ఉప వేదాంగాలు Upa Vedangalu free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1718బ్రహ్మసూత్రాలుBrahmaSuthraalu331Download
1719బ్రహ్మసూత్రాలుBrahmaSuthraalu1433Download
1720వైయాసికా న్యాయమాలVaiyaasika Nyayamaala861Download
1721వ్యాస సిద్ధాంతమార్తండముVyasa SiddhanthaMarthandamu37329Download
1722బదరాయణీయబ్రహ్మసూత్రబోధమృత్తలహరిBadarayaneeyaBrahmaSutraBodhamruthaLahari76821Download
1723బ్రహ్మసూత్రములు -2BrahmaSutramulu-21813Download
1724బ్రహ్మసూత్రములు -2-1 పాడBrahmaSutramulu-2-1Pada23610Download
1725బ్రహ్మసూత్రములు -2-2 పాదBrahmaSutramulu-2-2Pada29818Download
1726బ్రహ్మసూత్రార్ధచంద్ర -1BrahmaSutrardhaChandrika-198990Download
1727బ్రహ్మసూత్రాధాచంద్రికా -2BrahmaSutrardhaChandrika-278954Download
1728బ్రహ్మసూత్రరాహస్యముBrahmaSutraRahasyamu373Download
1729బ్రహ్మసూత్రసారంBrahmaSutraSaaram40012Download
1730బ్రహ్మసూత్రవివ్రతి-పూర్వర్ధముBrahmaSutraVivruthi-Poorvardhamu34831Download
1731శ్రీభాష్యంSriBhashyam95378Download
1732శ్రీభాష్యసారాము -1SriBhashyaSaramu-12084Download
1733శ్రీభాష్యసారాము -2SriBhashyaSaramu-22174Download
1734నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -1NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-11097Download
1735నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -2NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-222315Download
1736చతుసోత్రి -1Chatussotri-135814Download
1737కళ్యాణసుధKalyanaSudha30727Download
1738ద్వాదషా దర్శనలుDwadashaDarshanalu12717Download
1739భరత్యతత్వశాస్త్రం-సమగ్రా పరిసిలానాBharateyaTatvaShastramu-Samagra Parisilana27613Download
1740భారతీయయ తత్వశాస్త్రాము -1BharateyaTatvaShastramu-11566Download
1741దర్శకార్తలు-దర్శనములు -2DarshanaKarthalu-Darshanamulu-218514Download
1742దర్శకార్తలు-దర్శనములు -3DarshanaKarthalu-Darshanamulu-31077Download
1743ఆంధ్కృతనాయయదర్శనము -1AndhrikrutaNyayaDarshanamu-11858Download
1744బ్రహ్మమీమసదర్శనంBrahmaMimamsaDarshanamu16813Download
1745పూర్వామిమమ్సా దర్శనము -1PurvaMimamsaDarshanamu-1827Download
1746న్యాయదర్శనముNyayaDarshnamu41428Download
1747న్యామిమామ్సా దర్శనాముNyayaMimamsaDarshanamu1739Download
1748సంస్కృతనాయమలSamskruthaNyayamala39015Download
1749సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -1SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-135416Download
1750సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -2SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-229814Download
1751సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -4SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-442827Download
1752సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -5SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-548122Download
1753సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -9SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-931312Download
1754విశ్వమిమామ్సాVishwaMimamsa2018Download
1755తార్కం-శాస్త్రివిధానముTarkam-SastriyaVidhanamu1666Download
1756పాతంజలయోగదర్శనముPaatanjalaYogaDarshanamu1984Download
1757ప్రమనపద్దతిపైప్రసంగంPramanaPaddhatipaiPrasangamu1969Download
1758వైశేషికామామ్సా దర్శనాముVaisheshikaMimamsaDarshanamu964Download
1759హేతువాదంHetuvaadam24313Download
1760ఆంధ్రమిమాన్సాన్యయముక్తవళిAndhraMimansaNyayaMukthavali23818Download
1761సబ్డయోగభూమికSabdaYogaBhumika1267Download
1762న్యాయవైషేషికములు-సంక్య యోగములుNyayaVaisheshikamulu-SankyaYogamulu1448Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

