దేవి-దేవతలు వారి చరిత్ర మరియు విశేశాలు Telugu books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
అయ్యప్పస్వామిచరితAyyappaSwamiCharitra372Download
అవతారతత్వవిచనAvataraTatvaVivechana56436Download
హనుమంతుడు ఆదర్శంగ వ్యాక్తిత్వ నిర్మణంHanumantuduAdarshamgaVyaktitvaNirmanam1162Download
భజేవాయుపుత్రం-భజేబ్రహ్మ తేజమ్BhajeVayuPutram-BhajeBrahmaTejam132Download
హనుమచరితHanumachharitra22416Download
హనుమచరితHanumachharitra1143Download
జైవీరహునుమాన్JaiVeeraHunuman1007Download
హనుమాన్ అవతరలీలరాహస్యముHanumanAvataraLeelaRahasyamu1096Download
బాలల హనుమంతుడుBalalaHanumanthudu1256Download
సుందర మారుతిSundaraMaruthi1656Download
హనుమచరితHanumachharitra22116Download
హనుమత్సండేసంHanumatsandesam1394Download
హనుమద్భాగవతముHanumadbhagavathamu32131Download
హనుమద్విలాసము -1Hanumadvilasamu-129721Download
తెలుగు సాహిత్యంలో హనుమంతునికాథ- పత్ర చిత్రానాTeluguSahityamloHanumantuniKatha- PatraChitrana34122Download
హనుమత్ప్రబంధము -1 నుండి 3 వరకుHanumathprabandhamu-1To338127Download
శివాంజనేయముSivaanjaneyamu26523Download
యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడుYugapurushuduSrikrishnudu796Download
శ్రీకృష్ణపరమత్మాతకముSriKrishnaParamatmaJatakamu794Download
శ్రీకృష్ణవతరతత్వము -1 నుండి 14 వరకుSriKrishnavatharaTatvamu-1To144984281Download
ఆంధ్రవాంగ్మయం-కృష్ణకథAndhraVangmayam-KrishnaKatha36119Download
శ్రీకృష్ణచరిత్రముSriKrishnaCharitramu64138Download
శ్రీకృష్ణుడుSriKrishnudu1336Download
శ్రీకృష్ణలీలామృతము -2SriKrishnaLeelaamruthamu-247425Download
శ్రీకృష్ణ వేణుగనమృతంSriKrishnaVenuganamruthamu714Download
గీతాగోవిందరాహస్యముGeethaGovindaRahasyamu1295Download
శ్రీకృష్ణ గర్యాస్తముSriKrishnaGaryastamu503Download
వెంకటచల మహాత్యము-నిత్యపారాయణ గ్రాంధంVenkatachalaMahatyamu- NityaParayanaGrandamu49546Download
సర్వరూపశ్రీనివాసంSarvarupaSrinivasam336Download
బాలానంద బొమ్మల వెంకటేశ్వరలీలలుBalanandaBommalaVenkateswaraLeelalu7310Download
భజేశ్రీనివాసంBhajeSrinivasam736Download
వెంకటపతిఆటవెలాదులుVenkatapatiAataveladulu372Download
చరణమృతంCharanamrutham573Download
వెంకటేశ్వరమహత్యంVenkateswaraMahathyam26916Download
వెంకటేశ్వరవైభావముVenkateswaraVaibhavamu1359Download
శ్రీనివాసవిలాససేవధిSrinivasaVilasaSevadhi41315Download
శ్రీనివాసుని దివ్యకాథSrinivasuniDivyakatha503Download
