నాటకాలు Telugu Natakalu Books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
అభిజ్ఞానశకుంతలముAbhignanaShakunthalamu1455Download
అభినయంAbhinayam41919Download
ఆంధ్రయక్షగనవాంగ్మయచరితAndhraYakshaganaVangmayaCharitra90247Download
ఆంధ్రహరికతవంగ్మయముAndhraHarikathaVangmayamu23513Download
ఆంధ్రభోజుడుAndhraBhojudu2578Download
ఉషాపరినాయముUshaParinayamu832Download
కన్యాషుల్కముKanyaShulkamu19613Download
కురుక్షేత్రముKurukshetramu1146Download
గంగవతరనముGangavatharanamu1255Download
చాదువేండుకో థెలూసాChaduvendukoTelusa845Download
చింతామణిChintamani10811Download
చత్రపతిశివాజీChatrapathiSivaji1196Download
జయదేవJayaDeva713Download
తెలుగునాటక వికాసంTeluguNatakaVikasam76078Download
తెలుగుసంఘికనాటకం-పరిణమా వికాసంTeluguSanghikaNatakam-ParinamaVikasam21111Download
తోలుబొమ్మలతాప్రదర్శనంToluBommalaataPradarsanam1838Download
దశరుపాకసారాముDasharupakaSaramu715Download
ద్రౌపదిపరినయముDroupadiParinayamu1496Download
నందంగారిఅసుపత్రిNandamGariAsupatri694Download
అన్నమాచార్యచరితAnnamacharyaCharitra856Download
నార్తనాషాల-కీచకవాధNartanashala-Keechakavadha994Download
నాటకశిల్పాముNatakaShilpamu1989Download
నాయకురలుNaayakuraalu1386Download
పల్నాటివీరభారతంPalnatiVeeraBharatham19211Download
పాండవజననంPandavaJananamu906Download
పాండవప్రవాసముPandavaPravasamu1347Download
పార్వతికళ్యనాముParvathiKalyanamu1065Download
బుర్రకాధలుBurraKadhalu583Download
భక్తతురంBhaktaTukaram1046Download
మహాభక్తఅన్నమాచార్యMahaBhaktaAnnamacharya1006Download
మహారాజ్‌శివాజీMaharajShivaji653Download
మాంచలMaanchala1575Download
మునివాహనుడుకో పారిసిలానాMunivahanuduOkaPariseelana1196Download
యక్షగణములు -1 నుండి 5 వరకుYakshaGanamulu-1To5143444Download
యక్షగణముYakshaGanamu503Download
రంగస్థలశాస్త్రము -1RangastalaSastramu-127017Download
రసభారతినాటకమీమసంRasabharathiNatakaMeemamsa34122Download
రామంజనేయ యుధముRamanjaneyaYuddhamu995Download
వీరబ్రహ్మముగారినాటకముVeeraBrahmamuGariNatakamu17312Download
వీరరాసముVeeraRasamu49640Download
శ్రీకృష్ణలీలలు బుర్రా కథSriKrishnaleelaluBurrakatha20611Download
శ్రీనివాసకళ్యంSrinivasaKalyanam623Download
శ్రీనివాసకళ్యాణం-హరికతSrinivasaKalyanam-HariKatha472Download
శ్రీశ్రీ రెడియోనాటికాలూ-ప్రయాగవద్దోరనలుSriSriRedioNatikalu-Prayogavaddhoranalu1229Download
సంభవమియుగేSambhavamiYugeYuge604Download
సంస్కృతనాటకముSamskruthaNatakamu784Download
సత్యహరిచంద్రయక్షగంSathyaHarichhandraYakshaganam594Download
హరికతప్రక్రియ-సమాజికప్రయోజనములుHarikathaPrakriya-SamajikaPrayojanamulu27120Download
తారారాఘవంTaraRaghavam1577Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

AbhignanaShakunthalamu
Abhinayam
AndhraYakshaganaVangmayaCharitra
AndhraHarikathaVangmayamu
AndhraBhojudu
UshaParinayamu
KanyaShulkamu
Kurukshetramu
Gangavatharanamu
ChaduvendukoThelusa
Chintamani
ChatrapathiSivaji
JayaDeva
TeluguNatakaVikasam
TeluguSanghikaNatakam-ParinamaVikasam
ToluBommalaataPradarsanam
DasharupakaSaramu
DroupadiParinayamu
NandamGariAsupatri
AnnamacharyaCharitra
Nartanashala-Keechakavadha
NatakaShilpamu
Naayakuraalu
PalnatiVeeraBharatham
PandavaJananamu
PandavaPravasamu
ParvathiKalyanamu
BurraKadhalu
BhaktaTukaram
MahaBhaktaAnnamacharya
MaharajShivaji
Maanchala
MunivahanuduOka Parisielana
YakshaGanamulu-1 To 5
YakshaGanamu
RangastalaSastramu-1
RasabharathiNatakaMeemamsa
RamanjaneyaYuddhamu
VeeraBrahmamuGariNatakamu
VeeraRasamu
SriKrishnaleelalu Burra Katha
SrinivasaKalyanam
SrinivasaKalyanam-HariKatha
SriSri RedioNatikalu-Prayogavaddhoranalu
SambhavamiYugeYuge
SamskruthaNatakamu
SathyaHarichhandraYakshaganam
HarikathaPrakriya-SamajikaPrayojanamulu
TaraRaghavam

అభిజ్ఞానశకుంతలము
అభినయం
ఆంధ్రయక్షగనవాంగ్మయచరిత
ఆంధ్రహరికతవంగ్మయము
ఆంధ్రభోజుడు
ఉషాపరినాయము
కన్యాషుల్కము
కురుక్షేత్రము
గంగవతరనము
చాదువేండుకో థెలూసా
చింతామణి
చత్రపతిశివాజీ
జయదేవ
తెలుగునాటక వికాసం
తెలుగుసంఘికనాటకం-పరిణమా వికాసం
తోలుబొమ్మలతాప్రదర్శనం
దశరుపాకసారాము
ద్రౌపదిపరినయము
నందంగారిఅసుపత్రి
అన్నమాచార్యచరిత
నార్తనాషాల-కీచకవాధ
నాటకశిల్పాము
నాయకురలు
పల్నాటివీరభారతం
పాండవజననం
పాండవప్రవాసము
పార్వతికళ్యనాము
బుర్రకాధలు
భక్తతురం
మహాభక్తఅన్నమాచార్య
మహారాజ్‌శివాజీ
మాంచల
మునివాహనుడుకో పారిసిలానా
యక్షగణములు -1 నుండి 5 వరకు
యక్షగణము
రంగస్థలశాస్త్రము -1
రసభారతినాటకమీమసం
రామంజనేయ యుధము
వీరబ్రహ్మముగారినాటకము
వీరరాసము
శ్రీకృష్ణలీలలు బుర్రా కథ
శ్రీనివాసకళ్యం
శ్రీనివాసకళ్యాణం-హరికత
శ్రీశ్రీ రెడియోనాటికాలూ-ప్రయాగవద్దోరనలు
సంభవమియుగే
సంస్కృతనాటకము
సత్యహరిచంద్రయక్షగం
హరికతప్రక్రియ-సమాజికప్రయోజనములు
తారారాఘవం

Leave a Reply