ఉప వేదాలు Upa Vedalu free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1319కౌటిలియుని అర్ధశాస్త్రంKowtilyuni ArdhaSastram59634Download
1320చాణక్యుడు-అర్ధశాస్త్రంChanakyudu-ArdhaSastram3133Download
1321కౌటిలేయంఅర్థశాస్త్రంKowtileeyamArdhaSastram99658Download
1322అర్ధిక విజ్ఞానంArdhika Vignaanam23610Download
1323అర్ధిక సిద్దాంతంArdhika Siddantham42123Download
1324రాజనీతిRajaNeethi25310Download
1325న్యాయన్యయలుNyayaanyaayalu27519Download
1326మితా వ్యాయంMita Vyayam1438Download
1327స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్SmallScaleIndustries20321Download
1328యోగాము-భోగాము-రోగముYogamu-Bhogamu-Rogamu433Download
1329నీవు-నీపుట్టుకాNeevu-NeePuttuka343Download
1330వ్యాధులు-భయాలుVyadhulu-Bhayalu1168Download
1331సైన్స్-ఆరోగ్యంScience-Arogyam1025Download
1332గుండెపోటుHeartAttack947Download
1333కన్నుఅత్మకథKannuAtmaKatha435Download
1334పోస్ట్‌మార్టం-సైన్స్-అంతుపటని వ్యాధులుPostmortam-Science-Antupatani Vyadhulu18810Download
1335జ్వారాలుJwaralu835Download
1336మూతపిండల మర్మంMootrapindala Marmam625Download
1337జీర్నామ్ జీర్నామ్Jeernam Jeernam806Download
1338కీలు కండ్రాలుKeellu Kandaralu765Download
1339ఇధి గుండే గుట్టుIdhi Gunde Guttu909Download
1340ఉపరి తిత్తుల ఉసుUpiri thitthula usu696Download
1341మధుమేహమురక్తపోటుMadhumehamuRakthapotu604Download
1342డైబెటీస్Daibeties3610Download
1343టీకాల్Teekaal463Download
1344చాలీ జ్వరంChali Jwaram1397Download
1345స్తులకాయంSthulakaayam423Download
1346కన్ను-విధులు-వ్యాధులు-వైద్యముKannu-Vidhulu-Vyadhulu-Vaidhyamu20511Download
1347షుగర్అంటేభయంఎండుకుSugarAnteBhayamEnduku736Download
1348అస్తమా-ఉబ్బాసముAsthama-Ubbasamu322Download
1349అంటు వ్యాదులుAnttu vyadulu14220Download
1350సరీరాశాస్త్రాము-ఆరోగ్యభోదినిSareeraSastramu-ArogyaBhodini10220Download
1351మనము-మనదేహస్తితి -1 నుండి 3 వరకుManamu-ManaDehaSthiti-1 To 386352Download
1352ఆరోగ తత్వముArogya Tatvamu29218Download
1353ఆరోగ్య దీపికArogya Deepika33627Download
1354ఆరోగ్య మార్గములుArogya Margamulu21416Download
1355ఆరోగ్య శాస్త్రాముArogya Sastramu12224Download
1356ఆరోగ్య సూత్రాలుArogya Sutralu673Download
1357ఆరోగ్యమ్-శుబ్రతArogyam-Shubratha473Download
1358ఆరోగ్యము-దీర్గయువుArogyamu-Deergayuvu27013Download
1359ఆరోగ్యమునాకుమూలసుత్రముArogyamunakuMoolasutramu7513Download
1360ఆరోగ్యమేమహాభ్యాగంArogyameMahabhagyam483Download
1361అండరికి ఆరోగ్యంAndarikiArogyam17516Download
1362వైద్యప్రపంచముVaidhyaPrapanchamu1288Download
1363మెడికల్ గైడ్MedicalGuide9966Download
1364మెడికల్‌బుక్MedicalBook13312Download
1365వైద్యరంగంలోసంగసంక్షేమసేవలుVaidyaRangamloSangaSankshemaSevalu30525Download
1366వైద్యరాహస్య దీపికాఅనుకలగ్నముVaidyaRahasyaDeepikaAnuKalagnanamu603Download
1367విటమిన్లుVitamins763Download
1368అహరం-ఆరోగ్యంAaharam-Arogyam623Download
1369అహరవిజ్ఞానంAaharaVijnanam30016Download
1370మనముమనఅహరముManamuManaAaharamu1245Download
1371అన్నావిగ్ననాముAnnaVignanamu1326Download
1372పానీయకల్పవల్లిPaaneeyaKalpavalli453Download
1373దంపకూరలుDumpaKooralu955Download
1374అకుకూరలుAakuKooralu955Download
1375ప్రదామచికిత్సాPradhamaChikithsa1026Download
1376ప్రదామచికిత్సాPradhamaChikithsa825Download
1377మీకుఅవసరమైనవైద్య వివేకంMeekuAvasaramainaVaidya Vivekam1296Download
1378డాక్టర్ వాచెలోగాఎమిచీయాలిDoctor VaccheLogaEmiCheyali854Download
1379నర్సులకోరకైనపుస్తకంNarsulaKorakainaPusthakam27769Download
1380మీ ఇంటలో మీరే డాక్టర్Mee Intlo Meere Doctor34920Download
1381ప్రకృతి .వైద్యంPrakruthiVaidhyam14814Download
1382హెల్త్అండ్ బ్యూటీHealthAndBeauty1466Download
1383ప్రకృతి .వైద్యతత్వముPrakrutiVaidyaTatvamu50426Download
1384ప్రకృతి శ్రుహవైద్యముPrakruthiGruhaVaidyamu18018Download
1385వన్టిలే వైద్యశాలVantile Vaidhyashaala22919Download
1386తులసి పుజవిదనము -40 రోగలకుచికిత్సాTulasiPujaVidhanamu-40RogalakuChikithsa20910Download
1387గ్రుహౌషాడ వనాముGruhoushada Vanamu473Download
1388చిట్కావైద్యం -2ChitkaVaidyam-21277Download
1389వేదలోసూర్యకిరణాచికిత్సVedalaloSuryakiranaChikithsa18521Download
1390ఉపవాసచికిత్సUpavasaChikithsa1187Download
1391పాత్య పత్యముPathya Pathyamu1739Download
1392మర్ధనచికిత్సMardhanaChikithsa412Download
1393హోమియోపతిగ్రుహవైద్యముHomiyopathiGruhaVaidhyamu19916Download
1394హోమియోపతివాస్తుగుణదీపికHomiyopathiVastuGunaDeepika80036Download
