముVaishakhaPuranamu31221Download
1146కైషికామహత్యముKaishikaMahatyamu1129Download
1147నారదేయపురాణముNaaradeeyaPuranamu73238Download
1148శివపురాణముShivaPuranamu84464Download
1149శివరాహస్యకండము -1 మరియు 2SivaRahasyaKhandamu-1And275287Download
1150మార్కండేయపురంMarkandeyaPuranam28824Download
1151సుతసంహితSuthaSamhita55331Download
1152సంపూర్ణదేవిభగవతముSampoornaDeviBhagavatamu81445Download
1153కన్యాక పురనాముKanyakaaPuranamu35818Download
1154సుతా పురాణముSutha Puranamu44819Download
1155బసవపురణముBasavaPuranamu52118Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

విష్ణుపురాణం
పురాణ పరిచయం
అష్టదాసపురణకథ విజ్ఞానసర్వస్వాము
పురాణవాంగ్మయము
బ్రహ్మపురాణము -1 నుండి 3 వరకు
భవష్యమహా పురాణం
అగ్ని పురాణం
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణసారసంగ్రాహము
బ్రహ్మవైవర్తమహాపురాన- బ్రహ్మఖండము
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- ప్రకృతి కందము
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- కృష్ణజణకండము-పూర్వర్ధం
బ్రహ్మవైవర్తమహాపురానా-కృష్ణ జన్మకండము-ఉత్తరాదం
పద్మపురాణము-భూమిఖండము
మత్స్యమహాపురం
భగవతవమనమార్కండేయమహా పురనములు
శివపురాణము
శివపురాణము
శివపురాణము-ధర్మసంహిత
శివతండవము
మార్కండేయపురణము
స్కందపురానంతర్గాథ-బ్రహ్మోత్తరఖండము
స్కందపురానంతర్గథ-కార్తీకా పురణం
సంపూర్ణ కార్తీకామహాపురం
ఆంధ్రస్కండము -1
దేవిభాగతం
దేవిభాగతం
పరమేశ్వరి-దేవిభాగతం
దేవలమహర్షిచరిత- వచనదేవంగ పురాణం
ప్రధమంద్రమహపురాణము
స్కందపురాణ శారమృతం
లక్ష్మీనరసింహ పురాణం
విష్ణుపురాణం
దేవంగ పురాణం
శ్రీదత్త పురాణం
గరుడ పురాణము
విష్ణుధర్మొత్తరమహా పురాణము -1
మత్స్యమహా పురాణం
కల్కి పురాణము -1 నుండి 2 వరకు
వైశాఖపురాణము
కైషికామహత్యము
నారదేయపురాణము
శివపురాణము
శివరాహస్యకండము -1 మరియు 2
మార్కండేయపురం
సుతసంహిత
సంపూర్ణదేవిభగవతము
కన్యాక పురనాము
సుతా పురాణము
బసవపురణము

VishnuPuranam
Purana Parichayam
AshtadasaPuranaKatha VignanaSarvaswamu
PuranaVangmayamu
BrahmaPuranamu-1 To 3
BhavishyaMaha Puranam
Agni Puranam
BrahmaVaivarthaMahaPuranaSaaraSangrahamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- BrahmaKhandamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- PrakrutiKhandamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- KrishnaJanmaKhandamu-Purvardham
BrahmaVaivarthaMahaPurana-KrishnaJanmaKhandamu-Uttarardam
PadmaPuranamu-BhumiKhandamu
MatshyaMahaPuranam
BhagavathaVamanaMarkandeyaMahaPuranamulu
ShivaPuranamu
ShivaPuranamu
ShivaPuranamu-DharmaSamhita
SivaThandavamu
MarkandeyaPuranamu
SkandaPurananthargatha-BrahmottaraKhandamu
SkandaPurananthargatha-KaartheekaPuranam
SampurnaKartikaMahaPuranam
AndhraSkandamu-1
DeviBhagavatham
DeviBhagavatham
Parameswari-DeviBhagavatham
DevalaMaharshiCharitra- VachanaDevanga Puranam
PradhamandhraMahapuranamu
SkandaPurana Saramrutham
LakshmiNarasimha Puranam
VishnuPuranam
Devanga Puranam
SriDatta Puranam
Garuda Puranamu
VishnuDharmottaraMaha Puranamu-1
MatshyaMaha Puranam
Kalki Puranamu-1 To 2
VaishakhaPuranamu
KaishikaMahatyamu
NaaradeeyaPuranamu
ShivaPuranamu
SivaRahasyaKhandamu-1And2
MarkandeyaPuranam
SuthaSamhita
SampoornaDeviBhagavatamu
KanyakaaPuranamu
Sutha Puranamu
BasavaPuranamu