శ్రీవేంకటేశ్వరలీలలు-భక్తులఅనుభవలుSriVenkateswaraLeelalu-BhaktulaAnubhavalu1699Download
శ్రీరామభక్తిSriRamaBhakti33030Download
పురుషోత్తముడు-శ్రీరాముడుPurushotthamudu-SriRamudu1407Download
శ్రీరామకణమృతంSriRamaKarnamruthamu19810Download
శ్రీరామకృష్ణలీలతరంగిణిSriRamaKrishnaLeelaTarangini1539Download
జానకిరామముJanakiRamamu39916Download
శ్రీశివళిలతరంగిణిSriShivaLilaTarangini17913Download
శివతాండవంShivatandavam1179Download
భాస్మోద్దోలితవిగ్రహయBhasmoddolithaVigrahaya193Download
గణపతిGanapathi26812Download
గణేశరాహస్యముGaneshaRahasyamu191Download
సత్యదేవమహత్యముSathyadevaMahatyamu1066Download
గుణరత్నకోసప్రభండముGunaRatnaKosaPrabhandamu25616Download
కావ్యగణపతి అస్తోత్తరంKavyaGanapathiAstottaram1089Download
నారాయణయేయముNaarayaneeyamu39726Download
దేవికతాసుధDeviKathaSudha17621Download
పద్మావతివైభవంPadmavathiVaibhavam1015Download
పద్మావతిపరినాయముPadmavathiParinayamu394Download
పద్మావతిపరినాయముPadmavathiParinayamu1266Download
పార్వతికళ్యనాముParvathiKalyanamu565Download
పార్వతిపరమేశ్వరకళ్యానవైభవంParvathiParameshwaraKalyanaVaibhavam664Download
వేదమటగయత్రిVedamataGayatri483Download
సతీదేవిSateeDevi777Download
బోయకొండగంగాభవనిచరితBoyaKondaGangaBhavaniCharitra815Download
లలితాంబిక లీలావినోడములుLalithambikaLilavinodamulu787Download
వల్లురమ్మచరిత-భజనపాతలుVallurammaCharitra-BhajanaPaatalu774Download
వల్లురమ్మచరిత-మహిమలుVallurammaCharitra-Mahimalu835Download
కన్యాక పురానముKanyakaaPuraanamu19014Download
కన్యాకపారమేశ్వరిపురణముKanyakaParameswariPuranamu22211Download
వాసవికన్యక-కన్యాకా పురానముVasaviKanyaka-KanyakaaPuraanamu1105Download
వాసవికన్యకపురాన తోహరాగణముVasaviKanyakaPuranaToharaganamu38412Download
గ్రామదేవతాలుGramaDevathalu32627Download
గ్రామదేవతాలుGramaDevathalu17010Download
కనక దుర్గవైభావముKanakaDurgaVaibhavamu9911Download
కుమారనాగదేవతసర్వస్వాముKumaraNagadevathaSarvaswamu1199Download
అంకమ్మకథలుAnkammaKathalu1737Download
చెంగలమ్మచరితChengalammaCharitra389Download
విశ్వమథసీతVishwamathaSeetha495Download
శ్రీగోడదేవిజీవితాచరిత్రముSriGodaDeviJeevitaCharitramu26613Download
గోమత- జగన్మాతGomatha-Jaganmatha1624Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

AyyappaSwamiCharitra
AvataraTatvaVivechana