1395హోమియో తత్వాశాస్త్రాప్రవచనలుHomiyoTatvaSastraPravachanalu24414Download
1396బాలారోగములచికిట్సాBalaRogamulaChikitsa23616Download
1397అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీవనములిక వేదంAndarikiAyurvedam-SwadesiVanamulikaVedam29361Download
1398అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీ అహరవేదంAndarikiAyurvedam-SwadesiAharaVedam19862Download
1399అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీసౌందర్య వేదంAndarikiAyurvedam-SwadesiSowndaryaVedam20271Download
1400అండరికి ఆయుర్వేదం-ఆయుర్వేద జీవణవేదంAndarikiAyurvedam-AyurvedaJeevanaVedam10019Download
1401అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -1AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-126058Download
1402అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -2AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-226059Download
1403అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -3AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-330473Download
1404నిత్యజీవితమ్లోవర్క్షశాస్త్రంNityaJeevithamloVrukshaSastram15011Download
1405గ్రుహవైద్యం -4GruhaVaidhyam-4744Download
1406వ్యాసప్రోక్తావైద్యశాస్త్రంVyasaProkthaVaidyaSastramu19815Download
1407ఆరోగ్యమృతముArogyamruthamu1078Download
1408చిరంజీవ-చిరంజీవా-సుకిభావ-సుకిభావChiranjeeva-Chiranjeeva-Sukibhava-Sukibhava17112Download
1409మంకిమింకి-ఆయుర్వేదంMankiMinki-Ayurvedam1029Download
1410ఆయుర్వేదం-అధునికాశాస్త్రం వికాసముAyurvedam-AdhunikaSastreeyaVikasamu38817Download
1411చారకసంహిత-విమనస్థానముCharakaSamhita-VimanaSthanamu29423Download
1412చారకసంహిత-సరీరస్థానముCharakaSamhita-SaareeraSthanamu34427Download
1413చారకసంహిత-కల్పస్థానముCharakaSamhita-KalpaSthanamu20913Download
1414చారకసంహిత-చికిత్‌స్థానముCharakaSamhita-ChikitsaSthanamu1486102Download
1415చారకసంహిత-సంకల్పసిద్దీస్థానముCharakaSamhita-SankalpaSiddhiSthanamu44528Download
1416అష్టాంగహ్రదయం-సూత్రస్థానంAshtangaHrudayam-SutraSthanam62740Download
1417అష్టాంగహ్రదయం-ఉత్తరాస్థానంAshtangaHrudayam-UttaraSthanam47925Download
1418అష్టాంగ్రుదయం-చికిట్సాకల్పస్థానంAshtangaHrudayam-ChikitsaKalpaSthanam51234Download
1419కశ్యససంహిత -1 మరియు 2KasyapaSamhita-1And280249Download
1420సంబారాములు-ఇతారా ఓషాదులుSambaramulu-ItharaOshadulu47323Download
1421సహస్రయోగప్రకాసికాSahasraYogaPrakasika23914Download
1422సాహితీసాద్వైద్యముSaahiteeSadwaidyamu1146Download
1423అనుపనపత్యమంజరిAnupaanaPathyamanjari32722Download
1424అండానికిమార్గులుAndanikiMaargalu544Download
1425తల్లి-బిడ్డాTalli-Bidda14710Download
1426గర్భధారణసమస్యలుGarbhaDharanaSamasyalu14611Download
1427గర్భధారణ-సుఖప్రసావంGarbhadharana-SukhaPrasavam19410Download
1428మహిలాశివు వ్యాదులు-జాగ్రట్టలుMahilaSishuVyadulu-Jagrattalu28442Download
1429మనబిద్దలుManaBiddalu826Download
1430పసిపిల్లలకుఅదనాపుఅహరంPasipillalakuAdanapuAharam422Download
1431వైద్యక పరిభాషVaidyakaParibhasha10611Download
1432వైద్యకాసరీరశబ్దకోషముVaidyakaSaareeraShabdakoshamu43632Download
1433వైద్య నిఘంటువుVaidyaNighantuvu1148Download
1434మెడికల్ డిక్షనరీMedicalDictionary687Download
1435గ్రుహనిర్వాకకత్వముGruhaNirvahakatvamu16514Download
1436గ్రుహనిర్వాహనశాస్త్రముGruhaNirvahanaSastramu1589Download
1437అవధనవిధ్యAvadhanaVidhya47822Download
1438లేఖారాచనLekhaaRachana834Download
1439జర్నలిస్ట్లాకోసంJournalistlaKosam19616Download
1440మీరు జర్నలిస్ట్ కవాచుMeeruJournalistKavachhu19412Download
1441ఫోటోగ్రఫీ నెర్చుకుండంPhtography Nerchukundaam24927Download
1442వెజిటేరియన్ రైస్వంటలుVegetarianRiceVantalu1006Download
1443గ్రామసేవGramaSeva774Download
1444అద్బుతజ్ఞపకాశక్తిAdbhutaJnapakashakthi302Download
1445మోడటిఎట్టు-ప్రరంభకులకి చదరంగంModatiEttu-PrarambhakulakiChadarangam46412Download
1446మెదదుకు పధునుMedaduku Padhhunu2036Download
1447పరిషోదన విధానముParishodana Vidhanamu1358Download
1448విల్లువ్రాయుతVilluVraayuta1498Download
1449కాలా-జీవితంKala-Jeevitham955Download
1450గ్రాఫాలజీGraphology1487Download
1451మిమిక్రి-మిమిక్రిMimikri-Mimikri1429Download
1452మిమిక్రిపాటాలుMimikriPaataalu909Download
1453మహేంద్రజలంMahendrajaalam586Download
1454మేధామాజిక్స్MedhaMagics522Download
1455తోటలపెంపకంThotalaPempakam352Download
1456ఉదయకృష్ణUdyanaKrushi35215Download
1457ఉదయణపుష్పములుUdyanaPushpamulu31011Download