విష్ణుపురాణం
పురాణ పరిచయం
అష్టదాసపురణకథ విజ్ఞానసర్వస్వాము
పురాణవాంగ్మయము
బ్రహ్మపురాణము -1 నుండి 3 వరకు
భవష్యమహా పురాణం
అగ్ని పురాణం
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణసారసంగ్రాహము
బ్రహ్మవైవర్తమహాపురాన- బ్రహ్మఖండము
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- ప్రకృతి కందము
బ్రహ్మవైవర్తమహపురాణం- కృష్ణజణకండము-పూర్వర్ధం
బ్రహ్మవైవర్తమహాపురానా-కృష్ణ జన్మకండము-ఉత్తరాదం
పద్మపురాణము-భూమిఖండము
మత్స్యమహాపురం
భగవతవమనమార్కండేయమహా పురనములు
శివపురాణము
శివపురాణము
శివపురాణము-ధర్మసంహిత
శివతండవము
మార్కండేయపురణము
స్కందపురానంతర్గాథ-బ్రహ్మోత్తరఖండము
స్కందపురానంతర్గథ-కార్తీకా పురణం
సంపూర్ణ కార్తీకామహాపురం
ఆంధ్రస్కండము -1
దేవిభాగతం
దేవిభాగతం
పరమేశ్వరి-దేవిభాగతం
దేవలమహర్షిచరిత- వచనదేవంగ పురాణం
ప్రధమంద్రమహపురాణము
స్కందపురాణ శారమృతం
లక్ష్మీనరసింహ పురాణం
విష్ణుపురాణం
దేవంగ పురాణం
శ్రీదత్త పురాణం
గరుడ పురాణము
విష్ణుధర్మొత్తరమహా పురాణము -1
మత్స్యమహా పురాణం
కల్కి పురాణము -1 నుండి 2 వరకు
వైశాఖపురాణము
కైషికామహత్యము
నారదేయపురాణము
శివపురాణము
శివరాహస్యకండము -1 మరియు 2
మార్కండేయపురం
సుతసంహిత
సంపూర్ణదేవిభగవతము
కన్యాక పురనాము
సుతా పురాణము
బసవపురణము

VishnuPuranam
Purana Parichayam
AshtadasaPuranaKatha VignanaSarvaswamu
PuranaVangmayamu
BrahmaPuranamu-1 To 3
BhavishyaMaha Puranam
Agni Puranam
BrahmaVaivarthaMahaPuranaSaaraSangrahamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- BrahmaKhandamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- PrakrutiKhandamu
BrahmaVaivarthaMahaPurana- KrishnaJanmaKhandamu-Purvardham
BrahmaVaivarthaMahaPurana-KrishnaJanmaKhandamu-Uttarardam
PadmaPuranamu-BhumiKhandamu
MatshyaMahaPuranam
BhagavathaVamanaMarkandeyaMahaPuranamulu
ShivaPuranamu
ShivaPuranamu
ShivaPuranamu-DharmaSamhita
SivaThandavamu
MarkandeyaPuranamu
SkandaPurananthargatha-BrahmottaraKhandamu
SkandaPurananthargatha-KaartheekaPuranam
SampurnaKartikaMahaPuranam
AndhraSkandamu-1
DeviBhagavatham
DeviBhagavatham
Parameswari-DeviBhagavatham
DevalaMaharshiCharitra- VachanaDevanga Puranam
PradhamandhraMahapuranamu
SkandaPurana Saramrutham
LakshmiNarasimha Puranam
VishnuPuranam
Devanga Puranam
SriDatta Puranam
Garuda Puranamu
VishnuDharmottaraMaha Puranamu-1
MatshyaMaha Puranam
Kalki Puranamu-1 To 2
VaishakhaPuranamu
KaishikaMahatyamu
NaaradeeyaPuranamu
ShivaPuranamu
SivaRahasyaKhandamu-1And2
MarkandeyaPuranam
SuthaSamhita
SampoornaDeviBhagavatamu
KanyakaaPuranamu
Sutha Puranamu
BasavaPuranamu

Leave a Reply