కర్మ యోగం Karma Yogam books free

భక్తి గ్రంధాలు Devotional books

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers


click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
379కర్మ యోగంKarma Yogam1407Download
380కర్మ యోగంKarma Yogam17410Download
381కర్మ యోగ విజ్ఞానంKarma Yoga Vignanam52024Download
382యోగ సమన్యంయు- 2Yoga Samanvyamu- 222313Download
383అను దిన ధర్మలుAnu dina Dharmalu11010Download
384తత్వ ద్రుష్టి -2Tatva Drushti-289356Download
385కర్మ యోగ శాస్త్రము -2Karma Yoga Shastramu-262322Download
386భరతేయ సంస్కారములుBharateeya Samskaramulu38635Download
387దిన చార్య -1Dina Charya-11306Download
388నిత్యనుస్తానముNityanustanamu463Download
389నిత్య సాదానా చంద్రికాNitya Saadana Chandrika1125Download
390నిత్యనుష్తన చంద్రికNithyanushtana Chandrika35524Download
391పునర్జన్మ విచారముPunarjanma Vicharamu1344Download
392సందేహలుSandehalu721Download
393కర్మ సిద్ధాంతంKarma Siddhantham281Download
394నిత్య పరయణ సుత్తములుNitya Parayana Suttamulu21916Download
395మంచితనామునాకు మంచిఫాలలుManchitanamunaku Manchiphalalu354Download
396జీవిత నవాJeevitha Nava1086Download
397జీవ కరుణ్యముJeeva Karunyamu1479Download
398కాము ప్రేమా పరివరాముKamamu Prema Parivaramu16710Download
399హిందూ చట్టంHindu Law41630Download
400అపారా సిద్ధంతముApara Siddhanthamu15812Download
401రుగ్వేద సంధ్య వంధనంRugveda Sandya Vandhanam474Download
402యజుర్వేద సంధ్యవందనంYajurveda Sandhyavandanam321Download
403సంధ్యవందనము-యజ్ఞోపవేత ధరణంSandyaVandanamu-Yagnopavetha Daranam664Download
404సంధ్య తత్వ సుభోధినిSandhya Tatva Subhodhini47942Download
405బ్రహ్మ చర్యాముBrahma Charyamu583Download
406బ్రహ్మ చార్య విగ్ననాముBrahma Charya Vignanamu795Download
407వివాహతత్వముVivahaTatvamu17410Download
408పెండ్లిసందడి-వివాహాపద్దతిPendliSandadi-VivahaPaddhathi522Download
409ఘుహస్తధర్మవళిGhuhastaDharmavali1206Download
410గ్రుహస్థస్రమలోఎలావుండలిGruhasthasramamloElaVundali12910Download
411స్నేనము-భోజనము-తంబులముSnanamu-Bhojanamu-Thambulamu14114Download
412గ్రుహస్థ ధర్మవళిGruhastha Dharmavali5833Download
413పాణి గ్రాహంPani Grahanam366Download
414వీర శైవ పురోహితంVeera Shaiva Purohitam28612Download
415యమలోక వర్తలుYamaloka Vaarthalu799Download
416ప్రతీ సంవత్సరీకా మహేశ్వరాధన విధిPrathi Samvatsareeka Maheswaraadhana Vidhi353Download
417జానుల రుషి గోత్ర ప్రవరలుJanula Rushi Gothra Pravaralu424Download
418అర్ష ధర్మముArsha Dharmamu6413Download
419కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యవనంKrishna Yajurveda Sandhyavandanam204Download
420విశ్వ కర్మ విసిష్టతVishwa Karma Visishtatha1218Download
421సమగ్రా అబ్దికా ప్రయాగంSamagra Abdika Prayogam15711Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

Karma Yogam
Karma Yogam
Karma Yoga Vignanam
Yoga Samanvyamu- 2
Anu dina Dharmalu
Tatva Drushti-2
Karma Yoga Shastramu-2
Bharateeya Samskaramulu
Dina Charya-1
Nityanustanamu
Nitya Saadana Chandrika
Nithyanushtana Chandrika
Punarjanma Vicharamu
Sandehalu
Karma Siddhantham
Nitya Parayana Suttamulu
Manchitanamunaku Manchiphalalu
Jeevitha Nava
Jeeva Karunyamu
Kamamu Prema Parivaramu
Hindu Law
Apara Siddhanthamu
Rugveda Sandya Vandhanam
Yajurveda Sandhyavandanam
SandyaVandanamu-Yagnopavetha Daranam
Sandhya Tatva Subhodhini
Brahma Charyamu
Brahma Charya Vignanamu
VivahaTatvamu
PendliSandadi-VivahaPaddhathi
GhuhastaDharmavali
GruhasthasramamloElaVundali
Snanamu-Bhojanamu-Thambulamu

కర్మ యోగం
కర్మ యోగం
కర్మ యోగ విజ్ఞానం
యోగ సమన్యంయు- 2
అను దిన ధర్మలు
తత్వ ద్రుష్టి -2
కర్మ యోగ శాస్త్రము -2
భరతేయ సంస్కారములు
దిన చార్య -1
నిత్యనుస్తానము
నిత్య సాదానా చంద్రికా
నిత్యనుష్తన చంద్రిక
పునర్జన్మ విచారము
సందేహలు
కర్మ సిద్ధాంతం
నిత్య పరయణ సుత్తములు
మంచితనామునాకు మంచిఫాలలు
జీవిత నవా
జీవ కరుణ్యము
కాము ప్రేమా పరివరాము
హిందూ చట్టం
అపారా సిద్ధంతము
రుగ్వేద సంధ్య వంధనం
యజుర్వేద సంధ్యవందనం
సంధ్యవందనము-యజ్ఞోపవేత ధరణం
సంధ్య తత్వ సుభోధిని
బ్రహ్మ చర్యాము
బ్రహ్మ చార్య విగ్ననాము
వివాహతత్వము
పెండ్లిసందడి-వివాహాపద్దతి
ఘుహస్తధర్మవళి
గ్రుహస్థస్రమలోఎలావుండలి
స్నేనము-భోజనము-తంబులము

Gruhastha Dharmavali
Pani Grahanam
Veera Shaiva Purohitam
Yamaloka Vaarthalu
Prathi Samvatsareeka Maheswaraadhana Vidhi
Janula Rushi Gothra Pravaralu
Arsha Dharmamu
Krishna Yajurveda Sandhyavandanam
Vishwa Karma Visishtatha
Samagra Abdika Prayogam

గ్రుహస్థ ధర్మవళి
పాణి గ్రాహం
వీర శైవ పురోహితం
యమలోక వర్తలు
ప్రతీ సంవత్సరీకా మహేశ్వరాధన విధి
జానుల రుషి గోత్ర ప్రవరలు
అర్ష ధర్మము
కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యవనం
విశ్వ కర్మ విసిష్టత
సమగ్రా అబ్దికా ప్రయాగం

Leave a Reply