HanumantuduAdarshamga Vyaktitva Nirmanam
BhajeVayuPutram-BhajeBrahmaTejam
Hanumachharitra
Hanumachharitra
JaiVeeraHunuman
HanumanAvataraLeelaRahasyamu
BalalaHanumanthudu
Sundara Maaruthi
Hanumachharitra
Hanumatsandesam
Hanumadbhagavathamu
Hanumadvilasamu-1
TeluguSahityamloHanumantuniKatha- Patra Chitrana
Hanumathprabandhamu-1 To 3
Sivaanjaneyamu
YugapurushuduSrikrishnudu
SriKrishnaParamatmaJatakamu
SriKrishnavatharaTatvamu-1 To 14
AndhraVangmayam-KrishnaKatha
SriKrishnaCharitramu
SriKrishnudu
SriKrishnaLeelaamruthamu-2
SriKrishnaVenuganamruthamu
GeethaGovindaRahasyamu
SriKrishna Garyastamu
Venkatachala Mahatyamu-NityaParayana Grandham
SarvarupaSrinivasam
Balananda Bommala VenkateswaraLeelalu
BhajeSrinivasam
VenkatapatiAataveladulu
Charanamrutham
VenkateswaraMahathyam
VenkateswaraVaibhavamu
SrinivasaVilasaSevadhi
SrinivasuniDivyakatha
SriVenkateswaraLeelalu-BhaktulaAnubhavalu
SriRamaBhakti
Purushotthamudu-SriRamudu
SriRamaKarnamruthamu
SriRamaKrishnaLeelaTarangini
JanakiRamamu
SriShivaLilaTarangini
Shivatandavam
BhasmoddolithaVigrahaya
Ganapathi
GaneshaRahasyamu
SathyadevaMahatyamu
GunaRatnaKosaPrabhandamu
KavyaGanapathiAstottaram
Naarayaneeyamu
DeviKathaSudha
PadmavathiVaibhavam
PadmavathiParinayamu
PadmavathiParinayamu
ParvathiKalyanamu
ParvathiParameshwaraKalyanaVaibhavam
VedamataGayatri
SateeDevi
BoyaKondaGangaBhavaniCharitra
LalithambikaLeelavinodamulu
VallurammaCharitra-BhajanaPaatalu
VallurammaCharitra-Mahimalu
KanyakaaPuraanamu
KanyakaParameswariPuranamu
VasaviKanyaka-KanyakaaPuraanamu
VasaviKanyakaPuranaToharaganamu
GramaDevathalu
GramaDevathalu
KanakaDurgaVaibhavamu
KumaraNagadevathaSarvaswamu
AnkammaKathalu
ChengalammaCharitra
VishwamathaSeetha
SriGodaDeviJeevitaCharitramu
Gomatha- Jaganmaata

అయ్యప్పస్వామిచరిత
అవతారతత్వవిచన
హనుమంతుడు ఆదర్శంగ వ్యాక్తిత్వ నిర్మణం
భజేవాయుపుత్రం-భజేబ్రహ్మ తేజమ్
హనుమచరిత
హనుమచరిత
జైవీరహునుమాన్
హనుమాన్ అవతరలీలరాహస్యము
బాలల హనుమంతుడు
సుందర మారుతి
హనుమచరిత
హనుమత్సండేసం
హనుమద్భాగవతము
హనుమద్విలాసము -1
తెలుగు సాహిత్యంలో హనుమంతునికాథ- పత్ర చిత్రానా
హనుమత్ప్రబంధము -1 నుండి 3 వరకు
శివాంజనేయము
యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు
శ్రీకృష్ణపరమత్మాతకము
శ్రీకృష్ణవతరతత్వము -1 నుండి 14 వరకు