BrahmaSuthraalu
BrahmaSuthraalu
Vaiyaasika Nyayamaala
Vyasa SiddhanthaMarthandamu
BadarayaneeyaBrahmaSutraBodhamruthaLahari
BrahmaSutramulu-2
BrahmaSutramulu-2-1Pada
BrahmaSutramulu-2-2Pada
BrahmaSutrardhaChandrika-1
BrahmaSutrardhaChandrika-2
BrahmaSutraRahasyamu
BrahmaSutraSaaram
BrahmaSutraVivruthi-Poorvardhamu
SriBhashyam
SriBhashyaSaramu-1
SriBhashyaSaramu-2
NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-1
NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-2
Chatussotri-1
KalyanaSudha
DwadashaDarshanalu
BharateyaTatvaShastramu-Samagra Parisilana
BharateyaTatvaShastramu-1
DarshanaKarthalu-Darshanamulu-2
DarshanaKarthalu-Darshanamulu-3
AndhrikrutaNyayaDarshanamu-1
BrahmaMimamsaDarshanamu
PurvaMimamsaDarshanamu-1
NyayaDarshnamu
NyayaMimamsaDarshanamu
SamskruthaNyayamala
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-1
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-2
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-4
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-5
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-9
VishwaMimamsa
Tarkam-SastriyaVidhanamu
PaatanjalaYogaDarshanamu
PramanaPaddhatipaiPrasangamu
VaisheshikaMimamsaDarshanamu
Hetuvaadam
AndhraMimansaNyayaMukthavali
SabdaYogaBhumika
NyayaVaisheshikamulu-SankyaYogamulu

బ్రహ్మసూత్రాలు
బ్రహ్మసూత్రాలు
వైయాసికా న్యాయమాల
వ్యాస సిద్ధాంతమార్తండము
బదరాయణీయబ్రహ్మసూత్రబోధమృత్తలహరి
బ్రహ్మసూత్రములు -2
బ్రహ్మసూత్రములు -2-1 పాడ
బ్రహ్మసూత్రములు -2-2 పాద
బ్రహ్మసూత్రార్ధచంద్ర -1
బ్రహ్మసూత్రాధాచంద్రికా -2
బ్రహ్మసూత్రరాహస్యము
బ్రహ్మసూత్రసారం
బ్రహ్మసూత్రవివ్రతి-పూర్వర్ధము
శ్రీభాష్యం
శ్రీభాష్యసారాము -1
శ్రీభాష్యసారాము -2
నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -1
నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -2
చతుసోత్రి -1
కళ్యాణసుధ
ద్వాదషా దర్శనలు
భరత్యతత్వశాస్త్రం-సమగ్రా పరిసిలానా
భారతీయయ తత్వశాస్త్రాము -1
దర్శకార్తలు-దర్శనములు -2
దర్శకార్తలు-దర్శనములు -3
ఆంధ్కృతనాయయదర్శనము -1
బ్రహ్మమీమసదర్శనం
పూర్వామిమమ్సా దర్శనము -1
న్యాయదర్శనము
న్యామిమామ్సా దర్శనాము
సంస్కృతనాయమల
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -1
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -2
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -4
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -5
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -9
విశ్వమిమామ్సా
తార్కం-శాస్త్రివిధానము
పాతంజలయోగదర్శనము
ప్రమనపద్దతిపైప్రసంగం
వైశేషికామామ్సా దర్శనాము
హేతువాదం
ఆంధ్రమిమాన్సాన్యయముక్తవళి
సబ్డయోగభూమిక
న్యాయవైషేషికములు-సంక్య యోగములు

Leave a Reply