1458పూలమొక్కలపెంపకంPoolaMokkalaPempakam282Download
1459పాపులర్ రాచనలుచెదదమేలాPopularRachanaluCheyadamEla18111Download
1460సభలుసమవేసలుSabhaluSamaavesalu1135Download
1461అప్పులు-చెయడం-తిర్చాదంAppulu-Cheyadam-Tirchadam733Download
1462సమన్వయస్వరలుSamanvayaSwaralu31723Download
1463సిక్షనవిచరధరSikshanaVicharaDhara39518Download
1464వసీకరనా తంత్రముVaseekaranaTantramu1165Download
1465మహావిద్యదిసూత్రవళి -1MahaaVidyaadiSootraavali-11418Download
1466బొమ్మలుచెయడంBommaluCheyadam527Download
1467అడ్వర్టైజింగ్ కాథలుAdvertisingKathalu18610Download
1468పెయింటింగ్నెర్చుకొండిPaintingNerchukondi8917Download
1469చిత్రకళప్రదర్శినిChitraKalaaPradarshini625Download
1470హరికార్టూన్లుHariCartoonlu537Download
1471సంగీతసిద్దంతసొపనలు -1SangeetaSiddantaSopanalu-120914Download
1472సంగీత శాస్త్రాసుధర్నావముSangeetaSastraSudharnavamu32633Download
1473సంగీతవిద్యప్రకాసికSangeetaVidyaPrakasika33021Download
1474సంగీత ప్రధమభోదినిSangeetaPradhamaBhodini2128Download
1475సంగీతవిద్యభోదినిSangeetaVidyaaBhodini2038Download
1476సంగీత లక్షనాముSangeetaLakshanamu24811Download
1477గానా శాస్త్ర ప్రశ్నోత్తరవలిGaana Sastra Prashnottaraavali1677Download
1478సంగీతమార్తాండముSangeetaMaartaandamu16713Download
1479అష్టోత్తర షతరాగంగాడివర్ణమాలAshtottara ShataRaagaangaadiVarnamaala3198Download
1480జ్ఞాన విద్యావినోదినిGyaana VidyaVinodini1206Download
1481సంగీతసంప్రదయప్రదర్శిని -1 నుండి 4 వరకుSangeetaSampradayaPradarshini-1 To 4181061Download
1482సంగీత శాస్త్రావచకములు-గణవిషాయము -1, 2SangeetaSastraVachakamulu-GanaVishayamu-1, 238114Download
1483సంగీతసౌరభం -1 నుండి 4 వరకుSangeetaSourabham-1 to 4199984Download
1484గాంధర్వవేదంGandharvaVedamu26715Download
1485గణభస్కరముGanaBhaskaramu50830Download
1486గాంధర్వకల్పవల్లిGandharvaKalpavalli24110Download
1487జాతియసంగీతంJaathiyaSangeetham874Download
1488క్రోత్తసంగీతవిదార్పనముKrottaSangeethaVidyaDarpanamu48814Download
1489మనోధర్మసంగీతంManoDharmaSangeetham2128Download
1490ఆంధ్రులసంగీతకళAndhrulaSangeethaKala945Download
1491సంగీతకళప్రదర్సిని -1SangeethaKalaPradarsini-125415Download
1492శాతరాగరత్నమలికShathaRagaRatnaMalika21411Download
1493సంగీతనాక్ష్ఠ్రమలSangeethaNakshtramala804Download
1494పట్నంసుబ్రహ్మణ్యయ్యరిగరిరాచనలుPatnamSubrahmanyayyarGariRachanalu2198Download
1495సంగీత వాయిద్యాలుMusicalInstruments1426Download
1496ముక్తయిసూత్రభాష్యముMuktayiSutraBhashyamu33511Download
1497మృదంగభోదినిMrudangaBhodini19810Download
1498ఆంధ్రప్రదేశ్సంస్థానలుసంగీతవాంగ్మయంAndhraprdeshSamstanaluSangeethaVangmayam32011Download
1499ప్రాచనేంద్రమహకవులసంగీతాప్రతిపట్టిPrachenandhraMahakavulaSangeethaPratipatti55925Download
1500సంగీతషబ్దార్దాచంద్రికSangeethaShabdardaChandrika58845Download
1501నృత్యంజలిNruthyanjali22811Download
1502కుచిపుడిన్రుతియంKuchipudiNrutyam2729Download
1503నృత్య రత్నవాలిNruttya Ratnavali54429Download
1504కుచిపుడిభాగతులుKuchipudiBhagavatulu38120Download
1505అర్ధధాబ్దిఆంద్రనాట్యంArdhadhatabdiAndhraNatyam20850Download
1506అభినయదర్పనముAbhinayaDarpanamu1887Download
1507భారతీయ జనపద నృత్యాలు -1BharatiyaJanapadaNruthyalu-11759Download
1508దక్షిణాత్యనాట్యముDakshinathyaNatyamu20311Download
1509జనపద నృత్యకళJanapadaNrutyakala26317Download
1510కుచిపుడికళసాగరము-నృత్య శాస్త్రాముKuchipudiKalasagaramu-NrutyaSastramu49627Download
1511మనము-మనన్రుత్యలుManamu-ManaNrutyalu15612Download
1512నాట్యశాస్త్రంNatyaSastram15713Download
1513నందీశ్వరభారముNandeeshwaraBharathamu745Download
1514నాట్యశాస్త్ర దర్పనముNatyaSastraDarpanamu2274Download
1515భరతముణిప్రణీతమైనా నాట్య శాస్త్రముBharataMuniPraneetamainaNatyaSastramu21716Download
1516నార్తనాబాలాNartanaBala18313Download
1517నృత్తరత్నవాలి -1Nruttaratnavali-155330Download
1518నృత్తరత్నవలి -2Nruttaratnavali-231818Download
1519భవప్రకాసనముBhavaPrakasanamu79042Download
1520శ్రుంగరప్రకాసముSrungaraPrakasamu33124Download
1521నృత్యశాస్త్ర ప్రయోగదర్శినిNrutyaSastra PrayogaDarshini16911Download
1522పెరానిశివతాండవంPeraniShivaTaandavam10426Download
1523రసభావనాయక సంప్రదాయముRasaBhavaNayaka Sampradayamu262Download
1524రాగ తాళ్ చింతామణిRaaga Taala Chintamani24412Download
1525సిరిమవ్వలుSiriMuvvalu1085Download
1526సాత్వికభినయంSaatvikabhinayam60629Download
1527హాసవ్యసామంజరిHaasaVyasaManjari32421Download