ఆంధ్రవాంగ్మయం-కృష్ణకథ
శ్రీకృష్ణచరిత్రము
శ్రీకృష్ణుడు
శ్రీకృష్ణలీలామృతము -2
శ్రీకృష్ణ వేణుగనమృతం
గీతాగోవిందరాహస్యము
శ్రీకృష్ణ గర్యాస్తము
వెంకటచల మహాత్యము-నిత్యపారాయణ గ్రాంధం
సర్వరూపశ్రీనివాసం
బాలానంద బొమ్మల వెంకటేశ్వరలీలలు
భజేశ్రీనివాసం
వెంకటపతిఆటవెలాదులు
చరణమృతం
వెంకటేశ్వరమహత్యం
వెంకటేశ్వరవైభావము
శ్రీనివాసవిలాససేవధి
శ్రీనివాసుని దివ్యకాథ
శ్రీవేంకటేశ్వరలీలలు-భక్తులఅనుభవలు
శ్రీరామభక్తి
పురుషోత్తముడు-శ్రీరాముడు
శ్రీరామకణమృతం
శ్రీరామకృష్ణలీలతరంగిణి
జానకిరామము
శ్రీశివళిలతరంగిణి
శివతాండవం
భాస్మోద్దోలితవిగ్రహయ
గణపతి
గణేశరాహస్యము
సత్యదేవమహత్యము
గుణరత్నకోసప్రభండము
కావ్యగణపతి అస్తోత్తరం
నారాయణయేయము
దేవికతాసుధ
పద్మావతివైభవం
పద్మావతిపరినాయము
పద్మావతిపరినాయము
పార్వతికళ్యనాము
పార్వతిపరమేశ్వరకళ్యానవైభవం
వేదమటగయత్రి
సతీదేవి
బోయకొండగంగాభవనిచరిత
లలితాంబిక లీలావినోడములు
వల్లురమ్మచరిత-భజనపాతలు
వల్లురమ్మచరిత-మహిమలు
కన్యాక పురానము
కన్యాకపారమేశ్వరిపురణము
వాసవికన్యక-కన్యాకా పురానము
వాసవికన్యకపురాన తోహరాగణము
గ్రామదేవతాలు
గ్రామదేవతాలు
కనక దుర్గవైభావము
కుమారనాగదేవతసర్వస్వాము
అంకమ్మకథలు
చెంగలమ్మచరిత
విశ్వమథసీత
శ్రీగోడదేవిజీవితాచరిత్రము
గోమత- జగన్మాత

AyyappaSwamiCharitra
AvataraTatvaVivechana
HanumantuduAdarshamga Vyaktitva Nirmanam
BhajeVayuPutram-BhajeBrahmaTejam
Hanumachharitra
Hanumachharitra
JaiVeeraHunuman
HanumanAvataraLeelaRahasyamu
BalalaHanumanthudu
Sundara Maaruthi
Hanumachharitra
Hanumatsandesam
Hanumadbhagavathamu
Hanumadvilasamu-1
TeluguSahityamloHanumantuniKatha- Patra Chitrana
Hanumathprabandhamu-1 To 3
Sivaanjaneyamu
YugapurushuduSrikrishnudu
SriKrishnaParamatmaJatakamu
SriKrishnavatharaTatvamu-1 To 14
AndhraVangmayam-KrishnaKatha
SriKrishnaCharitramu
SriKrishnudu
SriKrishnaLeelaamruthamu-2
SriKrishnaVenuganamruthamu
GeethaGovindaRahasyamu
SriKrishna Garyastamu
Venkatachala Mahatyamu-NityaParayana Grandham
SarvarupaSrinivasam
Balananda Bommala VenkateswaraLeelalu
BhajeSrinivasam
VenkatapatiAataveladulu
Charanamrutham
VenkateswaraMahathyam
VenkateswaraVaibhavamu
SrinivasaVilasaSevadhi
SrinivasuniDivyakatha
SriVenkateswaraLeelalu-BhaktulaAnubhavalu
SriRamaBhakti
Purushotthamudu-SriRamudu
SriRamaKarnamruthamu
SriRamaKrishnaLeelaTarangini
JanakiRamamu
SriShivaLilaTarangini
Shivatandavam
BhasmoddolithaVigrahaya
Ganapathi
GaneshaRahasyamu
