కావ్యాలు Kavyalu Telugu Books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
భారతసుప్రసిద్ధగ్రంధాలుBharathaSuprasiddhaGrandhalu45232Download
ఆంధ్రప్రభందముఅవతరణవికాసములుAndhraPrabhandamuAvataranaVikasamulu24516Download
కల్యాణకడంబఱిKalyanaKadambari1074Download
కదంబరీవ్యాసుషమాKadambariKavyaSushama19310Download
కావ్యనిదానముKavyaNidanamu21511Download
కావ్యాపంచమిKavyaPanchami1307Download
కావ్యాపారీమళముKavyaPareemalamu22812Download
గీతగోవిందంGeetaGovindam1277Download
గురజాడరచనలు -కన్యాశుల్కంGurajadaRachanalu-Kanyashulkam22218Download
పంచకావ్యాలలోజనజీవనపరిశీలనPanchaKavyalaloJanajeevanaPariseelana29719Download
పిల్లలమర్రిపినవీరభద్రకవిPillalamarriPinaVeerabhadraKavi21311Download
ప్రాచీనకావ్యాలు గ్రామీణజీవనచిత్రణPraacheenaKavyalu- GrameenaJeevanaChitrana34916Download
ప్రాచీనతెలుగుకావ్యాల్లోతెలుగునాడుPraacheenaTeluguKavyalloTelugunadu34219Download
Manu-వసుచరిత్రతులనాత్మకపరిశీలనManu-VasuCharitraTulanatmakaPariseelana48334Download
మోహరాత్రిMohaRatri593Download
కుమారసంభవం -౧తో౨KumaraSambhavam-1To21570100Download
ఖండకావ్యాద్వయముKhandaKavyaDwayamu312Download
గీతగోవిందం -అష్టపదులుGitaGovindam-AshtaPadulu954Download
దశకుమారచరితంDashakumaraCharitham1586Download
పారిజాతాపహరణముPaarijathapaharanamu47331Download
భామినీవిలాసముBhaminiVilasamu2044Download
మహాకవికాళిదాసకృతరఘువంశము -1To2MahakaviKalidasaKruthaRaghuVamsamu-1To284645Download
మహాకవికాళిదాసావిరచితమేఘసందేశముMahakaviKalidasaVirachitaMeghasandeshamu22716Download
మేఘదూతంMeghadutham16112Download
విజయవిలాసముVijayaVilasamu73146Download
శివతాండవంShivaTandavam844Download
జాషువారచనలు -౨JashuvaRachanalu-22246Download
కుమారస్వామివిజయంKumaraswamyVijayam1024Download
శ్రీనివాసాప్రభంధం -1To2SrinivasaaPrabhandham-1To255822Download
పద్మావతిశ్రీనివాసియముPadmavatiSrinivasiyamu25712Download
ప్రభంధసారశిరోమనిPrabhandaSaaraSiromani1838Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

BharathaSuprasiddhaGrandhalu
AndhraPrabhandamuAvataranaVikasamulu
KalyanaKadambari
KadambariKavyaSushama
KavyaNidanamu
KavyaPanchami
KavyaPareemalamu
GeetaGovindam
GurajadaRachanalu-Kanyashulkam
PanchaKavyalaloJanajeevanaPariseelana
PillalamarriPinaVeerabhadraKavi
PraacheenaKavyalu-
GrameenaJeevanaChitrana
PraacheenaTeluguKavyalloTelugunadu
Manu-VasuCharitraTulanatmakaPariseelana
MohaRatri
KumaraSambhavam-1To2
KhandaKavyaDwayamu
GitaGovindam-AshtaPadulu
DashakumaraCharitham
Paarijathapaharanamu
BhaminiVilasamu
MahakaviKalidasaKruthaRaghuVamsamu-1To2
MahakaviKalidasaVirachitaMeghasandeshamu
Meghadutham
VijayaVilasamu
ShivaTandavam
JashuvaRachanalu-2
KumaraswamyVijayam
SrinivasaaPrabhandham-1To2
PadmavatiSrinivasiyamu
PrabhandaSaaraSiromani