1528కళాక్షేపం -1Kalakshepam-11295Download
1529కళాక్షేపం -2Kalakshepam-21144Download
1530తెలుగు హస్యముTeluguHasyamu17911Download
1531తెలుగుప్రముకులచమత్కరసంసంభానలుTeluguPramukulaChamatkaraSambhashanalu957Download
1532భారతీయమహశిల్పాము -1 టో 3BharatheeyaMahaShilpamu-1To340427Download
1533భారతీయమహశిల్పాము -4 టో 6BharatheeyaMahaShilpamu-4To664740Download
1534భారతీయమహశిల్పాము -14BharatheeyaMahaShilpamu-1430814Download
1535శ్రీమాంద్రమహభారతశిల్పకళదర్శనము -1SriMadandraMahaBharataShilpaKalaDarshanamu-139718Download
1536శిల్పగమచంద్రచంద్రShilpagamaChandraChandri26611Download
1537వివామమంత్రార్థంVivahaMantrardham152Download
1538హైందవవిహాముHaindavaVivahamu723Download
1539మనవివహవవాస్థManaVivaahaVyavastha18915Download
1540వైధికవివహవైశిస్తాయముVaidhikaVivahaVaishisthayamu363Download
1541వివాహంసంతనంకోసమేనVivahamSanthanamkosamena1047Download
1542పెల్లి దానీ పుట్టు పూర్వూటారాలుPelli Daani PuttuPurvoottaraalu1368Download
1543బ్రహ్మచార్యముBrahmacharyamu207Download
1544సప్తపాదిSapthapadi602Download

Kowtilyuni ArdhaSastram
Chanakyudu-ArdhaSastram
KowtileeyamArdhaSastram
Ardhika Vignaanam
Ardhika Siddantham
RajaNeethi
Nyayaanyaayalu
Mita Vyayam
SmallScaleIndustries
Yogamu-Bhogamu-Rogamu
Neevu-NeePuttuka
Vyadhulu-Bhayalu
Science-Arogyam
HeartAttack
KannuAtmaKatha
Postmortam-Science-Antupatani Vyadhulu
Jwaralu
Mootrapindala Marmam
Jeernam Jeernam
Keellu Kandaralu
Idhi Gunde Guttu
Upiri thitthula usu
MadhumehamuRakthapotu
Daibeties
Teekaal
Chali Jwaram
Sthulakaayam
Kannu-Vidhulu-Vyadhulu-Vaidhyamu
SugarAnteBhayamEnduku
Asthama-Ubbasamu
Anttu vyadulu
SareeraSastramu-ArogyaBhodini
Manamu-ManaDehaSthiti-1 To 3
Arogya Tatvamu
Arogya Deepika
Arogya Margamulu
Arogya Sastramu
Arogya Sutralu
Arogyam-Shubratha
Arogyamu-Deergayuvu
ArogyamunakuMoolasutramu
ArogyameMahabhagyam
AndarikiArogyam
VaidhyaPrapanchamu
MedicalGuide
MedicalBook
VaidyaRangamloSangaSankshemaSevalu
VaidyaRahasyaDeepikaAnuKalagnanamu
Vitamins
Aaharam-Arogyam
AaharaVijnanam
ManamuManaAaharamu
AnnaVignanamu
PaaneeyaKalpavalli
DumpaKooralu
AakuKooralu
PradhamaChikithsa
PradhamaChikithsa
MeekuAvasaramainaVaidya Vivekam
Doctor VaccheLogaEmiCheyali
NarsulaKorakainaPusthakam
Mee Intlo Meere Doctor
PrakruthiVaidhyam
HealthAndBeauty
PrakrutiVaidyaTatvamu
PrakruthiGruhaVaidyamu
Vantile Vaidhyashaala
TulasiPujaVidhanamu-40RogalakuChikithsa
Gruhoushada Vanamu
ChitkaVaidyam-2
VedalaloSuryakiranaChikithsa
UpavasaChikithsa
Pathya Pathyamu
MardhanaChikithsa
HomiyopathiGruhaVaidhyamu
HomiyopathiVastuGunaDeepika
HomiyoTatvaSastraPravachanalu
BalaRogamulaChikitsa
AndarikiAyurvedam-SwadesiVanamulikaVedam
AndarikiAyurvedam-SwadesiAharaVedam
AndarikiAyurvedam-SwadesiSowndaryaVedam
AndarikiAyurvedam-AyurvedaJeevanaVedam
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-1
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-2
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-3
NityaJeevithamloVrukshaSastram
GruhaVaidhyam-4
VyasaProkthaVaidyaSastramu
Arogyamruthamu
Chiranjeeva-Chiranjeeva-Sukibhava-Sukibhava
MankiMinki-Ayurvedam
Ayurvedam-AdhunikaSastreeyaVikasamu
CharakaSamhita-VimanaSthanamu
CharakaSamhita-SaareeraSthanamu
CharakaSamhita-KalpaSthanamu
CharakaSamhita-ChikitsaSthanamu
CharakaSamhita-SankalpaSiddhiSthanamu
AshtangaHrudayam-SutraSthanam
AshtangaHrudayam-UttaraSthanam
AshtangaHrudayam-ChikitsaKalpaSthanam
KasyapaSamhita-1And2
Sambaramulu-ItharaOshadulu
SahasraYogaPrakasika
SaahiteeSadwaidyamu
AnupaanaPathyamanjari
AndanikiMaargalu
Talli-Bidda
GarbhaDharanaSamasyalu
Garbhadharana-SukhaPrasavam
MahilaSishuVyadulu-Jagrattalu
ManaBiddalu
PasipillalakuAdanapuAharam
VaidyakaParibhasha
VaidyakaSaareeraShabdakoshamu
VaidyaNighantuvu
MedicalDictionary
GruhaNirvahakatvamu
GruhaNirvahanaSastramu
AvadhanaVidhya
LekhaaRachana
JournalistlaKosam
MeeruJournalistKavachhu
Phtography Nerchukundaam
VegetarianRiceVantalu
GramaSeva
AdbhutaJnapakashakthi
ModatiEttu-PrarambhakulakiChadarangam
Medaduku Padhhunu
Parishodana Vidhanamu
VilluVraayuta
Kala-Jeevitham
Graphology
Mimikri-Mimikri
MimikriPaataalu
Mahendrajaalam
MedhaMagics
ThotalaPempakam