SathyadevaMahatyamu
GunaRatnaKosaPrabhandamu
KavyaGanapathiAstottaram
Naarayaneeyamu
DeviKathaSudha
PadmavathiVaibhavam
PadmavathiParinayamu
PadmavathiParinayamu
ParvathiKalyanamu
ParvathiParameshwaraKalyanaVaibhavam
VedamataGayatri
SateeDevi
BoyaKondaGangaBhavaniCharitra
LalithambikaLeelavinodamulu
VallurammaCharitra-BhajanaPaatalu
VallurammaCharitra-Mahimalu
KanyakaaPuraanamu
KanyakaParameswariPuranamu
VasaviKanyaka-KanyakaaPuraanamu
VasaviKanyakaPuranaToharaganamu
GramaDevathalu
GramaDevathalu
KanakaDurgaVaibhavamu
KumaraNagadevathaSarvaswamu
AnkammaKathalu
ChengalammaCharitra
VishwamathaSeetha
SriGodaDeviJeevitaCharitramu
Gomatha- Jaganmaata

అయ్యప్పస్వామిచరిత
అవతారతత్వవిచన
హనుమంతుడు ఆదర్శంగ వ్యాక్తిత్వ నిర్మణం
భజేవాయుపుత్రం-భజేబ్రహ్మ తేజమ్
హనుమచరిత
హనుమచరిత
జైవీరహునుమాన్
హనుమాన్ అవతరలీలరాహస్యము
బాలల హనుమంతుడు
సుందర మారుతి
హనుమచరిత
హనుమత్సండేసం
హనుమద్భాగవతము
హనుమద్విలాసము -1
తెలుగు సాహిత్యంలో హనుమంతునికాథ- పత్ర చిత్రానా
హనుమత్ప్రబంధము -1 నుండి 3 వరకు
శివాంజనేయము
యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు
శ్రీకృష్ణపరమత్మాతకము
శ్రీకృష్ణవతరతత్వము -1 నుండి 14 వరకు
ఆంధ్రవాంగ్మయం-కృష్ణకథ
శ్రీకృష్ణచరిత్రము
శ్రీకృష్ణుడు
శ్రీకృష్ణలీలామృతము -2
శ్రీకృష్ణ వేణుగనమృతం
గీతాగోవిందరాహస్యము
శ్రీకృష్ణ గర్యాస్తము
వెంకటచల మహాత్యము-నిత్యపారాయణ గ్రాంధం
సర్వరూపశ్రీనివాసం
బాలానంద బొమ్మల వెంకటేశ్వరలీలలు
భజేశ్రీనివాసం
వెంకటపతిఆటవెలాదులు
చరణమృతం
వెంకటేశ్వరమహత్యం
వెంకటేశ్వరవైభావము
శ్రీనివాసవిలాససేవధి
శ్రీనివాసుని దివ్యకాథ
శ్రీవేంకటేశ్వరలీలలు-భక్తులఅనుభవలు
శ్రీరామభక్తి
పురుషోత్తముడు-శ్రీరాముడు
శ్రీరామకణమృతం
శ్రీరామకృష్ణలీలతరంగిణి
జానకిరామము
శ్రీశివళిలతరంగిణి
శివతాండవం
భాస్మోద్దోలితవిగ్రహయ
గణపతి
గణేశరాహస్యము
సత్యదేవమహత్యము
గుణరత్నకోసప్రభండము
కావ్యగణపతి అస్తోత్తరం
నారాయణయేయము
దేవికతాసుధ
పద్మావతివైభవం
పద్మావతిపరినాయము
పద్మావతిపరినాయము
పార్వతికళ్యనాము
పార్వతిపరమేశ్వరకళ్యానవైభవం
వేదమటగయత్రి
సతీదేవి
బోయకొండగంగాభవనిచరిత
లలితాంబిక లీలావినోడములు
వల్లురమ్మచరిత-భజనపాతలు
వల్లురమ్మచరిత-మహిమలు
కన్యాక పురానము
కన్యాకపారమేశ్వరిపురణము
వాసవికన్యక-కన్యాకా పురానము
వాసవికన్యకపురాన తోహరాగణము
గ్రామదేవతాలు
గ్రామదేవతాలు
కనక దుర్గవైభావము
కుమారనాగదేవతసర్వస్వాము
అంకమ్మకథలు
చెంగలమ్మచరిత
విశ్వమథసీత
శ్రీగోడదేవిజీవితాచరిత్రము
గోమత- జగన్మాత

Leave a Reply