భారతసుప్రసిద్ధగ్రంధాలు
ఆంధ్రప్రభందముఅవతరణవికాసములు
కల్యాణకడంబఱి
కదంబరీవ్యాసుషమా
కావ్యనిదానము
కావ్యాపంచమి
కావ్యాపారీమళము
గీతగోవిందం
గురజాడరచనలు -కన్యాశుల్కం
పంచకావ్యాలలోజనజీవనపరిశీలన
పిల్లలమర్రిపినవీరభద్రకవి
ప్రాచీనకావ్యాలు గ్రామీణజీవనచిత్రణ
ప్రాచీనతెలుగుకావ్యాల్లోతెలుగునాడు
Manu-వసుచరిత్రతులనాత్మకపరిశీలన
మోహరాత్రి
కుమారసంభవం -౧తో౨
ఖండకావ్యాద్వయము
గీతగోవిందం -అష్టపదులు
దశకుమారచరితం
పారిజాతాపహరణము
భామినీవిలాసము
మహాకవికాళిదాసకృతరఘువంశము -1To2
మహాకవికాళిదాసావిరచితమేఘసందేశము
మేఘదూతం
విజయవిలాసము
శివతాండవం
జాషువారచనలు -౨
కుమారస్వామివిజయం
శ్రీనివాసాప్రభంధం -1To2
పద్మావతిశ్రీనివాసియము
ప్రభంధసారశిరోమని

BharathaSuprasiddhaGrandhalu
AndhraPrabhandamuAvataranaVikasamulu
KalyanaKadambari
KadambariKavyaSushama
KavyaNidanamu
KavyaPanchami
KavyaPareemalamu
GeetaGovindam
GurajadaRachanalu-Kanyashulkam
PanchaKavyalaloJanajeevanaPariseelana
PillalamarriPinaVeerabhadraKavi
PraacheenaKavyalu-
GrameenaJeevanaChitrana
PraacheenaTeluguKavyalloTelugunadu
Manu-VasuCharitraTulanatmakaPariseelana
MohaRatri
KumaraSambhavam-1To2
KhandaKavyaDwayamu
GitaGovindam-AshtaPadulu
DashakumaraCharitham
Paarijathapaharanamu
BhaminiVilasamu
MahakaviKalidasaKruthaRaghuVamsamu-1To2
MahakaviKalidasaVirachitaMeghasandeshamu
Meghadutham
VijayaVilasamu
ShivaTandavam
JashuvaRachanalu-2
KumaraswamyVijayam
SrinivasaaPrabhandham-1To2
PadmavatiSrinivasiyamu
PrabhandaSaaraSiromani

భారతసుప్రసిద్ధగ్రంధాలు
ఆంధ్రప్రభందముఅవతరణవికాసములు
కల్యాణకడంబఱి
కదంబరీవ్యాసుషమా
కావ్యనిదానము
కావ్యాపంచమి
కావ్యాపారీమళము
గీతగోవిందం
గురజాడరచనలు -కన్యాశుల్కం
పంచకావ్యాలలోజనజీవనపరిశీలన
పిల్లలమర్రిపినవీరభద్రకవి
ప్రాచీనకావ్యాలు గ్రామీణజీవనచిత్రణ
ప్రాచీనతెలుగుకావ్యాల్లోతెలుగునాడు
Manu-వసుచరిత్రతులనాత్మకపరిశీలన
మోహరాత్రి
కుమారసంభవం -౧తో౨
ఖండకావ్యాద్వయము
గీతగోవిందం -అష్టపదులు
దశకుమారచరితం
పారిజాతాపహరణము
భామినీవిలాసము
మహాకవికాళిదాసకృతరఘువంశము -1To2
మహాకవికాళిదాసావిరచితమేఘసందేశము
మేఘదూతం
విజయవిలాసము
శివతాండవం
జాషువారచనలు -౨
కుమారస్వామివిజయం
శ్రీనివాసాప్రభంధం -1To2
పద్మావతిశ్రీనివాసియము
ప్రభంధసారశిరోమని

Leave a Reply