UdyanaKrushi
UdyanaPushpamulu
PoolaMokkalaPempakam
PopularRachanaluCheyadamEla
SabhaluSamaavesalu
Appulu-Cheyadam-Tirchadam
SamanvayaSwaralu
SikshanaVicharaDhara
VaseekaranaTantramu
MahaaVidyaadiSootraavali-1
BommaluCheyadam
AdvertisingKathalu
PaintingNerchukondi
ChitraKalaaPradarshini
HariCartoonlu
SangeetaSiddantaSopanalu-1
SangeetaSastraSudharnavamu
SangeetaVidyaPrakasika
SangeetaPradhamaBhodini
SangeetaVidyaaBhodini
SangeetaLakshanamu
Gaana Sastra Prashnottaraavali
SangeetaMaartaandamu
Ashtottara ShataRaagaangaadiVarnamaala
Gyaana VidyaVinodini
SangeetaSampradayaPradarshini-1 To 4
SangeetaSastraVachakamulu-GanaVishayamu-1, 2
SangeetaSourabham-1 to 4
GandharvaVedamu
GanaBhaskaramu
GandharvaKalpavalli
JaathiyaSangeetham
KrottaSangeethaVidyaDarpanamu
ManoDharmaSangeetham
AndhrulaSangeethaKala
SangeethaKalaPradarsini-1
ShathaRagaRatnaMalika
SangeethaNakshtramala
PatnamSubrahmanyayyarGariRachanalu
MusicalInstruments
MuktayiSutraBhashyamu
MrudangaBhodini
AndhraprdeshSamstanaluSangeethaVangmayam
PrachenandhraMahakavulaSangeethaPratipatti
SangeethaShabdardaChandrika
Nruthyanjali
KuchipudiNrutyam
Nruttya Ratnavali
KuchipudiBhagavatulu
ArdhadhatabdiAndhraNatyam
AbhinayaDarpanamu
BharatiyaJanapadaNruthyalu-1
DakshinathyaNatyamu
JanapadaNrutyakala
KuchipudiKalasagaramu-NrutyaSastramu
Manamu-ManaNrutyalu
NatyaSastram
NandeeshwaraBharathamu
NatyaSastraDarpanamu
BharataMuniPraneetamainaNatyaSastramu
NartanaBala
Nruttaratnavali-1
Nruttaratnavali-2
BhavaPrakasanamu
SrungaraPrakasamu
NrutyaSastra PrayogaDarshini
PeraniShivaTaandavam
RasaBhavaNayaka Sampradayamu

కౌటిలియుని అర్ధశాస్త్రం
చాణక్యుడు-అర్ధశాస్త్రం
కౌటిలేయంఅర్థశాస్త్రం
అర్ధిక విజ్ఞానం
అర్ధిక సిద్దాంతం
రాజనీతి
న్యాయన్యయలు
మితా వ్యాయం
స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్
యోగాము-భోగాము-రోగము
నీవు-నీపుట్టుకా
వ్యాధులు-భయాలు
సైన్స్-ఆరోగ్యం
గుండెపోటు
కన్నుఅత్మకథ
పోస్ట్‌మార్టం-సైన్స్-అంతుపటని వ్యాధులు
జ్వారాలు
మూతపిండల మర్మం
జీర్నామ్ జీర్నామ్
కీలు కండ్రాలు
ఇధి గుండే గుట్టు
ఉపరి తిత్తుల ఉసు
మధుమేహమురక్తపోటు
డైబెటీస్
టీకాల్
చాలీ జ్వరం
స్తులకాయం
కన్ను-విధులు-వ్యాధులు-వైద్యము
షుగర్అంటేభయంఎండుకు
అస్తమా-ఉబ్బాసము
అంటు వ్యాదులు
సరీరాశాస్త్రాము-ఆరోగ్యభోదిని
మనము-మనదేహస్తితి -1 నుండి 3 వరకు
ఆరోగ తత్వము
ఆరోగ్య దీపిక
ఆరోగ్య మార్గములు
ఆరోగ్య శాస్త్రాము
ఆరోగ్య సూత్రాలు
ఆరోగ్యమ్-శుబ్రత
ఆరోగ్యము-దీర్గయువు
ఆరోగ్యమునాకుమూలసుత్రము
ఆరోగ్యమేమహాభ్యాగం
అండరికి ఆరోగ్యం
వైద్యప్రపంచము
మెడికల్ గైడ్
మెడికల్‌బుక్
వైద్యరంగంలోసంగసంక్షేమసేవలు
వైద్యరాహస్య దీపికాఅనుకలగ్నము
విటమిన్లు
అహరం-ఆరోగ్యం
అహరవిజ్ఞానం
మనముమనఅహరము
అన్నావిగ్ననాము
పానీయకల్పవల్లి
దంపకూరలు
అకుకూరలు
ప్రదామచికిత్సా
ప్రదామచికిత్సా
మీకుఅవసరమైనవైద్య వివేకం
డాక్టర్ వాచెలోగాఎమిచీయాలి
నర్సులకోరకైనపుస్తకం
మీ ఇంటలో మీరే డాక్టర్
ప్రకృతి .వైద్యం
హెల్త్అండ్ బ్యూటీ
ప్రకృతి .వైద్యతత్వము
ప్రకృతి శ్రుహవైద్యము
వన్టిలే వైద్యశాల
తులసి పుజవిదనము -40 రోగలకుచికిత్సా
గ్రుహౌషాడ వనాము
చిట్కావైద్యం -2
వేదలోసూర్యకిరణాచికిత్స
ఉపవాసచికిత్స
పాత్య పత్యము
మర్ధనచికిత్స
హోమియోపతిగ్రుహవైద్యము
హోమియోపతివాస్తుగుణదీపిక
హోమియో తత్వాశాస్త్రాప్రవచనలు
బాలారోగములచికిట్సా
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీవనములిక వేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీ అహరవేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీసౌందర్య వేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-ఆయుర్వేద జీవణవేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -1
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -2
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -3
నిత్యజీవితమ్లోవర్క్షశాస్త్రం
గ్రుహవైద్యం -4
వ్యాసప్రోక్తావైద్యశాస్త్రం
ఆరోగ్యమృతము
చిరంజీవ-చిరంజీవా-సుకిభావ-సుకిభావ
మంకిమింకి-ఆయుర్వేదం
ఆయుర్వేదం-అధునికాశాస్త్రం వికాసము
చారకసంహిత-విమనస్థానము
చారకసంహిత-సరీరస్థానము
చారకసంహిత-కల్పస్థానము
చారకసంహిత-చికిత్‌స్థానము
చారకసంహిత-సంకల్పసిద్దీస్థానము
అష్టాంగహ్రదయం-సూత్రస్థానం
అష్టాంగహ్రదయం-ఉత్తరాస్థానం
అష్టాంగ్రుదయం-చికిట్సాకల్పస్థానం
కశ్యససంహిత -1 మరియు 2
సంబారాములు-ఇతారా ఓషాదులు
సహస్రయోగప్రకాసికా
సాహితీసాద్వైద్యము
అనుపనపత్యమంజరి
అండానికిమార్గులు
తల్లి-బిడ్డా
గర్భధారణసమస్యలు
గర్భధారణ-సుఖప్రసావం
మహిలాశివు వ్యాదులు-జాగ్రట్టలు
మనబిద్దలు
పసిపిల్లలకుఅదనాపుఅహరం
వైద్యక పరిభాష
వైద్యకాసరీరశబ్దకోషము
