గేయాలు Telugu Geyaalu Books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
అంతర్మధనంAntharmadhanam683Download
అంతర్మధనం –లలిత గీతలుAntharmadhanam –lalitha geethalu42613Download
అనంతసత్యలుAnantaSathyalu1163Download
అన్నమయ్యసంకీర్తనలో జనపదగయఫనితులుAnnamayyaSankeerthanaloJanapadaGeyaPh anitulu49518Download
అహ్వనముAahvanamu32111Download
కదంబకాండమలికKadambaKandaMalika482Download
కలాం భలంKalamBalam372Download
కలాంవెంటకవిKaalamVentaKavi1463Download
కృష్ణలహరిKrishnaLahari1524Download
గీతాంజలిGeethanjali1614Download
గోపికా హ్రదయోల్లసంGopikaHrudayollasam1614Download
జతిగీతలుJatiyaGeetalu68921Download
జతిగీతలుJatiyaGeetalu1254Download
జనపదగయలలో పురానలుJanapadaGeyalaloPuraanaalu1466Download
జనపదగయలుJanapadaGeyaalu2356Download
తండ్లతThandlata472Download
తెలుగుకవిత వికాసంTeluguKavitaVikasam43614Download
తెలుగుజనపదగయ సాహిత్యముTeluguJanapadaGeyaSahityamu88247Download
తెలుగుగేయనాటికలుTeluguGeyaNatikalu50035Download
తెలుగులో చిత్రకవిత్వాముTeluguloChitraKavitvamu49428Download
తెలుగులోలితగీటలుTeluguloLalithaGitalu41925Download
ధర్మగ్రహముDharmaagrahamu935Download
నవశ్రస్తిNavaSrusti1162Download
నృత్యభారతిNruthyaBharathi5113Download
నేటికలపుకవిత్వాముNetikalapuKavitvamu29412Download
నైవేద్యముNaivedyamu1046Download
న్యాయనికీనోరుNyayanikiNoru1084Download
పల్లెపడలుPallePadalu2688Download
పల్లెపదాలలోప్రజీవనంPallepadaalaloPrajajeevanam48823Download
పాదవేకోకిలPaadaveKokila412Download
పాథపటలుPaathaPatalu311Download
పాలెట్టిరాగల్లోమల్లిPaletiTaragalloMalli985Download
పిళ్ళలు-పెద్దలుPillalu-Peddalu902Download
పూలరాదంPoolaRadam832Download
కవితల వర్క్‌షాప్PoetryWorkshop50821Download
ప్రసూనంజలిPrasoonanjali652Download
భవవీచికలుBhavaVeechikalu1247Download
మధురకవితలుMadhuraKavithalu51919Download
మధురగేయకదంబంMadhuraGeyaKadambam764Download
మనధర్మంManaDharmam412Download
మనోరాగంManoraagam893Download
మినుగురుపురుగులుMinuguruPurugulu705Download
మిన్నేరుMinneru54725Download
మురళీశ్వనలుMuraliSwanaalu823Download
మేఘధుతంMeghaDhutam935Download
రవీంద్రగీతాంజలిRavindraGitanjali1315Download
రవీంద్రస్మృతిRavindhraSmruthi1947Download
లలితభాగగీతలుLalithaBhavaGeethalu913Download
వడ్లబండిVadlaBandi671Download
విక్రలబ్దాVipraLabda1474Download
శాతపాత్రసుందరిShathaPathraSundari4177Download
శాంతిదీపికShanthiDeepika693Download
సిష్టా సాహిత్యమ్లోజనపవిజ్ఞాన ధోరానులుSishtaSahityamloJanapadaVijnanaDhoranulu2747Download
సంప్రాదయవిగ్ననంSampradayakaVignanam522Download
సప్తగిరులుSaptaGirulu1452Download
సమన్యునిసాండేసం -1SamanyuniSandesam-11665Download
సిరిచుక్కమొగ్గాSiriChukkaMogga783Download
సిరిమవ్వలుSiriMuvvalu1124Download
సుక్కమ్మసేంద్రయ్యSukkammaSendraiah532Download
స్వతంత్ర దీప్తిSwatantraDeepthi602Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

