ఉపనిషత్తులు Upanishads in Telugu download free

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1763ఉపనిషత్సర్వస్వాముUpanishatsarvaswamu25518Download
1764మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10MalayalaSadguruGrandhavali-1049528Download
17655 ఉపనిషత్తులు5Upanishatthulu1699Download
1766సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం- ఉపనిషత్తులసారంరుతంSowmyaKaashishaStotram- UpanishattulaSaramrutham52136Download
1767ద్వాదశోపనిషత్తులుDwadashopanishattulu33823Download
1768ఆడి-అనాడిAadi-Anadi934Download
1769శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1ShivaTatvaPrabhandreekaranam-12379Download
1770శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2ShivaTatvaPrabhandreekaranam-22149Download
1771ఉపనిషత్సుడ -1Upanishatsuda-11608Download
1772ఉపనిషత్సుద -2Upanishatsuda-21546Download
1773ఉపనిషత్సుద -3Upanishatsuda-3543Download
1774ఉపనిషత్సరముUpanishatsaramu22115Download
1775ఉపనిషత్తులకథలుUpanishattulaKathalu663Download
1776ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలుUpanishattula-Bodhalu-Kathalu1065Download
1777బ్రహ్మవల్లిBrahmavalli1606Download
1778అనంతోపనిషత్Ananthopanishath1237Download
1779ఇతారయోపనిషత్Ithareyopanishath101Download
1780ఈసా-కేనఉపనిషత్తులుEesa-KenaUpanishattulu442Download
1781ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath18810Download
1782ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath763Download
1783ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath463Download
1784ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath1628Download
1785ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath142Download
1786ఉపనిషాచంద్రికా -1Upanishachhandrika-125913Download
1787ఉపనిషాచంద్రికా -2Upanishachhandrika-221710Download
1788ఉపనిషత్పటాములుUpanishathPatamulu1247Download
1789ఉపనిషత్సాప్టేక్Upanishatsaptake54829Download
1790కటోపనిషదర్యభాష్యముKatopanishadaryaBhashyamu19011Download
1791కటోపనిషత్Katopanishath30019Download
1792కటోపనిషత్Katopanishath27513Download
1793కటోపనిషత్Katopanishath302Download
1794కేనఉపనిషత్KenaUpanishath232Download
1795కేనఉపనిషత్KenaUpanishath1245Download
1796కేనఉపనిషత్KenaUpanishath3828Download
1797కేనఉపనిషత్KenaUpanishath19915Download
1798కైవల్యోపనిషత్Kaivalyopanishath523Download
1799కైవల్యోపనిషత్Kaivalyopanishath132Download
1800గర్భోపనిషత్Garbhopanishath4515Download
1801గురువాక్యోపనిషత్Guruvakyopanishath452Download
1802నిరాలంబోపనిషత్Niralambopanishath774Download
1803తేజోబిందోపనిషత్TejoBindopanishath1267Download
1804తైత్తిరీయోపనిషత్Taittireeyopanishath1074Download
1805తైత్తిరీయోపనిషత్Taittireeyopanishath26715Download
1806ప్రశ్నోపనిషత్Prashnopanishath1698Download
1807భవనోపనిషాత్Bhavanopanishath3517Download
1808భవనోపనిషాత్Bhavanopanishath142Download
1809మహానారాయణోపనిషత్Mahanarayanopanishath30510Download
1810మహానారాయణోపనిషత్Mahanarayanopanishath1966Download
1811మాండుక్యరాసయనముMaandukyaRasayanamu1588Download
1812మండుక్యోపనిషత్Mandukyopanishath47922Download
1813మండుక్యోపనిషత్Mandukyopanishath92Download
1814ముండకోపనిషత్Mundakopanishath222Download
1815సర్వసరోపనిషత్Sarvasaropanishath1847Download
1816శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్ShwethashwatharaUpanishath31514Download
1817శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్ShwethashwatharaUpanishath41215Download
1818ముండకోపనిషత్Mundakopanishath656Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