వైద్య నిఘంటువు
మెడికల్ డిక్షనరీ
గ్రుహనిర్వాకకత్వము
గ్రుహనిర్వాహనశాస్త్రము
అవధనవిధ్య
లేఖారాచన
జర్నలిస్ట్లాకోసం
మీరు జర్నలిస్ట్ కవాచు
ఫోటోగ్రఫీ నెర్చుకుండం
వెజిటేరియన్ రైస్వంటలు
గ్రామసేవ
అద్బుతజ్ఞపకాశక్తి
మోడటిఎట్టు-ప్రరంభకులకి చదరంగం
మెదదుకు పధును
పరిషోదన విధానము
విల్లువ్రాయుత
కాలా-జీవితం
గ్రాఫాలజీ
మిమిక్రి-మిమిక్రి
మిమిక్రిపాటాలు
మహేంద్రజలం
మేధామాజిక్స్
తోటలపెంపకం
ఉదయకృష్ణ
ఉదయణపుష్పములు
పూలమొక్కలపెంపకం
పాపులర్ రాచనలుచెదదమేలా
సభలుసమవేసలు
అప్పులు-చెయడం-తిర్చాదం
సమన్వయస్వరలు
సిక్షనవిచరధర
వసీకరనా తంత్రము
మహావిద్యదిసూత్రవళి -1
బొమ్మలుచెయడం
అడ్వర్టైజింగ్ కాథలు
పెయింటింగ్నెర్చుకొండి
చిత్రకళప్రదర్శిని
హరికార్టూన్లు
సంగీతసిద్దంతసొపనలు -1
సంగీత శాస్త్రాసుధర్నావము
సంగీతవిద్యప్రకాసిక
సంగీత ప్రధమభోదిని
సంగీతవిద్యభోదిని
సంగీత లక్షనాము
గానా శాస్త్ర ప్రశ్నోత్తరవలి
సంగీతమార్తాండము
అష్టోత్తర షతరాగంగాడివర్ణమాల
జ్ఞాన విద్యావినోదిని
సంగీతసంప్రదయప్రదర్శిని -1 నుండి 4 వరకు
సంగీత శాస్త్రావచకములు-గణవిషాయము -1, 2
సంగీతసౌరభం -1 నుండి 4 వరకు
గాంధర్వవేదం
గణభస్కరము
గాంధర్వకల్పవల్లి
జాతియసంగీతం
క్రోత్తసంగీతవిదార్పనము
మనోధర్మసంగీతం
ఆంధ్రులసంగీతకళ
సంగీతకళప్రదర్సిని -1
శాతరాగరత్నమలిక
సంగీతనాక్ష్ఠ్రమల
పట్నంసుబ్రహ్మణ్యయ్యరిగరిరాచనలు
సంగీత వాయిద్యాలు
ముక్తయిసూత్రభాష్యము
మృదంగభోదిని
ఆంధ్రప్రదేశ్సంస్థానలుసంగీతవాంగ్మయం
ప్రాచనేంద్రమహకవులసంగీతాప్రతిపట్టి
సంగీతషబ్దార్దాచంద్రిక
నృత్యంజలి
కుచిపుడిన్రుతియం
నృత్య రత్నవాలి
కుచిపుడిభాగతులు
అర్ధధాబ్దిఆంద్రనాట్యం
అభినయదర్పనము
భారతీయ జనపద నృత్యాలు -1
దక్షిణాత్యనాట్యము
జనపద నృత్యకళ
కుచిపుడికళసాగరము-నృత్య శాస్త్రాము
మనము-మనన్రుత్యలు
నాట్యశాస్త్రం
నందీశ్వరభారము
నాట్యశాస్త్ర దర్పనము
భరతముణిప్రణీతమైనా నాట్య శాస్త్రము
నార్తనాబాలా
నృత్తరత్నవాలి -1
నృత్తరత్నవలి -2
భవప్రకాసనము
శ్రుంగరప్రకాసము
నృత్యశాస్త్ర ప్రయోగదర్శిని
పెరానిశివతాండవం
రసభావనాయక సంప్రదాయము

రాగ తాలా చింతామణి
సిరిమవ్వలు
సాత్వికభినయం
హాసవ్యసామంజరి
కళాక్షేపం -1
కళాక్షేపం -2
తెలుగు హస్యము
తెలుగుప్రముకులచమత్కరసంసంభానలు
భారతీయమహశిల్పాము -1 టో 3
భారతీయమహశిల్పాము -4 టో 6
భారతీయమహశిల్పాము -14
శ్రీమాంద్రమహభారతశిల్పకళదర్శనము -1
శిల్పగమచంద్రచంద్ర
వివామమంత్రార్థం
హైందవవిహాము
మనవివహవవాస్థ
వైధికవివహవైశిస్తాయము
వివాహంసంతనంకోసమేన
పెల్లి దానీ పుట్టు పూర్వూటారాలు
బ్రహ్మచార్యము
సప్తపాది

Raaga Taala Chintamani
SiriMuvvalu
Saatvikabhinayam
HaasaVyasaManjari
Kalakshepam-1
Kalakshepam-2
TeluguHasyamu
TeluguPramukulaChamatkaraSambhashanalu
BharatheeyaMahaShilpamu-1To3
BharatheeyaMahaShilpamu-4To6
BharatheeyaMahaShilpamu-14
SriMadandraMahaBharataShilpaKalaDarshanamu-1
ShilpagamaChandraChandri
VivahaMantrardham
HaindavaVivahamu
ManaVivaahaVyavastha
VaidhikaVivahaVaishisthayamu
VivahamSanthanamkosamena
Pelli Daani PuttuPurvoottaraalu
Brahmacharyamu
Sapthapadi

Kowtilyuni ArdhaSastram
Chanakyudu-ArdhaSastram
KowtileeyamArdhaSastram
Ardhika Vignaanam
Ardhika Siddantham
RajaNeethi
Nyayaanyaayalu
Mita Vyayam
SmallScaleIndustries
Yogamu-Bhogamu-Rogamu
Neevu-NeePuttuka
Vyadhulu-Bhayalu
Science-Arogyam
HeartAttack
KannuAtmaKatha
Postmortam-Science-Antupatani Vyadhulu
Jwaralu
Mootrapindala Marmam
Jeernam Jeernam
Keellu Kandaralu
Idhi Gunde Guttu
Upiri thitthula usu
MadhumehamuRakthapotu
Daibeties
Teekaal
Chali Jwaram
Sthulakaayam
Kannu-Vidhulu-Vyadhulu-Vaidhyamu
SugarAnteBhayamEnduku
Asthama-Ubbasamu
Anttu vyadulu
SareeraSastramu-ArogyaBhodini
Manamu-ManaDehaSthiti-1 To 3
Arogya Tatvamu
Arogya Deepika
Arogya Margamulu
Arogya Sastramu
Arogya Sutralu
Arogyam-Shubratha
Arogyamu-Deergayuvu
ArogyamunakuMoolasutramu
ArogyameMahabhagyam
AndarikiArogyam
VaidhyaPrapanchamu
MedicalGuide
MedicalBook
VaidyaRangamloSangaSankshemaSevalu
VaidyaRahasyaDeepikaAnuKalagnanamu
Vitamins
Aaharam-Arogyam
AaharaVijnanam
ManamuManaAaharamu
AnnaVignanamu
PaaneeyaKalpavalli
DumpaKooralu
AakuKooralu
PradhamaChikithsa
PradhamaChikithsa
MeekuAvasaramainaVaidya Vivekam
Doctor VaccheLogaEmiCheyali
NarsulaKorakainaPusthakam
Mee Intlo Meere Doctor
PrakruthiVaidhyam
HealthAndBeauty
PrakrutiVaidyaTatvamu
PrakruthiGruhaVaidyamu
Vantile Vaidhyashaala
TulasiPujaVidhanamu-40RogalakuChikithsa
Gruhoushada Vanamu
ChitkaVaidyam-2
VedalaloSuryakiranaChikithsa
UpavasaChikithsa
Pathya Pathyamu
MardhanaChikithsa
HomiyopathiGruhaVaidhyamu
HomiyopathiVastuGunaDeepika
HomiyoTatvaSastraPravachanalu