Antharmadhanam
Antharmadhanam –lalitha geethalu
AnantaSathyalu
AnnamayyaSankeerthanaloJanapadaGeyaPhanitulu
Aahvanamu
KadambaKandaMalika
Kalam Bhalam
KaalamVentaKavi
KrishnaLahari
Geethanjali
GopikaHrudayollasam
JatiyaGeetalu
JatiyaGeetalu
JanapadaGeyalaloPuraanaalu
JanapadaGeyaalu
Thandlata
TeluguKavitaVikasam
TeluguJanapadaGeyaSahityamu
TeluguGeyaNatikalu
TeluguloChitraKavitvamu
TeluguloLalithaGitalu
Dharmaagrahamu
NavaSrusti
NruthyaBharathi
NetikalapuKavitvamu
Naivedyamu
NyayanikiNoru
PallePadalu
PallepadaalaloPrajajeevanam
PaadaveKokila
PaathaPatalu
PaletiTaragalloMalli
Pillalu-Peddalu
PoolaRadam
PoetryWorkshop
Prasoonanjali
BhavaVeechikalu
MadhuraKavithalu
MadhuraGeyaKadambam
ManaDharmam
Manoraagam
MinuguruPurugulu
Minneru
MuraliSwanaalu
MeghaDhutam
RavindraGitanjali
RavindhraSmruthi
LalithaBhavaGeethalu
VadlaBandi
VipraLabda
ShathaPathraSundari
ShanthiDeepika
SishtaSahityamloJanapadaVijnanaDhoranulu
SampradayakaVignanam
SaptaGirulu
SamanyuniSandesam-1
SiriChukkaMogga
SiriMuvvalu
SukkammaSendraiah
SwatantraDeepthi

అంతర్మధనం
అంతర్మధనం –లలిత గీతలు
అనంతసత్యలు
అన్నమయ్యసంకీర్తనలో జనపదగయఫనితులు
అహ్వనము
కదంబకాండమలిక
కలాం భలం
కలాంవెంటకవి
కృష్ణలహరి
గీతాంజలి
గోపికా హ్రదయోల్లసం
జతిగీతలు
జతిగీతలు
జనపదగయలలో పురానలు
జనపదగయలు
తండ్లత
తెలుగుకవిత వికాసం
తెలుగుజనపదగయ సాహిత్యము
తెలుగుగేయనాటికలు
తెలుగులో చిత్రకవిత్వాము
తెలుగులోలితగీటలు
ధర్మగ్రహము
నవశ్రస్తి
నృత్యభారతి
నేటికలపుకవిత్వాము
నైవేద్యము
న్యాయనికీనోరు
పల్లెపడలు
పల్లెపదాలలోప్రజీవనం
పాదవేకోకిల
పాథపటలు
పాలెట్టిరాగల్లోమల్లి
పిళ్ళలు-పెద్దలు
పూలరాదం
కవితల వర్క్‌షాప్
ప్రసూనంజలి
భవవీచికలు
మధురకవితలు
మధురగేయకదంబం
మనధర్మం
మనోరాగం
మినుగురుపురుగులు
మిన్నేరు
మురళీశ్వనలు
మేఘధుతం
రవీంద్రగీతాంజలి
రవీంద్రస్మృతి
లలితభాగగీతలు
వడ్లబండి
విక్రలబ్దా
శాతపాత్రసుందరి
శాంతిదీపిక
సిష్టా సాహిత్యమ్లోజనపవిజ్ఞాన ధోరానులు
సంప్రాదయవిగ్ననం
సప్తగిరులు
సమన్యునిసాండేసం -1
సిరిచుక్కమొగ్గా
సిరిమవ్వలు
సుక్కమ్మసేంద్రయ్య
స్వతంత్ర దీప్తి