Upanishatsarvaswamu
MalayalaSadguruGrandhavali-10
5Upanishatthulu
SowmyaKaashishaStotram-
UpanishattulaSaramrutham
Dwadashopanishattulu
Aadi-Anadi
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-1
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-2
Upanishatsuda-1
Upanishatsuda-2
Upanishatsuda-3
Upanishatsaramu
UpanishattulaKathalu
Upanishattula-Bodhalu-Kathalu
Brahmavalli
Ananthopanishath
Ithareyopanishath
Eesa-KenaUpanishattulu
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
Upanishachhandrika-1
Upanishachhandrika-2
UpanishathPatamulu
Upanishatsaptake
KatopanishadaryaBhashyamu
Katopanishath
Katopanishath
Katopanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
Kaivalyopanishath
Kaivalyopanishath
Garbhopanishath
Guruvakyopanishath
Niralambopanishath
TejoBindopanishath
Taittireeyopanishath
Taittireeyopanishath
Prashnopanishath
Bhavanopanishath
Bhavanopanishath
Mahanarayanopanishath
Mahanarayanopanishath
MaandukyaRasayanamu
Mandukyopanishath
Mandukyopanishath
Mundakopanishath
Sarvasaropanishath
ShwethashwatharaUpanishath
ShwethashwatharaUpanishath
Mundakopanishath

ఉపనిషత్సర్వస్వాము
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10
5 ఉపనిషత్తులు
సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం-
ఉపనిషత్తులసారంరుతం
ద్వాదశోపనిషత్తులు
ఆడి-అనాడి
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2
ఉపనిషత్సుడ -1
ఉపనిషత్సుద -2
ఉపనిషత్సుద -3
ఉపనిషత్సరము
ఉపనిషత్తులకథలు
ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలు
బ్రహ్మవల్లి
అనంతోపనిషత్
ఇతారయోపనిషత్
ఈసా-కేనఉపనిషత్తులు
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఉపనిషాచంద్రికా -1
ఉపనిషాచంద్రికా -2
ఉపనిషత్పటాములు
ఉపనిషత్సాప్టేక్
కటోపనిషదర్యభాష్యము
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
గర్భోపనిషత్
గురువాక్యోపనిషత్
నిరాలంబోపనిషత్
తేజోబిందోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
ప్రశ్నోపనిషత్
భవనోపనిషాత్
భవనోపనిషాత్
మహానారాయణోపనిషత్
మహానారాయణోపనిషత్
మాండుక్యరాసయనము
మండుక్యోపనిషత్
మండుక్యోపనిషత్
ముండకోపనిషత్
సర్వసరోపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
ముండకోపనిషత్

Upanishatsarvaswamu
MalayalaSadguruGrandhavali-10
5Upanishatthulu
SowmyaKaashishaStotram-
UpanishattulaSaramrutham
Dwadashopanishattulu
Aadi-Anadi
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-1
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-2
Upanishatsuda-1
Upanishatsuda-2
Upanishatsuda-3
Upanishatsaramu
UpanishattulaKathalu
Upanishattula-Bodhalu-Kathalu
Brahmavalli
Ananthopanishath
Ithareyopanishath
Eesa-KenaUpanishattulu
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
Upanishachhandrika-1
Upanishachhandrika-2
UpanishathPatamulu
Upanishatsaptake
KatopanishadaryaBhashyamu
Katopanishath
Katopanishath
Katopanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
Kaivalyopanishath
Kaivalyopanishath
Garbhopanishath
Guruvakyopanishath
Niralambopanishath
TejoBindopanishath
Taittireeyopanishath
Taittireeyopanishath
Prashnopanishath
Bhavanopanishath
Bhavanopanishath
Mahanarayanopanishath
Mahanarayanopanishath
MaandukyaRasayanamu
Mandukyopanishath
Mandukyopanishath
Mundakopanishath
Sarvasaropanishath
ShwethashwatharaUpanishath
ShwethashwatharaUpanishath
Mundakopanishath

ఉపనిషత్సర్వస్వాము
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10
5 ఉపనిషత్తులు
సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం-
ఉపనిషత్తులసారంరుతం
ద్వాదశోపనిషత్తులు
ఆడి-అనాడి
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2
ఉపనిషత్సుడ -1
ఉపనిషత్సుద -2
ఉపనిషత్సుద -3
ఉపనిషత్సరము
ఉపనిషత్తులకథలు
ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలు
బ్రహ్మవల్లి
అనంతోపనిషత్
ఇతారయోపనిషత్
ఈసా-కేనఉపనిషత్తులు
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఉపనిషాచంద్రికా -1
ఉపనిషాచంద్రికా -2
ఉపనిషత్పటాములు
ఉపనిషత్సాప్టేక్
కటోపనిషదర్యభాష్యము
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
గర్భోపనిషత్
గురువాక్యోపనిషత్
నిరాలంబోపనిషత్
తేజోబిందోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
ప్రశ్నోపనిషత్
భవనోపనిషాత్
భవనోపనిషాత్
మహానారాయణోపనిషత్
మహానారాయణోపనిషత్
మాండుక్యరాసయనము
మండుక్యోపనిషత్
మండుక్యోపనిషత్
ముండకోపనిషత్
సర్వసరోపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
ముండకోపనిషత్

Leave a Reply