BalaRogamulaChikitsa
AndarikiAyurvedam-SwadesiVanamulikaVedam
AndarikiAyurvedam-SwadesiAharaVedam
AndarikiAyurvedam-SwadesiSowndaryaVedam
AndarikiAyurvedam-AyurvedaJeevanaVedam
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-1
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-2
AndarikiAyurvedam-SamvatsaraSanchika-3
NityaJeevithamloVrukshaSastram
GruhaVaidhyam-4
VyasaProkthaVaidyaSastramu
Arogyamruthamu
Chiranjeeva-Chiranjeeva-Sukibhava-Sukibhava
MankiMinki-Ayurvedam
Ayurvedam-AdhunikaSastreeyaVikasamu
CharakaSamhita-VimanaSthanamu
CharakaSamhita-SaareeraSthanamu
CharakaSamhita-KalpaSthanamu
CharakaSamhita-ChikitsaSthanamu
CharakaSamhita-SankalpaSiddhiSthanamu
AshtangaHrudayam-SutraSthanam
AshtangaHrudayam-UttaraSthanam
AshtangaHrudayam-ChikitsaKalpaSthanam
KasyapaSamhita-1And2
Sambaramulu-ItharaOshadulu
SahasraYogaPrakasika
SaahiteeSadwaidyamu
AnupaanaPathyamanjari
AndanikiMaargalu
Talli-Bidda
GarbhaDharanaSamasyalu
Garbhadharana-SukhaPrasavam
MahilaSishuVyadulu-Jagrattalu
ManaBiddalu
PasipillalakuAdanapuAharam
VaidyakaParibhasha
VaidyakaSaareeraShabdakoshamu
VaidyaNighantuvu
MedicalDictionary
GruhaNirvahakatvamu
GruhaNirvahanaSastramu
AvadhanaVidhya
LekhaaRachana
JournalistlaKosam
MeeruJournalistKavachhu
Phtography Nerchukundaam
VegetarianRiceVantalu
GramaSeva
AdbhutaJnapakashakthi
ModatiEttu-PrarambhakulakiChadarangam
Medaduku Padhhunu
Parishodana Vidhanamu
VilluVraayuta
Kala-Jeevitham
Graphology
Mimikri-Mimikri
MimikriPaataalu
Mahendrajaalam
MedhaMagics
ThotalaPempakam
UdyanaKrushi
UdyanaPushpamulu
PoolaMokkalaPempakam
PopularRachanaluCheyadamEla
SabhaluSamaavesalu
Appulu-Cheyadam-Tirchadam
SamanvayaSwaralu
SikshanaVicharaDhara
VaseekaranaTantramu
MahaaVidyaadiSootraavali-1
BommaluCheyadam
AdvertisingKathalu
PaintingNerchukondi
ChitraKalaaPradarshini
HariCartoonlu
SangeetaSiddantaSopanalu-1
SangeetaSastraSudharnavamu
SangeetaVidyaPrakasika
SangeetaPradhamaBhodini
SangeetaVidyaaBhodini
SangeetaLakshanamu
Gaana Sastra Prashnottaraavali
SangeetaMaartaandamu
Ashtottara ShataRaagaangaadiVarnamaala
Gyaana VidyaVinodini
SangeetaSampradayaPradarshini-1 To 4
SangeetaSastraVachakamulu-GanaVishayamu-1, 2
SangeetaSourabham-1 to 4
GandharvaVedamu
GanaBhaskaramu
GandharvaKalpavalli
JaathiyaSangeetham
KrottaSangeethaVidyaDarpanamu
ManoDharmaSangeetham
AndhrulaSangeethaKala
SangeethaKalaPradarsini-1
ShathaRagaRatnaMalika
SangeethaNakshtramala
PatnamSubrahmanyayyarGariRachanalu
MusicalInstruments
MuktayiSutraBhashyamu
MrudangaBhodini
AndhraprdeshSamstanaluSangeethaVangmayam
PrachenandhraMahakavulaSangeethaPratipatti
SangeethaShabdardaChandrika
Nruthyanjali
KuchipudiNrutyam
Nruttya Ratnavali
KuchipudiBhagavatulu
ArdhadhatabdiAndhraNatyam
AbhinayaDarpanamu
BharatiyaJanapadaNruthyalu-1
DakshinathyaNatyamu
JanapadaNrutyakala
KuchipudiKalasagaramu-NrutyaSastramu
Manamu-ManaNrutyalu
NatyaSastram
NandeeshwaraBharathamu
NatyaSastraDarpanamu
BharataMuniPraneetamainaNatyaSastramu
NartanaBala
Nruttaratnavali-1
Nruttaratnavali-2
BhavaPrakasanamu
SrungaraPrakasamu
NrutyaSastra PrayogaDarshini
PeraniShivaTaandavam
RasaBhavaNayaka Sampradayamu

కౌటిలియుని అర్ధశాస్త్రం
చాణక్యుడు-అర్ధశాస్త్రం
కౌటిలేయంఅర్థశాస్త్రం
అర్ధిక విజ్ఞానం
అర్ధిక సిద్దాంతం
రాజనీతి
న్యాయన్యయలు
మితా వ్యాయం
స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్
యోగాము-భోగాము-రోగము
నీవు-నీపుట్టుకా
వ్యాధులు-భయాలు
సైన్స్-ఆరోగ్యం
గుండెపోటు
కన్నుఅత్మకథ
పోస్ట్‌మార్టం-సైన్స్-అంతుపటని వ్యాధులు
జ్వారాలు
మూతపిండల మర్మం
జీర్నామ్ జీర్నామ్
కీలు కండ్రాలు
ఇధి గుండే గుట్టు
ఉపరి తిత్తుల ఉసు
మధుమేహమురక్తపోటు
డైబెటీస్
టీకాల్
చాలీ జ్వరం
స్తులకాయం
కన్ను-విధులు-వ్యాధులు-వైద్యము
షుగర్అంటేభయంఎండుకు
అస్తమా-ఉబ్బాసము
అంటు వ్యాదులు
సరీరాశాస్త్రాము-ఆరోగ్యభోదిని
మనము-మనదేహస్తితి -1 నుండి 3 వరకు
ఆరోగ తత్వము
ఆరోగ్య దీపిక
ఆరోగ్య మార్గములు
ఆరోగ్య శాస్త్రాము
ఆరోగ్య సూత్రాలు
ఆరోగ్యమ్-శుబ్రత
ఆరోగ్యము-దీర్గయువు
ఆరోగ్యమునాకుమూలసుత్రము
ఆరోగ్యమేమహాభ్యాగం
అండరికి ఆరోగ్యం
వైద్యప్రపంచము
మెడికల్ గైడ్
మెడికల్‌బుక్
వైద్యరంగంలోసంగసంక్షేమసేవలు
వైద్యరాహస్య దీపికాఅనుకలగ్నము
విటమిన్లు
అహరం-ఆరోగ్యం
అహరవిజ్ఞానం
మనముమనఅహరము
అన్నావిగ్ననాము
పానీయకల్పవల్లి
దంపకూరలు
అకుకూరలు