Antharmadhanam
Antharmadhanam –lalitha geethalu
AnantaSathyalu
AnnamayyaSankeerthanaloJanapadaGeyaPhanitulu
Aahvanamu
KadambaKandaMalika
Kalam Bhalam
KaalamVentaKavi
KrishnaLahari
Geethanjali
GopikaHrudayollasam
JatiyaGeetalu
JatiyaGeetalu
JanapadaGeyalaloPuraanaalu
JanapadaGeyaalu
Thandlata
TeluguKavitaVikasam
TeluguJanapadaGeyaSahityamu
TeluguGeyaNatikalu
TeluguloChitraKavitvamu
TeluguloLalithaGitalu
Dharmaagrahamu
NavaSrusti
NruthyaBharathi
NetikalapuKavitvamu
Naivedyamu
NyayanikiNoru
PallePadalu
PallepadaalaloPrajajeevanam
PaadaveKokila
PaathaPatalu
PaletiTaragalloMalli
Pillalu-Peddalu
PoolaRadam
PoetryWorkshop
Prasoonanjali
BhavaVeechikalu
MadhuraKavithalu
MadhuraGeyaKadambam
ManaDharmam
Manoraagam
MinuguruPurugulu
Minneru
MuraliSwanaalu
MeghaDhutam
RavindraGitanjali
RavindhraSmruthi
LalithaBhavaGeethalu
VadlaBandi
VipraLabda
ShathaPathraSundari
ShanthiDeepika
SishtaSahityamloJanapadaVijnanaDhoranulu
SampradayakaVignanam
SaptaGirulu
SamanyuniSandesam-1
SiriChukkaMogga
SiriMuvvalu
SukkammaSendraiah
SwatantraDeepthi

అంతర్మధనం
అంతర్మధనం –లలిత గీతలు
అనంతసత్యలు
అన్నమయ్యసంకీర్తనలో జనపదగయఫనితులు
అహ్వనము
కదంబకాండమలిక
కలాం భలం
కలాంవెంటకవి
కృష్ణలహరి
గీతాంజలి
గోపికా హ్రదయోల్లసం
జతిగీతలు
జతిగీతలు
జనపదగయలలో పురానలు
జనపదగయలు
తండ్లత
తెలుగుకవిత వికాసం
తెలుగుజనపదగయ సాహిత్యము
తెలుగుగేయనాటికలు
తెలుగులో చిత్రకవిత్వాము
తెలుగులోలితగీటలు
ధర్మగ్రహము
నవశ్రస్తి
నృత్యభారతి
నేటికలపుకవిత్వాము
నైవేద్యము
న్యాయనికీనోరు
పల్లెపడలు
పల్లెపదాలలోప్రజీవనం
పాదవేకోకిల
పాథపటలు
పాలెట్టిరాగల్లోమల్లి
పిళ్ళలు-పెద్దలు
పూలరాదం
కవితల వర్క్‌షాప్
ప్రసూనంజలి
భవవీచికలు
మధురకవితలు
మధురగేయకదంబం
మనధర్మం
మనోరాగం
మినుగురుపురుగులు
మిన్నేరు
మురళీశ్వనలు
మేఘధుతం
రవీంద్రగీతాంజలి
రవీంద్రస్మృతి
లలితభాగగీతలు
వడ్లబండి
విక్రలబ్దా
శాతపాత్రసుందరి
శాంతిదీపిక
సిష్టా సాహిత్యమ్లోజనపవిజ్ఞాన ధోరానులు
సంప్రాదయవిగ్ననం
సప్తగిరులు
సమన్యునిసాండేసం -1
సిరిచుక్కమొగ్గా
సిరిమవ్వలు
సుక్కమ్మసేంద్రయ్య
స్వతంత్ర దీప్తి

Leave a Reply