ప్రదామచికిత్సా
ప్రదామచికిత్సా
మీకుఅవసరమైనవైద్య వివేకం
డాక్టర్ వాచెలోగాఎమిచీయాలి
నర్సులకోరకైనపుస్తకం
మీ ఇంటలో మీరే డాక్టర్
ప్రకృతి .వైద్యం
హెల్త్అండ్ బ్యూటీ
ప్రకృతి .వైద్యతత్వము
ప్రకృతి శ్రుహవైద్యము
వన్టిలే వైద్యశాల
తులసి పుజవిదనము -40 రోగలకుచికిత్సా
గ్రుహౌషాడ వనాము
చిట్కావైద్యం -2
వేదలోసూర్యకిరణాచికిత్స
ఉపవాసచికిత్స
పాత్య పత్యము
మర్ధనచికిత్స
హోమియోపతిగ్రుహవైద్యము
హోమియోపతివాస్తుగుణదీపిక
హోమియో తత్వాశాస్త్రాప్రవచనలు
బాలారోగములచికిట్సా
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీవనములిక వేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీ అహరవేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-స్వదేశీసౌందర్య వేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-ఆయుర్వేద జీవణవేదం
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -1
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -2
అండరికి ఆయుర్వేదం-సంవత్సరసంచికా -3
నిత్యజీవితమ్లోవర్క్షశాస్త్రం
గ్రుహవైద్యం -4
వ్యాసప్రోక్తావైద్యశాస్త్రం
ఆరోగ్యమృతము
చిరంజీవ-చిరంజీవా-సుకిభావ-సుకిభావ
మంకిమింకి-ఆయుర్వేదం
ఆయుర్వేదం-అధునికాశాస్త్రం వికాసము
చారకసంహిత-విమనస్థానము
చారకసంహిత-సరీరస్థానము
చారకసంహిత-కల్పస్థానము
చారకసంహిత-చికిత్‌స్థానము
చారకసంహిత-సంకల్పసిద్దీస్థానము
అష్టాంగహ్రదయం-సూత్రస్థానం
అష్టాంగహ్రదయం-ఉత్తరాస్థానం
అష్టాంగ్రుదయం-చికిట్సాకల్పస్థానం
కశ్యససంహిత -1 మరియు 2
సంబారాములు-ఇతారా ఓషాదులు
సహస్రయోగప్రకాసికా
సాహితీసాద్వైద్యము
అనుపనపత్యమంజరి
అండానికిమార్గులు
తల్లి-బిడ్డా
గర్భధారణసమస్యలు
గర్భధారణ-సుఖప్రసావం
మహిలాశివు వ్యాదులు-జాగ్రట్టలు
మనబిద్దలు
పసిపిల్లలకుఅదనాపుఅహరం
వైద్యక పరిభాష
వైద్యకాసరీరశబ్దకోషము
వైద్య నిఘంటువు
మెడికల్ డిక్షనరీ
గ్రుహనిర్వాకకత్వము
గ్రుహనిర్వాహనశాస్త్రము
అవధనవిధ్య
లేఖారాచన
జర్నలిస్ట్లాకోసం
మీరు జర్నలిస్ట్ కవాచు
ఫోటోగ్రఫీ నెర్చుకుండం
వెజిటేరియన్ రైస్వంటలు
గ్రామసేవ
అద్బుతజ్ఞపకాశక్తి
మోడటిఎట్టు-ప్రరంభకులకి చదరంగం
మెదదుకు పధును
పరిషోదన విధానము
విల్లువ్రాయుత
కాలా-జీవితం
గ్రాఫాలజీ
మిమిక్రి-మిమిక్రి
మిమిక్రిపాటాలు
మహేంద్రజలం
మేధామాజిక్స్
తోటలపెంపకం
ఉదయకృష్ణ
ఉదయణపుష్పములు
పూలమొక్కలపెంపకం
పాపులర్ రాచనలుచెదదమేలా
సభలుసమవేసలు
అప్పులు-చెయడం-తిర్చాదం
సమన్వయస్వరలు
సిక్షనవిచరధర
వసీకరనా తంత్రము
మహావిద్యదిసూత్రవళి -1
బొమ్మలుచెయడం
అడ్వర్టైజింగ్ కాథలు
పెయింటింగ్నెర్చుకొండి
చిత్రకళప్రదర్శిని
హరికార్టూన్లు
సంగీతసిద్దంతసొపనలు -1
సంగీత శాస్త్రాసుధర్నావము
సంగీతవిద్యప్రకాసిక
సంగీత ప్రధమభోదిని
సంగీతవిద్యభోదిని
సంగీత లక్షనాము
గానా శాస్త్ర ప్రశ్నోత్తరవలి
సంగీతమార్తాండము
అష్టోత్తర షతరాగంగాడివర్ణమాల
జ్ఞాన విద్యావినోదిని
సంగీతసంప్రదయప్రదర్శిని -1 నుండి 4 వరకు
సంగీత శాస్త్రావచకములు-గణవిషాయము -1, 2
సంగీతసౌరభం -1 నుండి 4 వరకు
గాంధర్వవేదం
గణభస్కరము
గాంధర్వకల్పవల్లి
జాతియసంగీతం
క్రోత్తసంగీతవిదార్పనము
మనోధర్మసంగీతం
ఆంధ్రులసంగీతకళ
సంగీతకళప్రదర్సిని -1
శాతరాగరత్నమలిక
సంగీతనాక్ష్ఠ్రమల
పట్నంసుబ్రహ్మణ్యయ్యరిగరిరాచనలు
సంగీత వాయిద్యాలు
ముక్తయిసూత్రభాష్యము
మృదంగభోదిని
ఆంధ్రప్రదేశ్సంస్థానలుసంగీతవాంగ్మయం
ప్రాచనేంద్రమహకవులసంగీతాప్రతిపట్టి
సంగీతషబ్దార్దాచంద్రిక
నృత్యంజలి
కుచిపుడిన్రుతియం
నృత్య రత్నవాలి
కుచిపుడిభాగతులు
అర్ధధాబ్దిఆంద్రనాట్యం
అభినయదర్పనము
భారతీయ జనపద నృత్యాలు -1
దక్షిణాత్యనాట్యము
జనపద నృత్యకళ
కుచిపుడికళసాగరము-నృత్య శాస్త్రాము
మనము-మనన్రుత్యలు
నాట్యశాస్త్రం
నందీశ్వరభారము
నాట్యశాస్త్ర దర్పనము
భరతముణిప్రణీతమైనా నాట్య శాస్త్రము
నార్తనాబాలా
నృత్తరత్నవాలి -1
నృత్తరత్నవలి -2
భవప్రకాసనము
శ్రుంగరప్రకాసము
నృత్యశాస్త్ర ప్రయోగదర్శిని
పెరానిశివతాండవం
రసభావనాయక సంప్రదాయము

రాగ తాలా చింతామణి
సిరిమవ్వలు
సాత్వికభినయం
హాసవ్యసామంజరి
కళాక్షేపం -1
కళాక్షేపం -2
తెలుగు హస్యము
తెలుగుప్రముకులచమత్కరసంసంభానలు
భారతీయమహశిల్పాము -1 టో 3
భారతీయమహశిల్పాము -4 టో 6
భారతీయమహశిల్పాము -14
శ్రీమాంద్రమహభారతశిల్పకళదర్శనము -1
శిల్పగమచంద్రచంద్ర
వివామమంత్రార్థం
హైందవవిహాము
మనవివహవవాస్థ
వైధికవివహవైశిస్తాయము
వివాహంసంతనంకోసమేన
పెల్లి దానీ పుట్టు పూర్వూటారాలు
బ్రహ్మచార్యము
సప్తపాది

Raaga Taala Chintamani
SiriMuvvalu
Saatvikabhinayam
HaasaVyasaManjari
Kalakshepam-1
Kalakshepam-2
TeluguHasyamu
TeluguPramukulaChamatkaraSambhashanalu
BharatheeyaMahaShilpamu-1To3
BharatheeyaMahaShilpamu-4To6
BharatheeyaMahaShilpamu-14
SriMadandraMahaBharataShilpaKalaDarshanamu-1
ShilpagamaChandraChandri
VivahaMantrardham
HaindavaVivahamu
ManaVivaahaVyavastha
VaidhikaVivahaVaishisthayamu
VivahamSanthanamkosamena
Pelli Daani PuttuPurvoottaraalu
Brahmacharyamu
Sapthapadi

Leave a Reply